Mira
SVO är databasen för SAAF/V, variabelsektionen inom Svensk AmatörAstronomisk Förening. Här samlas observationer in och arkiveras för vidare dokumentation och analys av variablers beteende. Databasens olika funktionaliteter nås via knappar och undermenyer här till vänster.

Nya observationer - såväl visuella som mätningar med exempelvis filterförsedda CCD-kameror - rapporteras till databasen. Dessutom finns ett antal äldre svenska observationer som hämtats från litteraturen inlagda, vissa av dessa sträcker sig tillbaka till 1700-talet. För att underlätta analys av variabler kan man bland annat skapa ljuskurvor och fasdiagram, beräkna och plotta medelvärden, lista beräknade maxima för exempelvis miror och minima för förmörkelsevariabler.

Som stöd för observatören kan man hämta data ur katalogen GCVS och göra kartor med jämförelsestjärnor genom en koppling till AAVSO:s kartserver VSP, skapa översikt med ljuskurvor över egna observationsprogram med mera.

SAAF/V har cirka tjugotalet observatörer som både driver egna och gemensamma observationsprogram. Bland den senare kategorin kan nämnas ett program för att följa 50 mirastjärnor som även i ett internationellt perspektiv tidigare varit understuderade. Programmet startade 2012 och har bland annat resulterat i en rapport publicerad i den internationella tidskriften Journal of the AAVSO. Senare har programmet utökats till sammanlagt 100 bortglömda miravariabler som följs av de svenska observatörerna. Här finns en översikt över dessa stjärnors variation enligt våra observationer. Thomas Karlssons analyser av mirastjärnors periodförändringar återfinns även på SVO. Våra data kommer ibland till användning av fackastronomer; exempelvis har vi samarbetat med Stockholmsastronomen Gösta Gahm kring en dokumentation av UX Orionisvariablers ljusvariation samtidigt som dessa observerats spektroskopiskt på NOT.

SVO dokumenterar även solfläcksaktiviteten, dels genom att insamla pågående observationer sedan 2013, dels genom att retrodigitalisera solfläcksdata från tidigare amatörorganisationer som SUAA.

Många svenska amatörer rapporterar även in sina observationer till den internationella databas över variabeldata som drivs av AAVSO. Därför finns funktionaliteten att exportera observationer från SVO till ett filformat som stöds av AAVSO.

Välkommen att rapportera in dina observationer till SVO! För att registrera observationer behöver du en signatur och lösenord. Kontakta sektionens databasansvarige Thomas Karlsson för att få dessa inloggningsuppgifter, om du är intresserad eller har frågor. Frågor och funderingar kring variabla stjärnor och hur man observerar dem kan också ställas på variabelforumet på Astronet. SAAF/V har även länkar till information med mera via sin hemsida.

För att börja observera variabla stjärnor behövs ingen avancerad utrustning. En enkel kikare räcker för att följa många intressanta stjärnor. Är du intresserad av att börja observera finns en nybörjarguide framtagen av Robin Andersson som steg för steg beskriver hur du kommer igång med visuella observationer. Thomas Karlsson har tagit fram en guide för fotometri med DSLR-kameror. Liknande manualer har även tagits fram av AAVSO för visuella observationer respektive CCD-observationer samt DSLR. Artiklar om variabler dyker ofta upp i Telescopium, SAAFs tidskrift. SAAF har även publicerat Fokus nr 4, "Att observera variabla stjärnor" (för tillfället dock slutsåld).

Senaste förändringarna på SVO finns här, sidan förändrades senast 2023-11-03.
Nyheter från SAAF
AAVSO Notices
CBAT Transient Objects
Aktuella Miror
Mag  Var  Antal  Maxdat
6  R Tri0    2024-03-11
7  R And0    2024-02-29
   RT Cyg0    2024-03-10
   R Leo5    2024-03-30
   omi Cet0    2024-04-26
8  R UMa1    2024-01-23
   R CVn1    2024-01-31
   U Her0    2024-02-20
   V Cnc0    2024-02-23
   R Vul0    2024-02-24
   W Cet0    2024-03-06
   R Oph0    2024-03-06
   S Boo1    2024-03-10
   R Ari0    2024-03-10
   T Hya0    2024-03-16
   R Gem2    2024-03-31
   S Her0    2024-04-02
   U Per0    2024-04-17
   U Cyg0    2024-04-26
   X Oph3    2024-07-08
   T Cep3    2024-07-10
9  U Ari0    2024-01-14
   T Aqr0    2024-01-18
   U UMi0    2024-01-20
   T Cam0    2024-01-23
   V CMi0    2024-02-01
   SS Oph0    2024-02-10
   R Del0    2024-02-11
   S Sex0    2024-02-17
   AS Her0    2024-02-19
   X Cet0    2024-02-20
   U Ser0    2024-02-25
   RY Oph1    2024-02-25
   SS Her0    2024-03-01
   V Cyg0    2024-03-04
   T And0    2024-03-06
   RR Boo0    2024-03-07
   W Aur0    2024-03-07
   U CMi0    2024-03-10
   RR Peg0    2024-03-11
   UV Aur0    2024-03-12
   X And0    2024-03-15
   W Cas0    2024-03-19
   V Vir0    2024-03-22
   R Cam0    2024-03-23
   X Gem0    2024-03-25
   S Lac0    2024-03-26
   RU Her0    2024-03-28
   Z Peg0    2024-04-01
   W Lyr2    2024-04-03
   TT Mon0    2024-04-04
   V Cas0    2024-04-04
   R Boo1    2024-04-07
   R Ser1    2024-04-14
   T Cas0    2024-06-30
   R Lep0    2024-07-16
10  S Cep0    2023-10-04
   R CMi0    2023-10-08
   R Sgr0    2023-12-13
   W Cnc0    2023-12-27
   R Dra0    2024-01-04
   TU And0    2024-01-07
   RS Her0    2024-01-08
   LX Cyg0    2024-01-14
   RT Aql0    2024-01-20
   Y Lib0    2024-01-22
   X Lep0    2024-01-26
   SZ Cep0    2024-01-27
   RZ Per0    2024-01-31
   Y Mon0    2024-02-01
   R Her0    2024-02-01
   AZ Aur0    2024-02-03
   W Dra0    2024-02-03
   R Cap0    2024-02-05
   U Lyn0    2024-02-11
   Z Del0    2024-02-12
   U CVn0    2024-02-13
   RX Tau0    2024-02-16
   AA Aur0    2024-02-18
   VX Tau0    2024-02-20
   TU Cyg0    2024-02-22
   AE Her0    2024-02-22
   RR Aur0    2024-02-22
   RS Aql0    2024-02-23
   DL Peg0    2024-03-01
   X Cas0    2024-03-08
   U Crt0    2024-03-14
   X UMa0    2024-03-21
   CM Cyg0    2024-03-22
   Y Vir0    2024-03-23
   X Del0    2024-03-25
   S Cas0    2024-03-25
   WY Cyg0    2024-03-29
   SY Her0    2024-04-03
   RR Aql0    2024-04-03
   R Ori0    2024-04-06
   R Cet0    2024-04-08
   U Cet0    2024-04-14
   V Aur0    2024-04-15
   FF Cyg0    2024-04-18
   W Peg0    2024-04-19
   R Cyg0    2024-04-22
   S Ori0    2024-04-23
   R Vir0    2024-04-28
   BG And0    2024-04-29
   S Del0    2024-04-29
   VX Aur0    2024-06-07
   S UMi4    2024-06-10
11  V CrB0    2023-09-29
   T CVn0    2023-12-02
   X Hya0    2023-12-12
   V Gem0    2024-01-10
   Y And0    2024-01-20
   X Cam0    2024-01-20
   U Pup0    2024-01-24
   RW Peg0    2024-01-30
   V Dra0    2024-01-31
   RR Ori0    2024-02-05
   RV Peg0    2024-02-16
   UZ And0    2024-02-17
   AX And0    2024-02-18
   W Psc0    2024-03-14
   DN Her0    2024-03-25
   DD Cyg0    2024-04-03
   RU Aur0    2024-04-05
   RX Mon0    2024-04-07
   RT Boo0    2024-04-19
   UZ Hya0    2024-04-23
   S Hya0    2024-05-21
   R Cas0    2024-05-22
   ZZ Gem0    2024-05-30
   U Ori1    2024-06-04
   NP Her0    2024-06-17
   R Aur0    2024-07-26
Aktivitet
Totalt antal obsar: 343256

Obsar 2022: 41716
Obsar 2023: 32391
Obsar 2024: 5349

Diagram obsar/mån
Senast registrerade obsar
VarDatMagObs
V0405 Aur 2024-02-29 23:45  14.016 LNM
V0405 Aur 2024-02-29 23:50  14.079 LNM
V0405 Aur 2024-03-01 00:12  14.091 LNM
V0405 Aur 2024-02-29 23:47  13.912 LNM
V0405 Aur 2024-03-01 00:04  14.117 LNM
V0405 Aur 2024-02-29 23:49  13.974 LNM
V0405 Aur 2024-02-29 23:56  13.914 LNM
V0405 Aur 2024-02-29 23:44  14.042 LNM
V0405 Aur 2024-03-01 00:01  13.974 LNM
V0405 Aur 2024-03-01 00:00  14.161 LNM
V0405 Aur 2024-02-29 23:57  14.04 LNM
V0405 Aur 2024-03-01 00:10  14.064 LNM
V0405 Aur 2024-03-01 00:24  14.054 LNM
V0405 Aur 2024-03-01 00:08  14.28 LNM
V0405 Aur 2024-02-29 23:55  14.169 LNM
V0405 Aur 2024-02-29 23:46  13.987 LNM
V0405 Aur 2024-03-01 00:11  14.032 LNM
V0405 Aur 2024-03-01 00:14  14.183 LNM
V0405 Aur 2024-02-29 23:59  14.103 LNM
V0405 Aur 2024-02-29 23:58  14.148 LNM
V0405 Aur 2024-03-01 00:07  14.34 LNM
V0405 Aur 2024-02-29 23:54  14.112 LNM
V0405 Aur 2024-02-29 23:52  13.968 LNM
V0405 Aur 2024-03-01 00:16  13.975 LNM
V0405 Aur 2024-03-01 00:09  13.938 LNM
V0405 Aur 2024-03-01 00:23  14.352 LNM
V0405 Aur 2024-03-01 00:02  14.111 LNM
V0405 Aur 2024-03-01 00:15  14.095 LNM
V0405 Aur 2024-02-29 23:53  14.123 LNM
V0405 Aur 2024-03-01 00:17  13.893 LNM
V0405 Aur 2024-02-29 23:48  14.234 LNM
V0405 Aur 2024-03-01 00:05  13.97 LNM
V0405 Aur 2024-03-01 00:06  14.133 LNM
V0405 Aur 2024-03-01 00:13  13.959 LNM
V0405 Aur 2024-03-01 00:19  13.984 LNM
V0405 Aur 2024-03-01 00:21  14.018 LNM
V0405 Aur 2024-02-29 23:22  14.096 LNM
V0405 Aur 2024-02-29 23:39  13.798 LNM
V0405 Aur 2024-02-29 23:21  14.121 LNM
V0405 Aur 2024-02-29 23:24  13.998 LNM
V0405 Aur 2024-02-29 23:17  13.925 LNM
V0405 Aur 2024-02-29 23:15  13.944 LNM
V0405 Aur 2024-02-29 23:40  14.219 LNM
V0405 Aur 2024-02-29 23:23  14.172 LNM
V0405 Aur 2024-02-29 23:20  14.365 LNM
V0405 Aur 2024-02-29 23:43  13.826 LNM
V0405 Aur 2024-02-29 23:18  13.956 LNM
V0405 Aur 2024-02-29 23:36  14.054 LNM
V0405 Aur 2024-02-29 23:25  13.72 LNM
V0405 Aur 2024-02-29 23:19  14.144 LNM