Mira
SVO är databasen för SAAF/V, variabelsektionen inom Svensk AmatörAstronomisk Förening. Här samlas observationer in och arkiveras för vidare dokumentation och analys av variablers beteende. Databasens olika funktionaliteter nås via knappar och undermenyer här till vänster.

Nya observationer - såväl visuella som mätningar med exempelvis filterförsedda CCD-kameror - rapporteras till databasen. Dessutom finns ett antal äldre svenska observationer som hämtats från litteraturen inlagda, vissa av dessa sträcker sig tillbaka till 1700-talet. För att underlätta analys av variabler kan man bland annat skapa ljuskurvor och fasdiagram, beräkna och plotta medelvärden, lista beräknade maxima för exempelvis miror och minima för förmörkelsevariabler.

Som stöd för observatören kan man hämta data ur katalogen GCVS och göra kartor med jämförelsestjärnor genom en koppling till AAVSO:s kartserver VSP, skapa översikt med ljuskurvor över egna observationsprogram med mera.

SAAF/V har cirka tjugotalet observatörer som både driver egna och gemensamma observationsprogram. Bland den senare kategorin kan nämnas ett program för att följa 50 mirastjärnor som även i ett internationellt perspektiv tidigare varit understuderade. Programmet startade 2012 och har bland annat resulterat i en rapport publicerad i den internationella tidskriften Journal of the AAVSO. Senare har programmet utökats till sammanlagt 100 bortglömda miravariabler som följs av de svenska observatörerna. Här finns en översikt över dessa stjärnors variation enligt våra observationer. Thomas Karlssons analyser av mirastjärnors periodförändringar återfinns även på SVO. Våra data kommer ibland till användning av fackastronomer; exempelvis har vi samarbetat med Stockholmsastronomen Gösta Gahm kring en dokumentation av UX Orionisvariablers ljusvariation samtidigt som dessa observerats spektroskopiskt på NOT.

SVO dokumenterar även solfläcksaktiviteten, dels genom att insamla pågående observationer sedan 2013, dels genom att retrodigitalisera solfläcksdata från tidigare amatörorganisationer som SUAA.

Många svenska amatörer rapporterar även in sina observationer till den internationella databas över variabeldata som drivs av AAVSO. Därför finns funktionaliteten att exportera observationer från SVO till ett filformat som stöds av AAVSO.

Välkommen att rapportera in dina observationer till SVO! För att registrera observationer behöver du en signatur och lösenord. Kontakta sektionens databasansvarige Thomas Karlsson för att få dessa inloggningsuppgifter, om du är intresserad eller har frågor. Frågor och funderingar kring variabla stjärnor och hur man observerar dem kan också ställas på variabelforumet på Astronet. SAAF/V har även länkar till information med mera via sin hemsida.

För att börja observera variabla stjärnor behövs ingen avancerad utrustning. En enkel kikare räcker för att följa många intressanta stjärnor. Är du intresserad av att börja observera finns en nybörjarguide framtagen av Robin Andersson som steg för steg beskriver hur du kommer igång med visuella observationer. Thomas Karlsson har tagit fram en guide för fotometri med DSLR-kameror. Liknande manualer har även tagits fram av AAVSO för visuella observationer respektive CCD-observationer samt DSLR. Artiklar om variabler dyker ofta upp i Telescopium, SAAFs tidskrift. SAAF har även publicerat Fokus nr 4, "Att observera variabla stjärnor" (för tillfället dock slutsåld).

Senaste förändringarna på SVO finns här, sidan förändrades senast 2021-06-29.
Nyheter från SAAF
AAVSO Notices
CBAT Transient Objects
Aktuella Miror
Mag  Var  Antal  Maxdat
5  omi Cet4    2021-08-25
7  R Leo11    2021-09-06
   X Oph11    2021-10-19
   R Boo10    2021-10-29
8  V CrB10    2021-09-20
   R Sgr0    2021-09-21
   U Cet1    2021-09-29
   R Lyn7    2021-10-01
   U Cyg8    2021-10-05
   V Cas6    2021-10-09
   S UMi6    2021-10-26
   T Hya0    2021-10-29
   T Aqr0    2021-11-03
   W Cnc0    2021-11-08
   R And4    2021-11-24
   S CMi2    2021-11-30
9  R Aql21    2021-07-21
   Z Oph0    2021-07-23
   R Cnc0    2021-07-28
   R Aqr0    2021-08-01
   T UMa13    2021-08-26
   S Her0    2021-09-07
   R Oph0    2021-09-12
   S Ser0    2021-09-26
   W CrB7    2021-10-01
   X Cet0    2021-10-03
   RU UMa0    2021-10-03
   CN Cyg0    2021-10-09
   V Gem1    2021-10-12
   R Del4    2021-10-13
   RS UMa1    2021-10-15
   X Lep0    2021-10-25
   Y Dra0    2021-10-29
   DR Cyg0    2021-10-30
   VX Aur2    2021-10-30
   T And2    2021-11-02
   R Tau1    2021-11-04
   SS Her0    2021-11-05
   V Cyg6    2021-11-06
   S LMi2    2021-11-07
   AS Her0    2021-11-09
   W Aql0    2021-11-17
   ZZ Gem3    2021-11-21
   V Cnc1    2021-11-24
   U Her0    2021-12-04
   R CMi1    2021-12-09
   T Cam8    2021-12-26
   R Tri3    2021-12-30
   T Cas9    2022-01-14
   R Lep0    2022-03-03
10  T Cep14    2021-06-10
   S CrB12    2021-07-20
   U Per0    2021-08-03
   R UMa8    2021-08-07
   T Lyn2    2021-08-09
   RU Her0    2021-08-12
   U Aur0    2021-08-25
   UV Her0    2021-09-06
   RR And0    2021-09-23
   W Dra4    2021-09-24
   TU Cyg5    2021-09-26
   WY Cyg10    2021-09-27
   S Psc1    2021-09-27
   TY Cyg0    2021-09-28
   U Lyn4    2021-10-02
   Z Aql0    2021-10-03
   RT Cam0    2021-10-08
   DD Cyg1    2021-10-08
   RU Aql2    2021-10-12
   RS Mon0    2021-10-15
   SX And0    2021-10-16
   AZ Aur0    2021-10-17
   CF Her4    2021-10-23
   RS Aql0    2021-10-27
   X Peg2    2021-10-28
   V Lyr4    2021-10-29
   BG And0    2021-10-30
   V Dra0    2021-10-31
   UW And0    2021-11-03
   S Lyn0    2021-11-07
   X Cas3    2021-11-09
   Y Aqr0    2021-11-17
   V And1    2021-11-17
   R Vul5    2021-11-25
   R Cyg8    2021-12-11
   S Boo4    2021-12-20
   U CMi0    2022-01-03
   S Ori0    2022-01-04
   S UMa8    2022-01-05
   W Cas5    2022-01-08
   R Aur7    2022-01-16
   UV Aur1    2022-01-21
   T Ari2    2022-01-26
11  U Ori2    2021-05-22
   T CVn3    2021-07-17
   T Sgr0    2021-07-31
   Y Cep0    2021-09-10
   RU Aur3    2021-09-12
   RY Oph0    2021-09-17
   RT Dra2    2021-09-19
   T UMi0    2021-09-21
   T Oph0    2021-09-22
   RW Peg2    2021-09-26
   VX Tau0    2021-10-01
   UV Lyr4    2021-10-20
   ST Sge1    2021-10-22
   DN Her0    2021-10-22
   DG Peg0    2021-10-22
   RT CVn2    2021-11-01
   U Crt0    2021-11-19
   BC Oph1    2021-11-22
   X CrB5    2021-12-04
   RY Cep4    2021-12-05
   S Sex0    2021-12-27
   V Mon1    2022-01-03
   R Cam3    2022-01-17
   R Cas6    2022-01-18
   S Peg0    2022-01-22
   NP Her0    2022-01-24
   S Del3    2022-01-30
Aktivitet
Totalt antal obsar: 258720

Obsar 2019: 6844
Obsar 2020: 17279
Obsar 2021: 40665

Diagram obsar/mån
Senast registrerade obsar
VarDatMagObs
SU UMa 2021-10-24 22:58  14.051 LNM
CS Peg 2021-10-24 22:00  13.549 LNM
TY Psc 2021-10-24 22:39  17.341 LNM
SW UMa 2021-10-24 22:51  15.486 LNM
EQ UMa 2021-10-24 22:51  12.498 LNM
CSS 100615:2158 2021-10-24 21:50  <16.947 LNM
EF Peg 2021-10-24 21:29  <12.572 LNM
NSV03938 2021-10-24 22:58  12.506 LNM
NN Cam 2021-10-25 01:30  15.394 LNM
V0444 Peg 2021-10-24 21:39  <16.745 LNM
UV Per 2021-10-24 22:27  <17.149 LNM
BnV04 2021-10-24 20:23  19.081 KTS
V0585 Lyr 2021-10-24 21:10  14.308 LNM
V0585 Lyr 2021-10-24 21:02  14.296 LNM
V0585 Lyr 2021-10-24 21:08  14.315 LNM
V0585 Lyr 2021-10-24 21:18  14.287 LNM
V0585 Lyr 2021-10-24 21:16  14.333 LNM
V0585 Lyr 2021-10-24 21:11  14.289 LNM
V0585 Lyr 2021-10-24 21:03  14.33 LNM
V0585 Lyr 2021-10-24 21:05  14.286 LNM
V0585 Lyr 2021-10-24 21:19  14.322 LNM
V0585 Lyr 2021-10-24 21:21  14.288 LNM
V0585 Lyr 2021-10-24 21:13  14.298 LNM
V0585 Lyr 2021-10-24 21:07  14.304 LNM
V0585 Lyr 2021-10-24 21:15  14.38 LNM
V0585 Lyr 2021-10-24 19:24  14.301 LNM
V0585 Lyr 2021-10-24 20:07  14.286 LNM
V0585 Lyr 2021-10-24 19:31  14.288 LNM
V0585 Lyr 2021-10-24 20:38  14.324 LNM
V0585 Lyr 2021-10-24 20:57  14.273 LNM
V0585 Lyr 2021-10-24 19:28  14.285 LNM
V0585 Lyr 2021-10-24 19:22  14.225 LNM
V0585 Lyr 2021-10-24 20:36  14.246 LNM
V0585 Lyr 2021-10-24 20:55  14.245 LNM
V0585 Lyr 2021-10-24 20:49  14.262 LNM
V0585 Lyr 2021-10-24 20:52  14.268 LNM
V0585 Lyr 2021-10-24 20:59  14.31 LNM
V0585 Lyr 2021-10-24 20:54  14.28 LNM
V0585 Lyr 2021-10-24 19:33  14.266 LNM
V0585 Lyr 2021-10-24 20:41  14.283 LNM
V0585 Lyr 2021-10-24 19:20  14.255 LNM
V0585 Lyr 2021-10-24 20:51  14.311 LNM
V0585 Lyr 2021-10-24 19:26  14.28 LNM
V0585 Lyr 2021-10-24 20:48  14.284 LNM
V0585 Lyr 2021-10-24 19:14  14.199 LNM
V0585 Lyr 2021-10-24 20:40  14.277 LNM
V0585 Lyr 2021-10-24 20:43  14.292 LNM
V0585 Lyr 2021-10-24 20:46  14.269 LNM
V0585 Lyr 2021-10-24 19:18  14.231 LNM
V0585 Lyr 2021-10-24 20:44  14.257 LNM