Mira
SVO är databasen för SAAF/V, variabelsektionen inom Svensk AmatörAstronomisk Förening. Här samlas observationer in och arkiveras för vidare dokumentation och analys av variablers beteende. Databasens olika funktionaliteter nås via knappar och undermenyer här till vänster.

Nya observationer - såväl visuella som mätningar med exempelvis filterförsedda CCD-kameror - rapporteras till databasen. Dessutom finns ett antal äldre svenska observationer som hämtats från litteraturen inlagda, vissa av dessa sträcker sig tillbaka till 1700-talet. För att underlätta analys av variabler kan man bland annat skapa ljuskurvor och fasdiagram, beräkna och plotta medelvärden, lista beräknade maxima för exempelvis miror och minima för förmörkelsevariabler.

Som stöd för observatören kan man hämta data ur katalogen GCVS och göra kartor med jämförelsestjärnor genom en koppling till AAVSO:s kartserver VSP, skapa översikt med ljuskurvor över egna observationsprogram med mera.

SAAF/V har cirka tjugotalet observatörer som både driver egna och gemensamma observationsprogram. Bland den senare kategorin kan nämnas ett program för att följa 50 mirastjärnor som även i ett internationellt perspektiv tidigare varit understuderade. Programmet startade 2012 och har bland annat resulterat i en rapport publicerad i den internationella tidskriften Journal of the AAVSO. Senare har programmet utökats till sammanlagt 100 bortglömda miravariabler som följs av de svenska observatörerna. Här finns en översikt över dessa stjärnors variation enligt våra observationer. Thomas Karlssons analyser av mirastjärnors periodförändringar återfinns även på SVO. Våra data kommer ibland till användning av fackastronomer; exempelvis har vi samarbetat med Stockholmsastronomen Gösta Gahm kring en dokumentation av UX Orionisvariablers ljusvariation samtidigt som dessa observerats spektroskopiskt på NOT.

SVO dokumenterar även solfläcksaktiviteten, dels genom att insamla pågående observationer sedan 2013, dels genom att retrodigitalisera solfläcksdata från tidigare amatörorganisationer som SUAA.

Många svenska amatörer rapporterar även in sina observationer till den internationella databas över variabeldata som drivs av AAVSO. Därför finns funktionaliteten att exportera observationer från SVO till ett filformat som stöds av AAVSO.

Välkommen att rapportera in dina observationer till SVO! För att registrera observationer behöver du en signatur och lösenord. Kontakta sektionens databasansvarige Thomas Karlsson för att få dessa inloggningsuppgifter, om du är intresserad eller har frågor. Frågor och funderingar kring variabla stjärnor och hur man observerar dem kan också ställas på variabelforumet på Astronet. SAAF/V har även länkar till information med mera via sin hemsida.

För att börja observera variabla stjärnor behövs ingen avancerad utrustning. En enkel kikare räcker för att följa många intressanta stjärnor. Är du intresserad av att börja observera finns en nybörjarguide framtagen av Robin Andersson som steg för steg beskriver hur du kommer igång med visuella observationer. Thomas Karlsson har tagit fram en guide för fotometri med DSLR-kameror. Liknande manualer har även tagits fram av AAVSO för visuella observationer respektive CCD-observationer samt DSLR. Artiklar om variabler dyker ofta upp i Telescopium, SAAFs tidskrift. SAAF har även publicerat Fokus nr 4, "Att observera variabla stjärnor" (för tillfället dock slutsåld).

Senaste förändringarna på SVO finns här, sidan förändrades senast 2020-11-21.
Nyheter från SAAF
AAVSO Notices
CBAT Transient Objects
Aktuella Miror
Mag  Var  Antal  Maxdat
6  chi Cyg29    2021-03-10
   R Tri8    2021-04-09
7  R Gem15    2021-03-20
8  X Oph13    2020-12-18
   R Lep0    2021-01-11
   R Boo15    2021-03-15
   T Her12    2021-03-24
   X Cam4    2021-04-06
   R Crv0    2021-04-15
   T Aqr0    2021-04-17
   W Her4    2021-04-20
   R Ser4    2021-05-09
   U Ori2    2021-05-20
   V Oph0    2021-05-24
   T Cep6    2021-06-24
9  R CMi0    2021-01-13
   V Mon1    2021-02-12
   S Cep1    2021-02-19
   V Cnc1    2021-02-23
   R Vir5    2021-03-02
   X Aur12    2021-03-20
   TU Peg2    2021-03-21
   SX Peg3    2021-03-22
   RT Lib0    2021-03-29
   S Boo9    2021-03-30
   X CrB6    2021-04-01
   CN Cyg2    2021-04-01
   U Cas3    2021-04-01
   T Peg0    2021-04-04
   ST Gem8    2021-04-05
   T UMi0    2021-04-15
   X Cet0    2021-04-18
   S Sex0    2021-04-24
   RY Oph3    2021-04-25
   S Del2    2021-04-26
   X And0    2021-04-29
   RR Lib0    2021-05-01
   RT Aql10    2021-05-06
   R Dra13    2021-05-09
   R Cam3    2021-05-12
   U UMi5    2021-05-15
   S Vir0    2021-05-22
   S UMa17    2021-05-29
   R CVn5    2021-06-03
   U Per1    2021-07-18
10  R Cas14    2020-11-21
   UV Aur3    2021-01-01
   S CMi4    2021-01-07
   ZZ Gem2    2021-01-27
   RU Lib0    2021-02-17
   W CrB9    2021-02-20
   V Cas7    2021-02-24
   S LMi1    2021-02-27
   RZ Per0    2021-03-03
   W Aur2    2021-03-03
   R Ori0    2021-03-03
   X Del4    2021-03-08
   RV Cas0    2021-03-09
   V And2    2021-03-17
   R Lac2    2021-03-17
   SX Cyg1    2021-03-21
   T Cap0    2021-03-22
   U Cnc2    2021-03-24
   RS Peg0    2021-03-27
   U Lyr3    2021-03-28
   WZ Gem2    2021-03-29
   Y Vir0    2021-03-30
   AU Cyg4    2021-03-31
   S Leo0    2021-04-01
   AX Cep0    2021-04-03
   X Peg3    2021-04-07
   SY Vir0    2021-04-08
   RT Boo0    2021-04-09
   ST Sge2    2021-04-10
   Z CrB2    2021-04-10
   AN Lyr8    2021-04-15
   R Cap0    2021-04-16
   S Cyg5    2021-04-18
   U CVn0    2021-04-22
   S Oph0    2021-04-24
   RR Peg0    2021-04-26
   DD Cyg5    2021-04-30
   SS Her0    2021-04-30
   BD Vul0    2021-05-01
   SY Her8    2021-05-06
   X Gem0    2021-05-19
   R Cnc0    2021-07-14
11  RZ Peg3    2020-12-10
   W Cas7    2020-12-13
   S UMi9    2020-12-28
   U CMi0    2021-01-11
   T Hya0    2021-01-18
   V CMi0    2021-02-05
   W Aqr0    2021-02-09
   AS Her1    2021-02-14
   WX Cyg3    2021-02-26
   AA Aur3    2021-03-02
   V Tau0    2021-03-08
   RT Oph4    2021-03-09
   UX Cyg4    2021-03-10
   Z Cas3    2021-03-12
   RS Lyr0    2021-03-28
   BU Cyg0    2021-04-13
   Z Tau0    2021-04-18
   RT Lyr0    2021-04-23
   BP Gem8    2021-04-28
   RT Peg0    2021-04-29
   RR Ori0    2021-05-01
   T CMi0    2021-05-11
   Z Cyg12    2021-05-28
   BG Cyg0    2021-06-06
   V Aur0    2021-06-15
   R LMi2    2021-06-18
   R Peg2    2021-06-19
   T Gem1    2021-06-29
   R Aql19    2021-07-20
Aktivitet
Totalt antal obsar: 233781

Obsar 2019: 6843
Obsar 2020: 17236
Obsar 2021: 15770

Diagram obsar/mån
Senast registrerade obsar
VarDatMagObs
Z Aur 2021-04-10 20:22  10.1 ANH
Y Lyn 2021-04-10 20:40  6.7 ANH
X Aur 2021-04-10 20:29  10.0 ANH
Z Cam 2021-04-10 21:13  12.0 ANH
Z CrB 2021-04-10 22:05  9.5 ANH
R LMi 2021-04-10 20:03  11.4 ANH
RY Leo 2021-04-10 19:50  10.4 ANH
R Leo 2021-04-10 19:44  9.8 ANH
SY Per 2021-04-10 20:51  9.4 ANH
S Cam 2021-04-10 21:07  9.1 ANH
R Vir 2021-04-10 21:33  9.9 ANH
T CrB 2021-04-10 22:00  9.5 ANH
T CVn 2021-04-10 21:42  10.8 ANH
R CVn 2021-04-10 21:45  8.3 ANH
V Leo 2021-04-10 19:57  12.7 ANH
R UMa 2021-04-10 21:18  12.9 ANH
T Lyn 2021-04-10 20:12  10.8 ANH
VX Aur 2021-04-10 20:46  11.1 ANH
S LMi 2021-04-10 20:05  8.4 ANH
T Cam 2021-04-10 21:03  11.0 ANH
AG Aur 2021-04-10 20:32  9.4 ANH
SN2021hiz 2021-04-10 20:07  13.2 DHE
alp Ori 2021-04-10 20:14  0.8 BEN
V1405 Cas 2021-04-09 22:33  8.1 HGG
W Cyg 2021-04-09 22:09  6.4 HGG
CH Cyg 2021-04-09 22:01  8.0 HGG
AF Cyg 2021-04-09 21:58  7.1 HGG
chi Cyg 2021-04-09 21:56  5.8 HGG
del Cep 2021-04-09 21:53  4.1 HGG
miu Cep 2021-04-09 21:50  3.9 HGG
R Boo 2021-04-09 21:47  7.8 HGG
T Cep 2021-04-09 21:42  7.0 HGG
V CVn 2021-04-09 21:40  7.3 HGG
Z UMa 2021-04-09 21:38  7.4 HGG
R CrB 2021-04-09 21:36  6.1 HGG
alp Ori 2021-04-09 20:04  0.8 BEN
YY Aur 2021-04-09 02:09  11.819 HGG
HQ Aur 2021-04-09 02:14  16.579 HGG
U Gem 2021-04-06 00:02  12.439 VAL
V1405 Cas 2021-04-08 04:30  8.095 VAL
V1405 Cas 2021-04-07 04:10  7.114 VAL
V1405 Cas 2021-04-06 03:50  7.901 VAL
V1405 Cas 2021-04-07 04:06  8.028 VAL
V1405 Cas 2021-04-06 03:53  7.039 VAL
V1405 Cas 2021-04-08 04:34  7.174 VAL
FW Cam 2021-04-07 21:10  17.213 KTS
BB Tau 2021-04-07 21:02  11.352 KTS
NSV16716 2021-04-07 21:02  9.254 KTS
SS Cyg 2021-04-07 03:36  10.492 LNM
SS Cyg 2021-04-07 03:36  10.476 LNM