Mira
SVO är databasen för SAAF/V, variabelsektionen inom Svensk AmatörAstronomisk Förening. Här samlas observationer in och arkiveras för vidare dokumentation och analys av variablers beteende. Databasens olika funktionaliteter nås via knappar och undermenyer här till vänster.

Nya observationer - såväl visuella som mätningar med exempelvis filterförsedda CCD-kameror - rapporteras till databasen. Dessutom finns ett antal äldre svenska observationer som hämtats från litteraturen inlagda, vissa av dessa sträcker sig tillbaka till 1700-talet. För att underlätta analys av variabler kan man bland annat skapa ljuskurvor och fasdiagram, beräkna och plotta medelvärden, lista beräknade maxima för exempelvis miror och minima för förmörkelsevariabler.

Som stöd för observatören kan man hämta data ur katalogen GCVS och göra kartor med jämförelsestjärnor genom en koppling till AAVSO:s kartserver VSP, skapa översikt med ljuskurvor över egna observationsprogram med mera.

SAAF/V har cirka tjugotalet observatörer som både driver egna och gemensamma observationsprogram. Bland den senare kategorin kan nämnas ett program för att följa 50 mirastjärnor som även i ett internationellt perspektiv tidigare varit understuderade. Programmet startade 2012 och har bland annat resulterat i en rapport publicerad i den internationella tidskriften Journal of the AAVSO. Senare har programmet utökats till sammanlagt 100 bortglömda miravariabler som följs av de svenska observatörerna. Här finns en översikt över dessa stjärnors variation enligt våra observationer. Thomas Karlssons analyser av mirastjärnors periodförändringar återfinns även på SVO. Våra data kommer ibland till användning av fackastronomer; exempelvis har vi samarbetat med Stockholmsastronomen Gösta Gahm kring en dokumentation av UX Orionisvariablers ljusvariation samtidigt som dessa observerats spektroskopiskt på NOT.

SVO dokumenterar även solfläcksaktiviteten, dels genom att insamla pågående observationer sedan 2013, dels genom att retrodigitalisera solfläcksdata från tidigare amatörorganisationer som SUAA.

Många svenska amatörer rapporterar även in sina observationer till den internationella databas över variabeldata som drivs av AAVSO. Därför finns funktionaliteten att exportera observationer från SVO till ett filformat som stöds av AAVSO.

Välkommen att rapportera in dina observationer till SVO! För att registrera observationer behöver du en signatur och lösenord. Kontakta sektionens databasansvarige Thomas Karlsson för att få dessa inloggningsuppgifter, om du är intresserad eller har frågor. Frågor och funderingar kring variabla stjärnor och hur man observerar dem kan också ställas på variabelforumet på Astronet. SAAF/V har även länkar till information med mera via sin hemsida.

För att börja observera variabla stjärnor behövs ingen avancerad utrustning. En enkel kikare räcker för att följa många intressanta stjärnor. Är du intresserad av att börja observera finns en nybörjarguide framtagen av Robin Andersson som steg för steg beskriver hur du kommer igång med visuella observationer. Thomas Karlsson har tagit fram en guide för fotometri med DSLR-kameror. Liknande manualer har även tagits fram av AAVSO för visuella observationer respektive CCD-observationer samt DSLR. Artiklar om variabler dyker ofta upp i Telescopium, SAAFs tidskrift. SAAF har även publicerat Fokus nr 4, "Att observera variabla stjärnor" (för tillfället dock slutsåld).

Senaste förändringarna på SVO finns här, sidan förändrades senast 2022-05-05.
Nyheter från SAAF
AAVSO Notices
CBAT Transient Objects
Aktuella Miror
Mag  Var  Antal  Maxdat
6  omi Cet5    2022-07-20
7  X Oph6    2022-09-14
   R Tri21    2022-09-22
8  R Leo18    2022-07-16
   R Aqr1    2022-08-19
   R Dra1    2022-09-03
   V CrB3    2022-09-13
   R Lyn2    2022-10-09
   R Cam0    2022-10-10
   RS Her0    2022-10-17
   S CMi7    2022-11-01
   R CMi6    2022-11-11
9  S Cep0    2022-06-19
   T Cep4    2022-06-22
   Z Oph0    2022-07-10
   S CrB46    2022-07-15
   R Cnc8    2022-07-28
   RT Cyg7    2022-08-16
   S UMa15    2022-08-19
   V Cnc7    2022-08-23
   R Ari15    2022-08-30
   T Sgr0    2022-09-03
   W Lyr7    2022-09-05
   VX Aur6    2022-09-10
   S UMi2    2022-09-11
   S Boo0    2022-09-13
   X Cet0    2022-09-22
   Y Dra0    2022-09-22
   S Ser0    2022-09-27
   R Tau0    2022-09-27
   R Per6    2022-09-28
   ZZ Gem0    2022-09-29
   RR Peg0    2022-10-05
   U Aur3    2022-10-06
   T UMi0    2022-10-10
   RW And1    2022-10-11
   RV Aql1    2022-10-14
   U Cas6    2022-10-18
   X Gem6    2022-10-24
   S Del4    2022-11-04
   RU Lib0    2022-11-06
   T Ari9    2022-12-15
   V Oph0    2022-12-24
   T Cam3    2023-01-09
   U Cyg15    2023-01-21
10  U Ori7    2022-05-28
   U Per4    2022-06-20
   R LMi4    2022-06-28
   R Oph0    2022-07-10
   W And4    2022-07-24
   T Hya0    2022-08-10
   UV Her0    2022-08-12
   R Vul7    2022-08-29
   W Aur9    2022-09-03
   RR UMa0    2022-09-05
   TY Cyg0    2022-09-08
   T Lyn7    2022-09-09
   SX And6    2022-09-12
   DR Cyg0    2022-09-13
   S Sex0    2022-09-14
   T Cap0    2022-09-16
   X Del4    2022-09-16
   SS Her0    2022-09-18
   RR Ori0    2022-09-20
   SS Cas7    2022-09-24
   BC Oph0    2022-09-26
   RY Cep2    2022-09-29
   T Oph0    2022-09-29
   RR Cnc0    2022-10-04
   RT Cam0    2022-10-07
   AE Her0    2022-10-09
   TV Her0    2022-10-12
   UX Cyg0    2022-10-15
   V Cet0    2022-10-16
   Z Aql0    2022-10-19
   Y Cas6    2022-10-21
   Y Mon2    2022-10-24
   Z Tri3    2022-10-25
   R Equ0    2022-10-26
   CM Cyg0    2022-10-27
   SV And10    2022-10-30
   RT Boo0    2022-10-31
   T Del2    2022-11-03
   U Ser0    2022-11-05
   X Cam3    2022-11-09
   W Her0    2022-11-14
   RR Lib0    2022-11-14
   UZ Hya0    2022-11-23
   V Mon1    2022-11-27
   RU Her0    2022-11-29
   S Peg2    2022-12-06
   SX Peg2    2022-12-07
   U CMi4    2023-02-10
   W Cas6    2023-02-12
   UV Aur11    2023-02-22
   T Cas7    2023-04-01
11  U Lyr5    2022-06-20
   R Peg3    2022-06-27
   BD Vul0    2022-07-12
   S Her0    2022-07-14
   R Com1    2022-07-27
   RR Per3    2022-08-12
   T And7    2022-08-12
   X Aql3    2022-08-15
   BG And0    2022-08-16
   RR And1    2022-08-19
   RY Her0    2022-08-23
   RR Aqr0    2022-08-26
   S Lyn2    2022-08-30
   DL Peg0    2022-09-02
   SY Her0    2022-09-03
   BU And0    2022-09-05
   S Tau0    2022-09-15
   W Cam0    2022-09-23
   R Lib0    2022-09-30
   S Sgr0    2022-10-21
   X UMa3    2022-10-30
   Y And1    2022-11-05
   R Lac8    2022-11-07
   CN Cyg0    2022-11-08
   S Cet0    2022-12-16
   S Hya3    2022-12-22
   R Aql8    2023-01-14
Aktivitet
Totalt antal obsar: 301854

Obsar 2020: 17317
Obsar 2021: 45674
Obsar 2022: 38057

Diagram obsar/mån
Senast registrerade obsar
VarDatMagObs
V2481 Cyg 2022-10-06 23:30  16.267 KTS
KK UMa 2022-10-07 05:50  12.357 KTS
V1800 Cyg 2022-10-06 23:30  16.615 KTS
V0603 Per 2022-10-07 06:08  15.577 KTS
AP Per 2022-10-07 06:08  13.286 KTS
R CrB 2022-10-06 18:47  6.0 DHE
omi Cet 2022-10-04 02:15  5.8 WAR
TCP J23580961+5 2022-10-03 21:56  12.625 LNM
TCP J23580961+5 2022-10-03 21:55  12.6 LNM
TCP J23580961+5 2022-10-03 21:52  12.569 LNM
TCP J23580961+5 2022-10-03 21:47  12.626 LNM
TCP J23580961+5 2022-10-03 21:54  12.597 LNM
TCP J23580961+5 2022-10-03 21:49  12.605 LNM
TCP J23580961+5 2022-10-03 21:50  12.64 LNM
TCP J23580961+5 2022-10-03 21:53  12.585 LNM
TCP J23580961+5 2022-10-03 21:48  12.566 LNM
TCP J23580961+5 2022-10-03 21:51  12.588 LNM
TCP J23580961+5 2022-10-03 21:55  12.614 LNM
TCP J23580961+5 2022-10-03 21:52  12.609 LNM
TCP J23580961+5 2022-10-03 21:50  12.599 LNM
TCP J23580961+5 2022-10-03 21:48  12.617 LNM
TCP J23580961+5 2022-10-03 21:54  12.575 LNM
TCP J23580961+5 2022-10-03 21:51  12.591 LNM
TCP J23580961+5 2022-10-03 21:46  12.619 LNM
TCP J23580961+5 2022-10-03 21:29  12.709 LNM
TCP J23580961+5 2022-10-03 21:43  12.638 LNM
TCP J23580961+5 2022-10-03 21:40  12.642 LNM
TCP J23580961+5 2022-10-03 21:30  12.715 LNM
TCP J23580961+5 2022-10-03 21:45  12.592 LNM
TCP J23580961+5 2022-10-03 21:42  12.641 LNM
TCP J23580961+5 2022-10-03 21:27  12.707 LNM
TCP J23580961+5 2022-10-03 21:39  12.733 LNM
TCP J23580961+5 2022-10-03 21:25  12.692 LNM
TCP J23580961+5 2022-10-03 21:25  12.706 LNM
TCP J23580961+5 2022-10-03 21:46  12.642 LNM
TCP J23580961+5 2022-10-03 21:28  12.707 LNM
TCP J23580961+5 2022-10-03 21:44  12.64 LNM
TCP J23580961+5 2022-10-03 21:37  12.712 LNM
TCP J23580961+5 2022-10-03 21:36  12.727 LNM
TCP J23580961+5 2022-10-03 21:29  12.718 LNM
TCP J23580961+5 2022-10-03 21:26  12.699 LNM
TCP J23580961+5 2022-10-03 21:26  12.714 LNM
TCP J23580961+5 2022-10-03 21:45  12.603 LNM
TCP J23580961+5 2022-10-03 21:40  12.653 LNM
TCP J23580961+5 2022-10-03 21:39  12.727 LNM
TCP J23580961+5 2022-10-03 21:28  12.696 LNM
TCP J23580961+5 2022-10-03 21:44  12.612 LNM
TCP J23580961+5 2022-10-03 21:41  12.612 LNM
TCP J23580961+5 2022-10-03 21:42  12.634 LNM
TCP J23580961+5 2022-10-03 21:36  12.7 LNM