Mira
SVO är databasen för SAAF/V, variabelsektionen inom Svensk AmatörAstronomisk Förening. Här samlas observationer in och arkiveras för vidare dokumentation och analys av variablers beteende. Databasens olika funktionaliteter nås via knappar och undermenyer här till vänster.

Nya observationer - såväl visuella som mätningar med exempelvis filterförsedda CCD-kameror - rapporteras till databasen. Dessutom finns ett antal äldre svenska observationer som hämtats från litteraturen inlagda, vissa av dessa sträcker sig tillbaka till 1700-talet. För att underlätta analys av variabler kan man bland annat skapa ljuskurvor och fasdiagram, beräkna och plotta medelvärden, lista beräknade maxima för exempelvis miror och minima för förmörkelsevariabler.

Som stöd för observatören kan man hämta data ur katalogen GCVS och göra kartor med jämförelsestjärnor genom en koppling till AAVSO:s kartserver VSP, skapa översikt med ljuskurvor över egna observationsprogram med mera.

SAAF/V har cirka tjugotalet observatörer som både driver egna och gemensamma observationsprogram. Bland den senare kategorin kan nämnas ett program för att följa 50 mirastjärnor som även i ett internationellt perspektiv tidigare varit understuderade. Programmet startade 2012 och har bland annat resulterat i en rapport publicerad i den internationella tidskriften Journal of the AAVSO. Senare har programmet utökats till sammanlagt 100 bortglömda miravariabler som följs av de svenska observatörerna. Här finns en översikt över dessa stjärnors variation enligt våra observationer. Thomas Karlssons analyser av mirastjärnors periodförändringar återfinns även på SVO. Våra data kommer ibland till användning av fackastronomer; exempelvis har vi samarbetat med Stockholmsastronomen Gösta Gahm kring en dokumentation av UX Orionisvariablers ljusvariation samtidigt som dessa observerats spektroskopiskt på NOT.

SVO dokumenterar även solfläcksaktiviteten, dels genom att insamla pågående observationer sedan 2013, dels genom att retrodigitalisera solfläcksdata från tidigare amatörorganisationer som SUAA.

Många svenska amatörer rapporterar även in sina observationer till den internationella databas över variabeldata som drivs av AAVSO. Därför finns funktionaliteten att exportera observationer från SVO till ett filformat som stöds av AAVSO.

Välkommen att rapportera in dina observationer till SVO! För att registrera observationer behöver du en signatur och lösenord. Kontakta sektionens databasansvarige Thomas Karlsson för att få dessa inloggningsuppgifter, om du är intresserad eller har frågor. Frågor och funderingar kring variabla stjärnor och hur man observerar dem kan också ställas på variabelforumet på Astronet. SAAF/V har även länkar till information med mera via sin hemsida.

För att börja observera variabla stjärnor behövs ingen avancerad utrustning. En enkel kikare räcker för att följa många intressanta stjärnor. Är du intresserad av att börja observera finns en nybörjarguide framtagen av Robin Andersson som steg för steg beskriver hur du kommer igång med visuella observationer. Thomas Karlsson har tagit fram en guide för fotometri med DSLR-kameror. Liknande manualer har även tagits fram av AAVSO för visuella observationer respektive CCD-observationer samt DSLR. Artiklar om variabler dyker ofta upp i Telescopium, SAAFs tidskrift. SAAF har även publicerat Fokus nr 4, "Att observera variabla stjärnor" (för tillfället dock slutsåld).

Senaste förändringarna på SVO finns här, sidan förändrades senast 2021-11-03.
Nyheter från SAAF
AAVSO Notices
CBAT Transient Objects
Aktuella Miror
Mag  Var  Antal  Maxdat
6  R Cas9    2022-01-18
7  R Tri16    2021-12-30
   V Mon1    2022-01-03
8  omi Cet1    2021-08-25
   X Oph11    2021-10-19
   R And13    2021-11-24
   R CMi3    2021-12-09
   R Cyg13    2021-12-11
   T Cam8    2021-12-26
   R Dra3    2021-12-31
   S Ori0    2022-01-04
   S UMa12    2022-01-05
   U Ari4    2022-01-13
   T Cas11    2022-01-14
   R Aur15    2022-01-16
   R Cam3    2022-01-17
   S Peg1    2022-01-22
   X Cam7    2022-01-25
   S Cet0    2022-01-26
   T Ari6    2022-01-26
   RT Cyg11    2022-02-06
   R Lep0    2022-03-03
   V Oph0    2022-03-03
9  R Leo11    2021-09-06
   U Cyg15    2021-10-05
   RS Vir0    2021-11-10
   V Cnc4    2021-11-24
   S CMi5    2021-11-30
   U Her0    2021-12-04
   R Vir2    2021-12-14
   X Psc3    2021-12-19
   S Boo4    2021-12-20
   R Cet6    2021-12-21
   RU Lib0    2021-12-25
   U CMi2    2022-01-03
   Z Cet0    2022-01-04
   W Cas7    2022-01-08
   R Lac6    2022-01-11
   SY Her4    2022-01-12
   RR Boo0    2022-01-12
   RY Her0    2022-01-13
   RR Peg0    2022-01-13
   U Cas7    2022-01-13
   UV Aur5    2022-01-21
   RV Cas1    2022-01-27
   S Del4    2022-01-30
   X Gem5    2022-02-01
   V CMi3    2022-02-02
   SX Peg1    2022-02-04
   W Her1    2022-02-05
   X Aur4    2022-02-06
   T Her10    2022-02-07
   U Vir1    2022-02-10
   RR Lib0    2022-02-11
   R Crv0    2022-02-20
   W Lyr12    2022-02-22
   RZ Peg6    2022-02-25
   T Cep16    2022-06-22
10  R Aqr0    2021-08-01
   V CrB9    2021-09-20
   S UMi6    2021-10-26
   T Hya0    2021-10-29
   V Cyg11    2021-11-06
   W Cnc2    2021-11-08
   ZZ Gem3    2021-11-21
   RT Lib0    2021-12-02
   X Del3    2021-12-13
   SV And9    2021-12-15
   RU Vir0    2021-12-27
   S Sex0    2021-12-27
   RZ Her0    2021-12-28
   VZ Cas3    2022-01-03
   RV Dra0    2022-01-03
   RR Ori0    2022-01-13
   T Dra3    2022-01-13
   AX And1    2022-01-14
   U Cnc3    2022-01-14
   RR UMa0    2022-01-15
   U And2    2022-01-16
   V0369 Cyg0    2022-01-16
   W Oph0    2022-01-17
   X Lyn5    2022-01-22
   NP Her0    2022-01-24
   RT Boo0    2022-01-24
   SU Vir1    2022-01-24
   T Vir0    2022-01-26
   RU Oph0    2022-01-28
   ST Cyg4    2022-01-30
   V Cet0    2022-01-31
   AE Her0    2022-02-01
   RR Mon0    2022-02-09
   R Equ1    2022-02-09
   V Tau3    2022-02-10
   SS Peg0    2022-02-14
   RY Oph0    2022-02-15
   TU Peg0    2022-02-17
   R Ari8    2022-02-23
   RZ Per4    2022-02-27
   RS Her0    2022-03-10
   WY Cas2    2022-03-10
   T Gem4    2022-03-24
   W Cet0    2022-03-28
   TU And5    2022-04-03
   U UMi4    2022-04-04
   R Aql19    2022-04-18
   R CVn6    2022-04-21
   chi Cyg23    2022-04-26
   S Cep1    2022-06-19
11  AZ Aur4    2021-10-17
   VX Aur4    2021-10-30
   R Tau0    2021-11-04
   X Cas3    2021-11-09
   T Del3    2021-12-03
   W Aur5    2021-12-04
   X CrB5    2021-12-04
   V Cam0    2021-12-08
   ST Gem14    2021-12-10
   RR Cnc1    2021-12-10
   TV Her5    2021-12-10
   Z CrB1    2021-12-15
   SZ Aur4    2021-12-20
   RV Her4    2021-12-26
   RU Tau1    2021-12-29
   WZ Lyr0    2021-12-31
   CU Cyg1    2022-01-02
   RV Peg0    2022-01-03
   BP Gem10    2022-01-07
   AN Peg1    2022-02-01
   CM Cyg0    2022-02-15
   SS Oph0    2022-02-20
   R Per3    2022-03-03
   UZ Hya0    2022-03-09
   WX Cyg6    2022-04-04
Aktivitet
Totalt antal obsar: 267438

Obsar 2020: 17279
Obsar 2021: 45637
Obsar 2022: 3746

Diagram obsar/mån
Senast registrerade obsar
VarDatMagObs
FO And 2022-01-16 23:13  14.739 LNM
FO And 2022-01-16 23:22  14.737 LNM
FO And 2022-01-16 23:14  14.69 LNM
FO And 2022-01-16 23:27  14.708 LNM
FO And 2022-01-16 23:21  14.706 LNM
FO And 2022-01-16 23:11  14.69 LNM
FO And 2022-01-16 23:26  14.731 LNM
FO And 2022-01-16 23:15  14.724 LNM
FO And 2022-01-16 23:17  14.753 LNM
FO And 2022-01-16 23:12  14.753 LNM
FO And 2022-01-16 23:19  14.712 LNM
FO And 2022-01-16 23:20  14.772 LNM
FO And 2022-01-16 23:24  14.771 LNM
FO And 2022-01-16 23:18  14.726 LNM
FO And 2022-01-16 23:16  14.728 LNM
FO And 2022-01-16 23:23  14.723 LNM
FO And 2022-01-16 23:10  14.697 LNM
FO And 2022-01-16 23:25  14.717 LNM
FO And 2022-01-16 23:09  14.753 LNM
FO And 2022-01-16 23:09  14.744 LNM
FO And 2022-01-16 23:07  14.776 LNM
FO And 2022-01-16 23:08  14.754 LNM
FO And 2022-01-16 22:50  14.759 LNM
FO And 2022-01-16 22:42  14.74 LNM
FO And 2022-01-16 22:56  14.743 LNM
FO And 2022-01-16 23:02  14.785 LNM
FO And 2022-01-16 22:40  14.724 LNM
FO And 2022-01-16 22:52  14.746 LNM
FO And 2022-01-16 22:37  14.686 LNM
FO And 2022-01-16 22:35  14.701 LNM
FO And 2022-01-16 23:05  14.745 LNM
FO And 2022-01-16 22:57  14.737 LNM
FO And 2022-01-16 22:41  14.736 LNM
FO And 2022-01-16 22:48  14.769 LNM
FO And 2022-01-16 22:43  14.712 LNM
FO And 2022-01-16 22:47  14.73 LNM
FO And 2022-01-16 22:46  14.741 LNM
FO And 2022-01-16 22:45  14.764 LNM
FO And 2022-01-16 22:53  14.777 LNM
FO And 2022-01-16 23:03  14.716 LNM
FO And 2022-01-16 22:51  14.732 LNM
FO And 2022-01-16 22:33  14.772 LNM
FO And 2022-01-16 23:00  14.717 LNM
FO And 2022-01-16 22:44  14.733 LNM
FO And 2022-01-16 23:01  14.752 LNM
FO And 2022-01-16 22:55  14.78 LNM
FO And 2022-01-16 22:54  14.72 LNM
FO And 2022-01-16 22:59  14.75 LNM
FO And 2022-01-16 22:58  14.707 LNM
FO And 2022-01-16 22:36  14.739 LNM