Mira
SVO är databasen för SAAF/V, variabelsektionen inom Svensk AmatörAstronomisk Förening. Här samlas observationer in och arkiveras för vidare dokumentation och analys av variablers beteende. Databasens olika funktionaliteter nås via knappar och undermenyer här till vänster.

Nya observationer - såväl visuella som mätningar med exempelvis filterförsedda CCD-kameror - rapporteras till databasen. Dessutom finns ett antal äldre svenska observationer som hämtats från litteraturen inlagda, vissa av dessa sträcker sig tillbaka till 1700-talet. För att underlätta analys av variabler kan man bland annat skapa ljuskurvor och fasdiagram, beräkna och plotta medelvärden, lista beräknade maxima för exempelvis miror och minima för förmörkelsevariabler.

Som stöd för observatören kan man hämta data ur katalogen GCVS och göra kartor med jämförelsestjärnor genom en koppling till AAVSO:s kartserver VSP, skapa översikt med ljuskurvor över egna observationsprogram med mera.

SAAF/V har cirka tjugotalet observatörer som både driver egna och gemensamma observationsprogram. Bland den senare kategorin kan nämnas ett program för att följa 50 mirastjärnor som även i ett internationellt perspektiv tidigare varit understuderade. Programmet startade 2012 och har bland annat resulterat i en rapport publicerad i den internationella tidskriften Journal of the AAVSO. Senare har programmet utökats till sammanlagt 100 bortglömda miravariabler som följs av de svenska observatörerna. Här finns en översikt över dessa stjärnors variation enligt våra observationer. Thomas Karlssons analyser av mirastjärnors periodförändringar återfinns även på SVO. Våra data kommer ibland till användning av fackastronomer; exempelvis har vi samarbetat med Stockholmsastronomen Gösta Gahm kring en dokumentation av UX Orionisvariablers ljusvariation samtidigt som dessa observerats spektroskopiskt på NOT.

SVO dokumenterar även solfläcksaktiviteten, dels genom att insamla pågående observationer sedan 2013, dels genom att retrodigitalisera solfläcksdata från tidigare amatörorganisationer som SUAA.

Många svenska amatörer rapporterar även in sina observationer till den internationella databas över variabeldata som drivs av AAVSO. Därför finns funktionaliteten att exportera observationer från SVO till ett filformat som stöds av AAVSO.

Välkommen att rapportera in dina observationer till SVO! För att registrera observationer behöver du en signatur och lösenord. Kontakta sektionens databasansvarige Thomas Karlsson för att få dessa inloggningsuppgifter, om du är intresserad eller har frågor. Frågor och funderingar kring variabla stjärnor och hur man observerar dem kan också ställas på variabelforumet på Astronet. SAAF/V har även länkar till information med mera via sin hemsida.

För att börja observera variabla stjärnor behövs ingen avancerad utrustning. En enkel kikare räcker för att följa många intressanta stjärnor. Är du intresserad av att börja observera finns en nybörjarguide framtagen av Robin Andersson som steg för steg beskriver hur du kommer igång med visuella observationer. Thomas Karlsson har tagit fram en guide för fotometri med DSLR-kameror. Liknande manualer har även tagits fram av AAVSO för visuella observationer respektive CCD-observationer samt DSLR. Artiklar om variabler dyker ofta upp i Telescopium, SAAFs tidskrift. SAAF har även publicerat Fokus nr 4, "Att observera variabla stjärnor" (för tillfället dock slutsåld).

Senaste förändringarna på SVO finns här, sidan förändrades senast 2022-11-04.
Nyheter från SAAF
AAVSO Notices
CBAT Transient Objects
Aktuella Miror
Mag  Var  Antal  Maxdat
7  V Mon1    2022-11-27
8  omi Cet5    2022-07-20
   X Oph5    2022-09-14
   S CMi6    2022-11-01
   R CMi5    2022-11-11
   R Cet4    2022-11-20
   RU Her0    2022-11-29
   W Cnc3    2022-11-30
   S Peg3    2022-12-06
   T Aqr0    2022-12-12
   T Ari7    2022-12-15
   S Hya3    2022-12-22
   R And7    2023-01-05
   R Aql7    2023-01-14
   U Cyg8    2023-01-21
9  R Leo15    2022-07-16
   R Aqr1    2022-08-19
   V CrB3    2022-09-13
   R Tri19    2022-09-22
   R Lyn2    2022-10-09
   RS Vir0    2022-10-29
   S Del3    2022-11-04
   U Ser0    2022-11-05
   X Cam3    2022-11-09
   W Her0    2022-11-14
   UZ Hya0    2022-11-23
   V Leo6    2022-11-29
   Z Cyg5    2022-12-03
   X Psc2    2022-12-04
   SX Peg2    2022-12-07
   RY Oph0    2022-12-12
   S Lac4    2022-12-15
   S Cet0    2022-12-16
   T Her3    2022-12-30
   R Crv0    2023-01-04
   T Gem9    2023-01-06
   U Cet0    2023-01-07
   T Cam3    2023-01-09
   V Cas5    2023-01-10
   U Her0    2023-01-10
   T Cas6    2023-04-01
   R Lep0    2023-05-14
10  S Cep2    2022-06-19
   R Cnc7    2022-07-28
   T Lyn5    2022-09-09
   S UMi2    2022-09-11
   ZZ Gem0    2022-09-29
   U Aur2    2022-10-06
   R Cam0    2022-10-10
   RS Her1    2022-10-17
   U Cas4    2022-10-18
   X Gem6    2022-10-24
   R Equ0    2022-10-26
   SV And7    2022-10-30
   RT Boo0    2022-10-31
   T Del0    2022-11-03
   V Vir0    2022-11-05
   Y And1    2022-11-05
   R Lac7    2022-11-07
   CN Cyg0    2022-11-08
   V Lyr0    2022-11-10
   S Psc1    2022-11-12
   U Cnc6    2022-11-16
   RW Peg1    2022-11-19
   SV Dra0    2022-11-20
   V Del0    2022-11-21
   RZ Her0    2022-11-21
   V0369 Cyg0    2022-11-25
   X Peg2    2022-12-03
   Y Aqr0    2022-12-04
   AZ Aur8    2022-12-08
   VZ Cas0    2022-12-10
   TU Cyg0    2022-12-11
   U Lyn0    2022-12-13
   SV Her0    2022-12-14
   Z Boo0    2022-12-14
   X Lyn6    2022-12-15
   UZ Her0    2022-12-17
   RU Aur4    2022-12-23
   RV Cas2    2022-12-25
   RT Her0    2022-12-26
   SY Her1    2022-12-29
   X Cas2    2022-12-31
   V Cyg7    2023-01-02
   X Aur10    2023-01-02
   TU Peg0    2023-01-05
   R Boo1    2023-01-20
   U CMi4    2023-02-10
   W Cas5    2023-02-12
   TU And2    2023-02-14
   RZ Per4    2023-02-16
   UV Aur9    2023-02-22
   U UMi0    2023-02-24
   S Ori0    2023-03-01
11  S CrB49    2022-07-15
   T Sgr0    2022-09-03
   R Tau0    2022-09-27
   S Ser0    2022-09-27
   RW And0    2022-10-11
   TV Her0    2022-10-12
   Y Cas5    2022-10-21
   Y Mon2    2022-10-24
   X UMa3    2022-10-30
   ST Sge0    2022-11-12
   RU Lyr0    2022-11-23
   RX Del0    2022-12-06
   RS Lyr0    2022-12-21
   DD Cyg0    2022-12-26
   X Cep2    2022-12-30
   T Vir0    2023-01-03
   ST Cyg2    2023-01-05
   Z Cet0    2023-01-06
   U Ari7    2023-01-16
   T UMa0    2023-01-22
   X Hya0    2023-02-06
   BG Cyg0    2023-02-12
   R CVn1    2023-03-15
   W Cet0    2023-03-22
   NP Her0    2023-03-30
   R Aur16    2023-04-26
Aktivitet
Totalt antal obsar: 304448

Obsar 2020: 17317
Obsar 2021: 45675
Obsar 2022: 40650

Diagram obsar/mån
Senast registrerade obsar
VarDatMagObs
FW Cam 2022-12-02 03:41  15.167 KTS
WZ Per 2022-12-02 03:56  15.804 KTS
RT Tri 2022-12-02 02:03  14.944 KTS
VZ Tri 2022-12-02 02:03  12.646 KTS
V1904 Cyg 2022-11-30 22:56  12.112 KTS
V1800 Cyg 2022-11-30 21:58  14.541 KTS
V2481 Cyg 2022-11-30 21:58  16.006 KTS
DX Vul 2022-11-30 21:35  12.552 KTS
AS LMi 2022-11-30 08:44  10.752 KTS
V0662 Lac 2022-11-29 23:54  16.74 KTS
V0662 Lac 2022-11-29 23:54  16.056 KTS
V0661 Lac 2022-11-29 23:54  15.137 KTS
V0961 Per 2022-11-30 01:56  13.166 KTS
V0661 Lac 2022-11-29 23:54  14.879 KTS
V0961 Per 2022-11-30 01:56  12.279 KTS
SW Aur 2022-11-30 01:56  11.773 KTS
V0661 Lac 2022-11-29 23:54  15.613 KTS
V0961 Per 2022-11-30 01:56  14.383 KTS
GO Lac 2022-11-29 23:54  14.702 KTS
GO Lac 2022-11-29 23:54  14.066 KTS
AS Lac 2022-11-29 23:54  11.156 KTS
SW Aur 2022-11-30 01:56  13.378 KTS
GO Lac 2022-11-29 23:54  14.23 KTS
DO Lac 2022-11-29 23:54  10.882 KTS
DO Lac 2022-11-29 23:54  14.903 KTS
BC Lac 2022-11-29 23:57  12.178 KTS
AS Lac 2022-11-29 23:54  12.244 KTS
AS Lac 2022-11-29 23:54  13.695 KTS
DO Lac 2022-11-29 23:54  13.172 KTS
SS Cyg 2022-11-28 18:13  9.913 LNM
SS Cyg 2022-11-28 18:12  10.577 LNM
SS Cyg 2022-11-28 18:12  10.19 LNM
SS Cyg 2022-11-28 18:12  10.449 LNM
SS Cyg 2022-11-28 17:56  10.456 LNM
SS Cyg 2022-11-28 18:10  10.382 LNM
SS Cyg 2022-11-28 18:08  10.626 LNM
SS Cyg 2022-11-28 18:07  10.37 LNM
SS Cyg 2022-11-28 17:59  9.745 LNM
SS Cyg 2022-11-28 18:09  9.884 LNM
SS Cyg 2022-11-28 18:11  9.904 LNM
SS Cyg 2022-11-28 17:54  10.676 LNM
SS Cyg 2022-11-28 18:09  10.387 LNM
SS Cyg 2022-11-28 18:09  10.593 LNM
SS Cyg 2022-11-28 17:55  9.842 LNM
SS Cyg 2022-11-28 17:56  9.82 LNM
SS Cyg 2022-11-28 17:56  10.274 LNM
SS Cyg 2022-11-28 17:59  10.226 LNM
SS Cyg 2022-11-28 17:55  10.36 LNM
SS Cyg 2022-11-28 18:10  9.905 LNM
SS Cyg 2022-11-28 18:08  9.932 LNM