Mira
SVO är databasen för SAAF/V, variabelsektionen inom Svensk AmatörAstronomisk Förening. Här samlas observationer in och arkiveras för vidare dokumentation och analys av variablers beteende. Databasens olika funktionaliteter nås via knappar och undermenyer här till vänster.

Nya observationer - såväl visuella som mätningar med exempelvis filterförsedda CCD-kameror - rapporteras till databasen. Dessutom finns ett antal äldre svenska observationer som hämtats från litteraturen inlagda, vissa av dessa sträcker sig tillbaka till 1700-talet. För att underlätta analys av variabler kan man bland annat skapa ljuskurvor och fasdiagram, beräkna och plotta medelvärden, lista beräknade maxima för exempelvis miror och minima för förmörkelsevariabler.

Som stöd för observatören kan man hämta data ur katalogen GCVS och göra kartor med jämförelsestjärnor genom en koppling till AAVSO:s kartserver VSP, skapa översikt med ljuskurvor över egna observationsprogram med mera.

SAAF/V har cirka tjugotalet observatörer som både driver egna och gemensamma observationsprogram. Bland den senare kategorin kan nämnas ett program för att följa 50 mirastjärnor som även i ett internationellt perspektiv tidigare varit understuderade. Programmet startade 2012 och har bland annat resulterat i en rapport publicerad i den internationella tidskriften Journal of the AAVSO. Senare har programmet utökats till sammanlagt 100 bortglömda miravariabler som följs av de svenska observatörerna. Här finns en översikt över dessa stjärnors variation enligt våra observationer. Thomas Karlssons analyser av mirastjärnors periodförändringar återfinns även på SVO. Våra data kommer ibland till användning av fackastronomer; exempelvis har vi samarbetat med Stockholmsastronomen Gösta Gahm kring en dokumentation av UX Orionisvariablers ljusvariation samtidigt som dessa observerats spektroskopiskt på NOT.

SVO dokumenterar även solfläcksaktiviteten, dels genom att insamla pågående observationer sedan 2013, dels genom att retrodigitalisera solfläcksdata från tidigare amatörorganisationer som SUAA.

Många svenska amatörer rapporterar även in sina observationer till den internationella databas över variabeldata som drivs av AAVSO. Därför finns funktionaliteten att exportera observationer från SVO till ett filformat som stöds av AAVSO.

Välkommen att rapportera in dina observationer till SVO! För att registrera observationer behöver du en signatur och lösenord. Kontakta sektionens databasansvarige Thomas Karlsson för att få dessa inloggningsuppgifter, om du är intresserad eller har frågor. Frågor och funderingar kring variabla stjärnor och hur man observerar dem kan också ställas på variabelforumet på Astronet. SAAF/V har även länkar till information med mera via sin hemsida.

För att börja observera variabla stjärnor behövs ingen avancerad utrustning. En enkel kikare räcker för att följa många intressanta stjärnor. Är du intresserad av att börja observera finns en nybörjarguide framtagen av Robin Andersson som steg för steg beskriver hur du kommer igång med visuella observationer. Thomas Karlsson har tagit fram en guide för fotometri med DSLR-kameror. Liknande manualer har även tagits fram av AAVSO för visuella observationer respektive CCD-observationer samt DSLR. Artiklar om variabler dyker ofta upp i Telescopium, SAAFs tidskrift. SAAF har även publicerat Fokus nr 4, "Att observera variabla stjärnor" (för tillfället dock slutsåld).

Senaste förändringarna på SVO finns här, sidan förändrades senast 2021-06-29.
Nyheter från SAAF
AAVSO Notices
CBAT Transient Objects
Aktuella Miror
Mag  Var  Antal  Maxdat
4  omi Cet10    2021-08-25
6  R Leo9    2021-09-06
7  R Sgr0    2021-09-21
   X Oph11    2021-10-19
8  R Aql23    2021-07-21
   R Cnc0    2021-07-28
   R Aqr0    2021-08-01
   R UMa9    2021-08-07
   T UMa13    2021-08-26
   S Her0    2021-09-07
   R Oph0    2021-09-12
   RY Oph0    2021-09-17
   V CrB12    2021-09-20
   U Cet1    2021-09-29
   R Lyn7    2021-10-01
   U Cyg5    2021-10-05
   V Cas8    2021-10-09
9  T Cep13    2021-06-10
   S CrB13    2021-07-20
   Z Oph0    2021-07-23
   RT Cyg10    2021-07-30
   U Per0    2021-08-03
   W Lyr12    2021-08-11
   RU Her0    2021-08-12
   R Ari1    2021-08-19
   S Lac6    2021-08-20
   U Aur0    2021-08-25
   X Aur2    2021-08-26
   T Her10    2021-08-28
   X Cam8    2021-09-03
   UV Her0    2021-09-06
   SY Her4    2021-09-17
   T UMi0    2021-09-21
   RR And0    2021-09-23
   S Ser0    2021-09-26
   WY Cyg9    2021-09-27
   W CrB7    2021-10-01
   X Cet0    2021-10-03
   RU UMa0    2021-10-03
   V Gem0    2021-10-12
   R Del2    2021-10-13
   S UMi8    2021-10-26
   R Boo10    2021-10-29
   T Hya0    2021-10-29
   VX Aur2    2021-10-30
   S CMi1    2021-11-30
   R CMi0    2021-12-09
   T Cam9    2021-12-26
   T Cas10    2022-01-14
   R Lep0    2022-03-03
10  U Ori2    2021-05-22
   R LMi1    2021-06-16
   W And1    2021-06-22
   T CVn3    2021-07-17
   S Hya0    2021-07-22
   T Sgr0    2021-07-31
   RS Her0    2021-08-01
   TT Mon0    2021-08-09
   T Lyn1    2021-08-09
   FF Cyg1    2021-08-18
   V Tau0    2021-08-23
   RR Aqr0    2021-08-24
   SS Oph0    2021-08-24
   Y And1    2021-08-25
   W Sge0    2021-08-25
   Y Cas0    2021-08-31
   X Aql1    2021-09-02
   ZZ Dra0    2021-09-08
   RX Sgr0    2021-09-08
   Y Cep0    2021-09-10
   RU Aur3    2021-09-12
   V Ori0    2021-09-12
   SS Lyr0    2021-09-15
   TW Cyg0    2021-09-19
   TY Lyr0    2021-09-19
   YZ And0    2021-09-19
   RT Dra0    2021-09-19
   T Oph0    2021-09-22
   W Dra3    2021-09-24
   RW Peg0    2021-09-26
   TU Cyg3    2021-09-26
   S Psc0    2021-09-27
   TY Cyg0    2021-09-28
   VX Tau0    2021-10-01
   U Lyn4    2021-10-02
   Z Aql0    2021-10-03
   DD Cyg2    2021-10-08
   RT Cam0    2021-10-08
   CN Cyg0    2021-10-09
   RU Aql1    2021-10-12
   RS UMa1    2021-10-15
   SX And0    2021-10-16
   AZ Aur0    2021-10-17
   Y Lib0    2021-10-19
   X Peg2    2021-10-28
   BG And0    2021-10-30
   T And1    2021-11-02
   T Aqr0    2021-11-03
   V Cyg5    2021-11-06
   W Aql0    2021-11-17
   ZZ Gem3    2021-11-21
   V Cnc1    2021-11-24
   U CMi0    2022-01-03
   W Cas6    2022-01-08
   R Aur6    2022-01-16
   UV Aur1    2022-01-21
11  R CVn5    2021-05-28
   W Peg1    2021-06-09
   R Peg1    2021-06-14
   R Psc0    2021-07-08
   Z Peg1    2021-07-09
   RW And0    2021-08-02
   Z Del1    2021-08-05
   R Per3    2021-08-06
   V0667 Cas15    2021-08-08
   Z Cap0    2021-08-15
   Z Tri0    2021-08-16
   RR Aur0    2021-08-16
   SV Her6    2021-08-22
   V Lib0    2021-08-25
   DL Peg0    2021-09-04
   BU Cyg0    2021-09-12
   S Tau0    2021-09-13
   DO Her0    2021-09-17
   AY Oph0    2021-09-25
   V0369 Cyg0    2021-10-04
   BC Ser0    2021-10-11
   RS Mon0    2021-10-15
   DN Her0    2021-10-22
   CF Her4    2021-10-23
   X Lep0    2021-10-25
   X Cas4    2021-11-09
   AS Her0    2021-11-09
   R And7    2021-11-24
   U Her0    2021-12-04
   S Ori0    2022-01-04
   NP Her0    2022-01-24
Aktivitet
Totalt antal obsar: 252563

Obsar 2019: 6844
Obsar 2020: 17281
Obsar 2021: 34506

Diagram obsar/mån
Senast registrerade obsar
VarDatMagObs
V1405 Cas 2021-09-21 22:28  6.0 WAR
OP Lyr 2021-09-21 01:53  14.564 HGG
RX And 2021-09-21 06:06  13.874 HGG
Z Cam 2021-09-21 08:34  10.587 HGG
V0336 Ser 2021-09-21 00:31  14.897 HGG
WZ Per 2021-09-21 07:23  14.045 HGG
IU Peg 2021-09-21 04:50  13.552 HGG
AC Vul 2021-09-21 01:58  14.172 HGG
EK Peg 2021-09-21 02:29  15.111 HGG
DT Ori 2021-09-21 06:34  16.231 HGG
BZ Vul 2021-09-21 01:58  12.41 HGG
AM Vul 2021-09-21 01:58  14.141 HGG
AI Oph 2021-09-21 00:25  16.973 HGG
ES Aql 2021-09-21 02:04  11.97 HGG
AH Ser 2021-09-21 00:31  15.128 HGG
DX Vul 2021-09-21 04:56  15.032 HGG
NSV15235 2021-09-21 06:06  11.866 HGG
IV Peg 2021-09-21 02:40  10.809 HGG
V0865 Ori 2021-09-21 08:28  14.603 HGG
V2331 Cyg 2021-09-21 05:52  13.445 HGG
UX Ori 2021-09-21 08:22  10.986 HGG
V2330 Cyg 2021-09-21 05:52  12.207 HGG
Z UMi 2021-09-21 07:05  10.776 HGG
Z UMi 2021-09-21 06:57  10.778 HGG
V0952 Ori 2021-09-21 08:28  15.433 HGG
V1248 Ori 2021-09-21 08:28  13.412 HGG
V0421 And 2021-09-21 08:32  10.542 HGG
V0846 Ori 2021-09-21 08:28  15.484 HGG
V0658 Ori 2021-09-21 08:28  14.762 HGG
BE Ori 2021-09-21 08:28  12.601 HGG
NSV02519 2021-09-21 06:19  13.158 HGG
CQ Tau 2021-09-21 06:22  10.788 HGG
NSV02512 2021-09-21 06:19  15.545 HGG
RR Tau 2021-09-21 06:19  12.738 HGG
BF Ori 2021-09-21 08:28  10.785 HGG
FU Cam 2021-09-21 02:41  12.874 KTS
DU Aur 2021-09-21 01:38  13.472 KTS
V0363 Cyg 2021-09-21 01:17  16.991 KTS
V3135 Cyg 2021-09-21 01:17  12.642 KTS
KUV 18217+6419 2021-09-21 01:08  13.862 KTS
V0600 Aur 2021-09-21 01:38  11.175 KTS
DS Dra 2021-09-21 01:08  14.957 KTS
BnV04 2021-09-21 00:27  <18.0 KTS
IY Dra 2021-09-21 01:08  16.224 KTS
R CrB 2021-09-21 19:19  6.1 BEN
WW Vul 2021-09-20 18:02  10.4 ANH
W Cyg 2021-09-20 18:52  5.8 ANH
T Lyr 2021-09-20 18:13  8.5 ANH
V Lyr 2021-09-20 18:09  9.9 ANH
T Her 2021-09-20 18:18  8.0 ANH