Mira
SVO är databasen för SAAF/V, variabelsektionen inom Svensk AmatörAstronomisk Förening. Här samlas observationer in och arkiveras för vidare dokumentation och analys av variablers beteende. Databasens olika funktionaliteter nås via knappar och undermenyer här till vänster.

Nya observationer - såväl visuella som mätningar med exempelvis filterförsedda CCD-kameror - rapporteras till databasen. Dessutom finns ett antal äldre svenska observationer som hämtats från litteraturen inlagda, vissa av dessa sträcker sig tillbaka till 1700-talet. För att underlätta analys av variabler kan man bland annat skapa ljuskurvor och fasdiagram, beräkna och plotta medelvärden, lista beräknade maxima för exempelvis miror och minima för förmörkelsevariabler.

Som stöd för observatören kan man hämta data ur katalogen GCVS och göra kartor med jämförelsestjärnor genom en koppling till AAVSO:s kartserver VSP, skapa översikt med ljuskurvor över egna observationsprogram med mera.

SAAF/V har cirka tjugotalet observatörer som både driver egna och gemensamma observationsprogram. Bland den senare kategorin kan nämnas ett program för att följa 50 mirastjärnor som även i ett internationellt perspektiv tidigare varit understuderade. Programmet startade 2012 och har bland annat resulterat i en rapport publicerad i den internationella tidskriften Journal of the AAVSO. Senare har programmet utökats till sammanlagt 100 bortglömda miravariabler som följs av de svenska observatörerna. Här finns en översikt över dessa stjärnors variation enligt våra observationer. Thomas Karlssons analyser av mirastjärnors periodförändringar återfinns även på SVO. Våra data kommer ibland till användning av fackastronomer; exempelvis har vi samarbetat med Stockholmsastronomen Gösta Gahm kring en dokumentation av UX Orionisvariablers ljusvariation samtidigt som dessa observerats spektroskopiskt på NOT.

SVO dokumenterar även solfläcksaktiviteten, dels genom att insamla pågående observationer sedan 2013, dels genom att retrodigitalisera solfläcksdata från tidigare amatörorganisationer som SUAA.

Många svenska amatörer rapporterar även in sina observationer till den internationella databas över variabeldata som drivs av AAVSO. Därför finns funktionaliteten att exportera observationer från SVO till ett filformat som stöds av AAVSO.

Välkommen att rapportera in dina observationer till SVO! För att registrera observationer behöver du en signatur och lösenord. Kontakta sektionens databasansvarige Thomas Karlsson för att få dessa inloggningsuppgifter, om du är intresserad eller har frågor. Frågor och funderingar kring variabla stjärnor och hur man observerar dem kan också ställas på variabelforumet på Astronet. SAAF/V har även länkar till information med mera via sin hemsida.

För att börja observera variabla stjärnor behövs ingen avancerad utrustning. En enkel kikare räcker för att följa många intressanta stjärnor. Är du intresserad av att börja observera finns en nybörjarguide framtagen av Robin Andersson som steg för steg beskriver hur du kommer igång med visuella observationer. Thomas Karlsson har tagit fram en guide för fotometri med DSLR-kameror. Liknande manualer har även tagits fram av AAVSO för visuella observationer respektive CCD-observationer samt DSLR. Artiklar om variabler dyker ofta upp i Telescopium, SAAFs tidskrift. SAAF har även publicerat Fokus nr 4, "Att observera variabla stjärnor" (för tillfället dock slutsåld).

Senaste förändringarna på SVO finns här, sidan förändrades senast 2023-01-30.
Nyheter från SAAF
AAVSO Notices
CBAT Transient Objects
Aktuella Miror
Mag  Var  Antal  Maxdat
6  R Cas1    2023-03-26
7  R Sgr0    2023-03-18
   R Gem1    2023-04-05
   R Ser0    2023-04-14
8  R Aql7    2023-01-14
   U Cyg4    2023-01-21
   R Cyg1    2023-02-16
   R Vir1    2023-02-23
   RT Cyg2    2023-02-23
   R CVn0    2023-03-15
   W Lyr6    2023-03-20
   W Aql0    2023-03-27
   T Cas3    2023-04-01
   U Vir1    2023-04-01
   R UMa0    2023-04-02
   S UMa12    2023-04-02
   X Cam0    2023-04-02
   U Per0    2023-05-07
   R Lep0    2023-05-14
   R Leo6    2023-05-26
   omi Cet4    2023-06-14
   T Cep1    2023-07-03
9  V Oph0    2022-12-24
   R And2    2023-01-05
   U Her0    2023-01-10
   T UMa2    2023-01-22
   W Cas0    2023-02-12
   TU And0    2023-02-14
   S LMi0    2023-02-17
   RT Aql1    2023-02-21
   RR Aql0    2023-02-22
   UV Aur1    2023-02-22
   U UMi0    2023-02-24
   V Peg0    2023-02-28
   S Ori2    2023-03-01
   R Ari2    2023-03-05
   R Her0    2023-03-08
   RS UMa0    2023-03-12
   X Cet0    2023-03-18
   X CrB0    2023-03-27
   SS Peg0    2023-03-29
   W Aqr0    2023-03-31
   RY Her0    2023-04-02
   Z Del2    2023-04-05
   X And0    2023-04-11
   Z Peg1    2023-04-15
   V Gem0    2023-04-19
   R Aur1    2023-04-26
   S Her0    2023-05-19
   T Hya0    2023-05-23
   chi Cyg11    2023-06-09
10  R CMi1    2022-11-11
   T Ari2    2022-12-15
   V Cyg4    2023-01-02
   R Crv0    2023-01-04
   U Cet0    2023-01-07
   T Cam0    2023-01-09
   U Ari2    2023-01-16
   R Boo0    2023-01-20
   V CMi1    2023-02-03
   X Hya0    2023-02-06
   U CMi0    2023-02-10
   BG Cyg0    2023-02-12
   RZ Per0    2023-02-16
   RU UMa0    2023-02-20
   RR Oph0    2023-02-22
   U Dra0    2023-02-25
   RR Aqr0    2023-02-25
   RY Cep0    2023-02-26
   R Cap0    2023-03-01
   T CVn0    2023-03-01
   RU Vir0    2023-03-02
   W Lyn0    2023-03-03
   W Sge0    2023-03-04
   V Ori0    2023-03-05
   U CVn0    2023-03-06
   U Pup0    2023-03-07
   RU Oph0    2023-03-07
   SY Vir0    2023-03-08
   T Dra1    2023-03-10
   S Oph0    2023-03-11
   RR Mon0    2023-03-12
   SU Cam0    2023-03-13
   SZ Cep0    2023-03-15
   SU Vir0    2023-03-16
   SZ Aur0    2023-03-18
   RT CVn0    2023-03-22
   RS Mon0    2023-03-24
   R Ori0    2023-03-27
   RX Tau0    2023-03-28
   NP Her0    2023-03-30
   UZ And0    2023-04-02
   RT Dra0    2023-04-04
   U Crt0    2023-04-10
   U Crv0    2023-04-10
   V And0    2023-04-14
   RU Aql2    2023-04-14
   ST Gem11    2023-04-14
   RT Lib0    2023-04-16
   RX Mon0    2023-04-16
   T UMi0    2023-04-20
   Y Lib0    2023-04-21
   SY Her1    2023-04-25
   R Per0    2023-04-25
   AS Her0    2023-05-02
   R Oph0    2023-05-07
   R Dra1    2023-05-07
   RZ Peg1    2023-05-10
   W Peg2    2023-05-13
   V Aur1    2023-05-20
   V Cnc0    2023-05-23
   RS Her1    2023-05-26
   U Ori1    2023-06-04
   R Tri5    2023-06-14
   S Cep2    2023-10-16
11  V Cas1    2023-01-10
   RR Boo1    2023-02-07
   SS Oph0    2023-02-14
   VY Her0    2023-02-18
   RV Dra0    2023-02-22
   Z Aql0    2023-02-23
   ZZ Dra0    2023-02-25
   W Psc0    2023-03-08
   V0369 Cyg0    2023-03-10
   Y Peg3    2023-03-19
   ST Lyr0    2023-03-26
   SS Her0    2023-04-17
   RR Aur2    2023-04-22
   W Dra0    2023-04-29
   X Lep0    2023-05-04
   R Cet0    2023-05-05
   T Peg0    2023-05-06
   R Del3    2023-05-10
   TT Mon0    2023-05-10
   WX Cyg2    2023-05-16
   AX Cep0    2023-05-16
   FF Cyg0    2023-05-31
   BG And0    2023-06-01
   S Sex0    2023-06-02
   S Vir0    2023-07-01
   R Cnc0    2023-07-27
Aktivitet
Totalt antal obsar: 312779

Obsar 2021: 45675
Obsar 2022: 41675
Obsar 2023: 7306

Diagram obsar/mån
Senast registrerade obsar
VarDatMagObs
AM Dra 2023-03-24 03:51  15.586 KTS
CP Del 2023-03-24 05:11  14.736 KTS
CP Del 2023-03-24 05:11  14.139 KTS
RS Leo 2023-03-24 03:28  14.358 KTS
WX Her 2023-03-24 05:21  13.044 KTS
WX Del 2023-03-24 05:11  <18.5 KTS
WX Del 2023-03-24 05:11  14.759 KTS
WX Del 2023-03-24 05:11  18.277 KTS
CP Del 2023-03-24 05:11  14.227 KTS
WX Her 2023-03-24 05:21  14.206 KTS
GS Cyg 2023-03-24 05:31  12.816 KTS
GS Cyg 2023-03-24 05:31  10.693 KTS
GS Cyg 2023-03-24 05:31  14.385 KTS
WX Her 2023-03-24 05:21  12.191 KTS
R CrB 2023-03-23 22:46  6.0 DHE
alp Ori 2023-03-23 18:00  0.5 URJ
TCP J06461075+2 2023-03-23 00:21  15.783 LNM
TCP J06461075+2 2023-03-23 00:06  15.783 LNM
TCP J06461075+2 2023-03-23 00:24  15.839 LNM
TCP J06461075+2 2023-03-23 00:18  15.755 LNM
TCP J06461075+2 2023-03-23 00:15  15.782 LNM
TCP J06461075+2 2023-03-22 23:54  15.765 LNM
TCP J06461075+2 2023-03-23 00:12  15.757 LNM
TCP J06461075+2 2023-03-23 00:26  15.777 LNM
TCP J06461075+2 2023-03-23 00:29  15.827 LNM
TCP J06461075+2 2023-03-23 00:09  15.73 LNM
TCP J06461075+2 2023-03-22 23:00  15.714 LNM
TCP J06461075+2 2023-03-22 23:49  15.75 LNM
TCP J06461075+2 2023-03-22 23:42  15.741 LNM
TCP J06461075+2 2023-03-22 22:46  15.708 LNM
TCP J06461075+2 2023-03-22 22:51  15.715 LNM
TCP J06461075+2 2023-03-22 22:28  15.691 LNM
TCP J06461075+2 2023-03-22 22:26  15.696 LNM
TCP J06461075+2 2023-03-22 23:45  15.727 LNM
TCP J06461075+2 2023-03-22 23:40  15.722 LNM
TCP J06461075+2 2023-03-22 23:51  15.743 LNM
TCP J06461075+2 2023-03-22 22:44  15.7 LNM
TCP J06461075+2 2023-03-22 23:36  15.734 LNM
TCP J06461075+2 2023-03-22 23:33  15.757 LNM
TCP J06461075+2 2023-03-22 22:55  15.697 LNM
TCP J06461075+2 2023-03-22 22:53  15.696 LNM
TCP J06461075+2 2023-03-22 22:57  15.719 LNM
TCP J06461075+2 2023-03-22 23:27  15.72 LNM
TCP J06461075+2 2023-03-22 22:42  15.712 LNM
TCP J06461075+2 2023-03-22 22:30  15.71 LNM
TCP J06461075+2 2023-03-22 22:48  15.71 LNM
TCP J06461075+2 2023-03-22 23:47  15.741 LNM
TCP J06461075+2 2023-03-22 22:24  15.7 LNM
TCP J06461075+2 2023-03-22 23:29  15.713 LNM
TCP J06461075+2 2023-03-22 23:31  15.728 LNM