Mira
SVO är databasen för SAAF/V, variabelsektionen inom Svensk AmatörAstronomisk Förening. Här samlas observationer in och arkiveras för vidare dokumentation och analys av variablers beteende. Databasens olika funktionaliteter nås via knappar och undermenyer här till vänster.

Nya observationer - såväl visuella som mätningar med exempelvis filterförsedda CCD-kameror - rapporteras till databasen. Dessutom finns ett antal äldre svenska observationer som hämtats från litteraturen inlagda, vissa av dessa sträcker sig tillbaka till 1700-talet. För att underlätta analys av variabler kan man bland annat skapa ljuskurvor och fasdiagram, beräkna och plotta medelvärden, lista beräknade maxima för exempelvis miror och minima för förmörkelsevariabler.

Som stöd för observatören kan man hämta data ur katalogen GCVS och göra kartor med jämförelsestjärnor genom en koppling till AAVSO:s kartserver VSP, skapa översikt med ljuskurvor över egna observationsprogram med mera.

SAAF/V har cirka tjugotalet observatörer som både driver egna och gemensamma observationsprogram. Bland den senare kategorin kan nämnas ett program för att följa 50 mirastjärnor som även i ett internationellt perspektiv tidigare varit understuderade. Programmet startade 2012 och har bland annat resulterat i en rapport publicerad i den internationella tidskriften Journal of the AAVSO. Senare har programmet utökats till sammanlagt 100 bortglömda miravariabler som följs av de svenska observatörerna. Här finns en översikt över dessa stjärnors variation enligt våra observationer. Thomas Karlssons analyser av mirastjärnors periodförändringar återfinns även på SVO. Våra data kommer ibland till användning av fackastronomer; exempelvis har vi samarbetat med Stockholmsastronomen Gösta Gahm kring en dokumentation av UX Orionisvariablers ljusvariation samtidigt som dessa observerats spektroskopiskt på NOT.

SVO dokumenterar även solfläcksaktiviteten, dels genom att insamla pågående observationer sedan 2013, dels genom att retrodigitalisera solfläcksdata från tidigare amatörorganisationer som SUAA.

Många svenska amatörer rapporterar även in sina observationer till den internationella databas över variabeldata som drivs av AAVSO. Därför finns funktionaliteten att exportera observationer från SVO till ett filformat som stöds av AAVSO.

Välkommen att rapportera in dina observationer till SVO! För att registrera observationer behöver du en signatur och lösenord. Kontakta sektionens databasansvarige Thomas Karlsson för att få dessa inloggningsuppgifter, om du är intresserad eller har frågor. Frågor och funderingar kring variabla stjärnor och hur man observerar dem kan också ställas på variabelforumet på Astronet. SAAF/V har även länkar till information med mera via sin hemsida.

För att börja observera variabla stjärnor behövs ingen avancerad utrustning. En enkel kikare räcker för att följa många intressanta stjärnor. Är du intresserad av att börja observera finns en nybörjarguide framtagen av Robin Andersson som steg för steg beskriver hur du kommer igång med visuella observationer. Thomas Karlsson har tagit fram en guide för fotometri med DSLR-kameror. Liknande manualer har även tagits fram av AAVSO för visuella observationer respektive CCD-observationer samt DSLR. Artiklar om variabler dyker ofta upp i Telescopium, SAAFs tidskrift. SAAF har även publicerat Fokus nr 4, "Att observera variabla stjärnor" (för tillfället dock slutsåld).

Senaste förändringarna på SVO finns här, sidan förändrades senast 2020-11-21.
Nyheter från SAAF
AAVSO Notices
CBAT Transient Objects
Aktuella Miror
Mag  Var  Antal  Maxdat
5  chi Cyg30    2021-03-10
7  V Mon2    2021-02-12
   R Vir6    2021-03-02
   R Gem20    2021-03-20
8  omi Cet9    2020-10-06
   X Oph13    2020-12-18
   R Lep0    2021-01-11
   R CMi5    2021-01-13
   U Cet1    2021-02-11
   R Vul11    2021-02-16
   R Ari2    2021-02-17
   RU Lib0    2021-02-17
   S Cep1    2021-02-19
   V Cnc2    2021-02-23
   V Cas10    2021-02-24
   S LMi3    2021-02-27
   S Cet0    2021-03-01
   R Boo11    2021-03-15
   W Cet0    2021-03-23
   R Tri11    2021-04-09
   T Cep9    2021-06-24
9  R Leo12    2020-10-20
   R Cas15    2020-11-21
   UV Aur3    2021-01-01
   S CMi10    2021-01-07
   RT Cyg15    2021-01-16
   T Hya1    2021-01-18
   U Ari1    2021-01-24
   T Ari4    2021-01-28
   W Lyr20    2021-01-28
   V CMi0    2021-02-05
   AS Her1    2021-02-14
   SS Oph0    2021-02-19
   W CrB9    2021-02-20
   RZ Per0    2021-03-03
   W Aur2    2021-03-03
   X Del4    2021-03-08
   V Tau1    2021-03-08
   RV Cas0    2021-03-09
   X Aur22    2021-03-20
   SX Peg3    2021-03-22
   T Her12    2021-03-24
   S Boo10    2021-03-30
   V Oph0    2021-05-24
10  T Cas11    2020-11-07
   RS Vir0    2020-11-28
   T Cam8    2020-12-01
   RZ Peg3    2020-12-10
   W Cas9    2020-12-13
   R Sgr0    2020-12-18
   RR Aql0    2020-12-25
   S UMi10    2020-12-28
   R Del0    2020-12-31
   VX Aur3    2021-01-08
   U CMi2    2021-01-11
   SV And0    2021-01-11
   V Gem2    2021-01-13
   T And0    2021-01-16
   X Psc0    2021-01-17
   RU UMa0    2021-01-19
   R Cet0    2021-01-21
   X Lep0    2021-01-22
   Y And1    2021-01-22
   Y Lib0    2021-01-25
   ZZ Gem6    2021-01-27
   RZ Her0    2021-02-02
   RS UMa2    2021-02-02
   RR Cnc3    2021-02-02
   TV Her7    2021-02-06
   BC Ser0    2021-02-12
   T Vir0    2021-02-13
   V Dra0    2021-02-13
   TU Cyg6    2021-02-14
   RW Peg0    2021-02-19
   X Lyn3    2021-02-21
   W Oph0    2021-02-21
   RY Cep1    2021-02-21
   UW And0    2021-02-23
   ST Cyg3    2021-02-25
   WX Cyg3    2021-02-26
   W Cam0    2021-02-27
   AA Aur7    2021-03-02
   R Ori0    2021-03-03
   V0369 Cyg0    2021-03-08
   RT Oph4    2021-03-09
   UX Cyg4    2021-03-10
   Z Cas7    2021-03-12
   V And2    2021-03-17
   R Lac2    2021-03-17
   TU Peg2    2021-03-21
   SX Cyg1    2021-03-21
   U Lyr3    2021-03-28
   RT Lib0    2021-03-29
   X CrB6    2021-04-01
   U Cas3    2021-04-01
   AX Cep0    2021-04-03
   T Peg0    2021-04-04
   R Crv0    2021-04-15
   X Cet0    2021-04-18
   S Sex0    2021-04-24
   S Del2    2021-04-26
   R Cam4    2021-05-12
   U UMi6    2021-05-15
   TU And1    2021-05-17
   U Ori3    2021-05-20
   R CVn6    2021-06-03
11  U Her5    2020-10-24
   RU Vir0    2020-11-12
   S Ori0    2020-11-24
   T UMa13    2020-12-07
   WY Cas6    2020-12-09
   SS Peg0    2020-12-21
   RR Mon0    2021-01-12
   RU Aql0    2021-01-17
   VZ Cas5    2021-01-25
   S Lyn0    2021-01-25
   RS Mon0    2021-01-26
   Z Aql0    2021-02-03
   RT CVn1    2021-02-11
   BF Cep0    2021-02-13
   YZ And0    2021-02-16
   S Ari0    2021-02-19
   XZ Her5    2021-02-21
   RY And2    2021-03-02
   UV Lyr8    2021-03-02
   DN Her0    2021-03-10
   DL Peg0    2021-03-13
   SS Cas8    2021-03-18
   RS Peg0    2021-03-27
   Y Vir0    2021-03-30
   CN Cyg2    2021-04-01
   X Cam8    2021-04-06
   X Peg3    2021-04-07
   RT Boo0    2021-04-09
   W Her4    2021-04-20
   BD Vul0    2021-05-01
   R Ser4    2021-05-09
   S Vir0    2021-05-22
   S UMa25    2021-05-29
   W Peg3    2021-06-05
Aktivitet
Totalt antal obsar: 226195

Obsar 2019: 6843
Obsar 2020: 17258
Obsar 2021: 8162

Diagram obsar/mån
Senast registrerade obsar
VarDatMagObs
RT Cnc 2021-02-27 21:38  7.5 DHE
V Cnc 2021-02-27 21:13  7.8 DHE
S Cnc 2021-02-27 21:01  9.3 DHE
X Cnc 2021-02-27 20:52  6.6 DHE
R Gem 2021-02-27 20:29  6.8 DHE
alp Ori 2021-02-27 20:33  0.5 DHE
SS Cyg 2021-02-27 04:58  10.455 WRT
SS Cyg 2021-02-27 04:24  10.318 WRT
SS Cyg 2021-02-27 04:51  10.4 WRT
SS Cyg 2021-02-27 04:38  10.41 WRT
SS Cyg 2021-02-27 04:22  10.323 WRT
SS Cyg 2021-02-27 04:56  10.426 WRT
SS Cyg 2021-02-27 04:49  10.363 WRT
SS Cyg 2021-02-27 04:11  10.215 WRT
SS Cyg 2021-02-27 04:54  10.369 WRT
SS Cyg 2021-02-27 04:35  10.382 WRT
SS Cyg 2021-02-27 04:44  10.409 WRT
SS Cyg 2021-02-27 04:00  10.037 WRT
SS Cyg 2021-02-27 04:42  10.431 WRT
SS Cyg 2021-02-27 04:04  10.122 WRT
SS Cyg 2021-02-27 04:19  10.268 WRT
SS Cyg 2021-02-27 03:55  10.158 WRT
SS Cyg 2021-02-27 03:58  10.003 WRT
SS Cyg 2021-02-27 04:09  10.113 WRT
SS Cyg 2021-02-27 04:07  10.057 WRT
SS Cyg 2021-02-27 04:02  10.138 WRT
SS Cyg 2021-02-27 04:33  10.348 WRT
SS Cyg 2021-02-27 04:40  10.416 WRT
SS Cyg 2021-02-27 03:53  10.115 WRT
SS Cyg 2021-02-27 03:51  10.208 WRT
SS Cyg 2021-02-27 04:17  10.175 WRT
SS Cyg 2021-02-27 03:49  10.231 WRT
SS Cyg 2021-02-27 04:47  10.351 WRT
SS Cyg 2021-02-27 04:26  10.365 WRT
SS Cyg 2021-02-27 04:31  10.362 WRT
SS Cyg 2021-02-27 04:28  10.337 WRT
SS Cyg 2021-02-27 03:42  10.273 WRT
NSV25754 2021-02-27 04:54  11.196 WRT
SS Cyg 2021-02-27 03:24  10.335 WRT
SS Cyg 2021-02-27 03:30  10.344 WRT
SS Cyg 2021-02-27 03:26  10.314 WRT
SS Cyg 2021-02-27 03:17  10.167 WRT
SS Cyg 2021-02-27 03:35  10.238 WRT
SS Cyg 2021-02-27 03:28  10.323 WRT
SS Cyg 2021-02-27 03:44  10.356 WRT
SS Cyg 2021-02-27 03:37  10.293 WRT
SS Cyg 2021-02-27 03:40  10.168 WRT
SS Cyg 2021-02-27 03:46  10.294 WRT
SS Cyg 2021-02-27 03:14  10.288 WRT
SS Cyg 2021-02-27 03:21  10.303 WRT