Mira
SVO är databasen för SAAF/V, variabelsektionen inom Svensk AmatörAstronomisk Förening. Här samlas observationer in och arkiveras för vidare dokumentation och analys av variablers beteende. Databasens olika funktionaliteter nås via knappar och undermenyer här till vänster.

Nya observationer - såväl visuella som mätningar med exempelvis filterförsedda CCD-kameror - rapporteras till databasen. Dessutom finns ett antal äldre svenska observationer som hämtats från litteraturen inlagda, vissa av dessa sträcker sig tillbaka till 1700-talet. För att underlätta analys av variabler kan man bland annat skapa ljuskurvor och fasdiagram, beräkna och plotta medelvärden, lista beräknade maxima för exempelvis miror och minima för förmörkelsevariabler.

Som stöd för observatören kan man hämta data ur katalogen GCVS och göra kartor med jämförelsestjärnor genom en koppling till AAVSO:s kartserver VSP, skapa översikt med ljuskurvor över egna observationsprogram med mera.

SAAF/V har cirka tjugotalet observatörer som både driver egna och gemensamma observationsprogram. Bland den senare kategorin kan nämnas ett program för att följa 50 mirastjärnor som även i ett internationellt perspektiv tidigare varit understuderade. Programmet startade 2012 och har bland annat resulterat i en rapport publicerad i den internationella tidskriften Journal of the AAVSO. Senare har programmet utökats till sammanlagt 100 bortglömda miravariabler som följs av de svenska observatörerna. Här finns en översikt över dessa stjärnors variation enligt våra observationer. Thomas Karlssons analyser av mirastjärnors periodförändringar återfinns även på SVO. Våra data kommer ibland till användning av fackastronomer; exempelvis har vi samarbetat med Stockholmsastronomen Gösta Gahm kring en dokumentation av UX Orionisvariablers ljusvariation samtidigt som dessa observerats spektroskopiskt på NOT.

SVO dokumenterar även solfläcksaktiviteten, dels genom att insamla pågående observationer sedan 2013, dels genom att retrodigitalisera solfläcksdata från tidigare amatörorganisationer som SUAA.

Många svenska amatörer rapporterar även in sina observationer till den internationella databas över variabeldata som drivs av AAVSO. Därför finns funktionaliteten att exportera observationer från SVO till ett filformat som stöds av AAVSO.

Välkommen att rapportera in dina observationer till SVO! För att registrera observationer behöver du en signatur och lösenord. Kontakta sektionens databasansvarige Thomas Karlsson för att få dessa inloggningsuppgifter, om du är intresserad eller har frågor. Frågor och funderingar kring variabla stjärnor och hur man observerar dem kan också ställas på variabelforumet på Astronet. SAAF/V har även länkar till information med mera via sin hemsida.

För att börja observera variabla stjärnor behövs ingen avancerad utrustning. En enkel kikare räcker för att följa många intressanta stjärnor. Är du intresserad av att börja observera finns en nybörjarguide framtagen av Robin Andersson som steg för steg beskriver hur du kommer igång med visuella observationer. Thomas Karlsson har tagit fram en guide för fotometri med DSLR-kameror. Liknande manualer har även tagits fram av AAVSO för visuella observationer respektive CCD-observationer samt DSLR. Artiklar om variabler dyker ofta upp i Telescopium, SAAFs tidskrift. SAAF har även publicerat Fokus nr 4, "Att observera variabla stjärnor" (för tillfället dock slutsåld).

Senaste förändringarna på SVO finns här, sidan förändrades senast 2021-05-09.
Nyheter från SAAF
AAVSO Notices
CBAT Transient Objects
Aktuella Miror
Mag  Var  Antal  Maxdat
7  R Ser3    2021-05-09
   U Ori2    2021-05-20
   S Vir0    2021-05-22
   T Cep9    2021-06-24
8  chi Cyg30    2021-03-10
   R Gem13    2021-03-20
   R Crv0    2021-04-15
   R Dra13    2021-05-09
   R Cam3    2021-05-12
   U UMi5    2021-05-15
   TU And1    2021-05-17
   X Gem0    2021-05-19
   V Oph0    2021-05-24
   S UMa20    2021-05-29
   R CVn2    2021-06-03
9  S Cep2    2021-02-19
   T Aqr0    2021-04-17
   W Her4    2021-04-20
   RY Oph3    2021-04-25
   S Del2    2021-04-26
   X And0    2021-04-29
   RR Lib0    2021-05-01
   SY Her6    2021-05-06
   RT Aql10    2021-05-06
   Z Boo0    2021-05-22
   Z Cyg12    2021-05-28
   R Her3    2021-05-31
   ST Sgr0    2021-06-02
   W Peg3    2021-06-05
   R LMi1    2021-06-18
   R Peg2    2021-06-19
   W And1    2021-06-23
   T Gem1    2021-06-29
   R Cnc0    2021-07-14
   U Per1    2021-07-18
   R Aql19    2021-07-20
   U Cyg6    2021-10-01
10  R Cas14    2020-11-21
   R CMi0    2021-01-13
   V Mon1    2021-02-12
   R Boo17    2021-03-15
   SX Peg3    2021-03-22
   W Cet0    2021-03-23
   U Lyr3    2021-03-28
   RT Lib0    2021-03-29
   S Boo7    2021-03-30
   U Cas3    2021-04-01
   AX Cep0    2021-04-03
   T UMi0    2021-04-15
   R Cap0    2021-04-16
   U CVn0    2021-04-22
   S Oph0    2021-04-24
   S Sex0    2021-04-24
   RR Peg0    2021-04-26
   RT Peg0    2021-04-29
   DD Cyg5    2021-04-30
   SS Her0    2021-04-30
   BD Vul0    2021-05-01
   RR Ori0    2021-05-01
   RS Leo9    2021-05-10
   T CMi0    2021-05-11
   RY Lyr8    2021-05-13
   RR UMa0    2021-05-16
   V Cet0    2021-05-19
   Z Vir0    2021-05-30
   R Equ5    2021-06-01
   SZ Cep0    2021-06-02
   CM Cyg0    2021-06-03
   RX Mon0    2021-06-06
   BG Cyg0    2021-06-06
   RY Her0    2021-06-07
   U Dra0    2021-06-08
   RT Her1    2021-06-09
   S Gem0    2021-06-12
   V Vir0    2021-06-14
   V Aur0    2021-06-15
   R Psc0    2021-06-19
   X Hya0    2021-06-26
   Z Peg2    2021-06-27
   S Hya0    2021-07-05
   RS Her4    2021-07-20
   Z Oph0    2021-07-27
   T Sgr0    2021-08-10
   R Aqr0    2021-08-12
   S Her2    2021-08-23
11  ZZ Gem0    2021-01-27
   V Cnc1    2021-02-23
   S Peg1    2021-02-26
   TU Peg2    2021-03-21
   SX Cyg1    2021-03-21
   RS Peg0    2021-03-27
   X CrB4    2021-04-01
   T Peg0    2021-04-04
   ST Gem7    2021-04-05
   X Cam1    2021-04-06
   X Peg3    2021-04-07
   RT Boo0    2021-04-09
   Z CrB2    2021-04-10
   BP Gem7    2021-04-28
   TW Lyr0    2021-05-23
   AB Lyr0    2021-05-26
   RS Aqr0    2021-05-30
   RV Dra0    2021-06-05
   AE Her0    2021-06-06
   U Crt0    2021-06-09
   U Vir0    2021-07-13
   UZ Hya0    2021-07-21
   T CVn2    2021-07-22
   V CrB15    2021-08-21
Aktivitet
Totalt antal obsar: 238973

Obsar 2019: 6843
Obsar 2020: 17276
Obsar 2021: 20922

Diagram obsar/mån
Senast registrerade obsar
VarDatMagObs
IV Peg 2021-05-16 03:52  12.023 KTS
IV Peg 2021-05-16 03:52  10.264 KTS
IV Peg 2021-05-16 03:52  14.328 KTS
ER UMa 2021-05-15 23:04  13.697 LNM
ER UMa 2021-05-15 23:23  13.594 LNM
ER UMa 2021-05-15 23:23  13.627 LNM
ER UMa 2021-05-15 23:03  13.738 LNM
ER UMa 2021-05-15 23:03  13.692 LNM
ER UMa 2021-05-15 22:48  13.746 LNM
ER UMa 2021-05-15 23:09  13.708 LNM
ER UMa 2021-05-15 22:20  13.66 LNM
ER UMa 2021-05-15 22:09  13.661 LNM
ER UMa 2021-05-15 22:23  13.666 LNM
ER UMa 2021-05-15 22:21  13.682 LNM
ER UMa 2021-05-15 22:07  13.653 LNM
ER UMa 2021-05-15 22:08  13.659 LNM
ER UMa 2021-05-15 22:02  13.581 LNM
ER UMa 2021-05-15 22:07  13.631 LNM
ER UMa 2021-05-15 22:05  13.606 LNM
ER UMa 2021-05-15 22:46  13.749 LNM
ER UMa 2021-05-15 22:06  13.655 LNM
ER UMa 2021-05-15 22:03  13.586 LNM
ER UMa 2021-05-15 22:47  13.724 LNM
ER UMa 2021-05-15 22:24  13.705 LNM
ER UMa 2021-05-15 22:04  13.616 LNM
ER UMa 2021-05-15 22:02  13.582 LNM
ER UMa 2021-05-15 22:45  13.765 LNM
ER UMa 2021-05-15 22:44  13.756 LNM
ER UMa 2021-05-15 22:22  13.686 LNM
ER UMa 2021-05-15 22:22  13.709 LNM
ER UMa 2021-05-15 22:44  13.747 LNM
ER UMa 2021-05-15 22:43  13.719 LNM
ER UMa 2021-05-15 21:56  13.615 LNM
ER UMa 2021-05-15 21:43  13.633 LNM
ER UMa 2021-05-15 22:01  13.58 LNM
ER UMa 2021-05-15 21:52  13.592 LNM
ER UMa 2021-05-15 21:44  13.641 LNM
ER UMa 2021-05-15 21:43  13.63 LNM
ER UMa 2021-05-15 21:48  13.617 LNM
ER UMa 2021-05-15 21:41  13.607 LNM
ER UMa 2021-05-15 21:55  13.605 LNM
ER UMa 2021-05-15 21:52  13.601 LNM
ER UMa 2021-05-15 21:57  13.609 LNM
ER UMa 2021-05-15 21:51  13.58 LNM
ER UMa 2021-05-15 21:53  13.638 LNM
ER UMa 2021-05-15 21:38  13.608 LNM
ER UMa 2021-05-15 21:42  13.612 LNM
ER UMa 2021-05-15 21:54  13.615 LNM
ER UMa 2021-05-15 21:38  13.583 LNM
ER UMa 2021-05-15 21:45  13.621 LNM