Mira
SVO är databasen för SAAF/V, variabelsektionen inom Svensk AmatörAstronomisk Förening. Här samlas observationer in och arkiveras för vidare dokumentation och analys av variablers beteende. Databasens olika funktionaliteter nås via knappar och undermenyer här till vänster.

Nya observationer - såväl visuella som mätningar med exempelvis filterförsedda CCD-kameror - rapporteras till databasen. Dessutom finns ett antal äldre svenska observationer som hämtats från litteraturen inlagda, vissa av dessa sträcker sig tillbaka till 1700-talet. För att underlätta analys av variabler kan man bland annat skapa ljuskurvor och fasdiagram, beräkna och plotta medelvärden, lista beräknade maxima för exempelvis miror och minima för förmörkelsevariabler.

Som stöd för observatören kan man hämta data ur katalogen GCVS och göra kartor med jämförelsestjärnor genom en koppling till AAVSO:s kartserver VSP, skapa översikt med ljuskurvor över egna observationsprogram med mera.

SAAF/V har cirka tjugotalet observatörer som både driver egna och gemensamma observationsprogram. Bland den senare kategorin kan nämnas ett program för att följa 50 mirastjärnor som även i ett internationellt perspektiv tidigare varit understuderade. Programmet startade 2012 och har bland annat resulterat i en rapport publicerad i den internationella tidskriften Journal of the AAVSO. Senare har programmet utökats till sammanlagt 100 bortglömda miravariabler som följs av de svenska observatörerna. Här finns en översikt över dessa stjärnors variation enligt våra observationer. Thomas Karlssons analyser av mirastjärnors periodförändringar återfinns även på SVO. Våra data kommer ibland till användning av fackastronomer; exempelvis har vi samarbetat med Stockholmsastronomen Gösta Gahm kring en dokumentation av UX Orionisvariablers ljusvariation samtidigt som dessa observerats spektroskopiskt på NOT.

SVO dokumenterar även solfläcksaktiviteten, dels genom att insamla pågående observationer sedan 2013, dels genom att retrodigitalisera solfläcksdata från tidigare amatörorganisationer som SUAA.

Många svenska amatörer rapporterar även in sina observationer till den internationella databas över variabeldata som drivs av AAVSO. Därför finns funktionaliteten att exportera observationer från SVO till ett filformat som stöds av AAVSO.

Välkommen att rapportera in dina observationer till SVO! För att registrera observationer behöver du en signatur och lösenord. Kontakta sektionens databasansvarige Thomas Karlsson för att få dessa inloggningsuppgifter, om du är intresserad eller har frågor. Frågor och funderingar kring variabla stjärnor och hur man observerar dem kan också ställas på variabelforumet på Astronet. SAAF/V har även länkar till information med mera via sin hemsida.

För att börja observera variabla stjärnor behövs ingen avancerad utrustning. En enkel kikare räcker för att följa många intressanta stjärnor. Är du intresserad av att börja observera finns en nybörjarguide framtagen av Robin Andersson som steg för steg beskriver hur du kommer igång med visuella observationer. Thomas Karlsson har tagit fram en guide för fotometri med DSLR-kameror. Liknande manualer har även tagits fram av AAVSO för visuella observationer respektive CCD-observationer samt DSLR. Artiklar om variabler dyker ofta upp i Telescopium, SAAFs tidskrift. SAAF har även publicerat Fokus nr 4, "Att observera variabla stjärnor" (för tillfället dock slutsåld).

Senaste förändringarna på SVO finns här, sidan förändrades senast 2020-09-03.
Nyheter från SAAF
AAVSO Notices
CBAT Transient Objects
Aktuella Miror
Mag  Var  Antal  Maxdat
4  omi Cet17    2020-10-06
6  R Leo24    2020-10-20
   R Aql16    2020-10-22
7  R And15    2020-10-14
   R Cas19    2020-11-21
8  T Aqr0    2020-09-27
   R Cyg18    2020-10-04
   R Aur12    2020-10-08
   R UMa13    2020-10-09
   R Lyn7    2020-10-11
   T Her20    2020-10-11
   S UMa31    2020-10-13
   S Her5    2020-10-19
   S Hya6    2020-10-21
   W Cnc1    2020-10-23
   U Her6    2020-10-24
   T Cas17    2020-11-07
   R Oph0    2020-11-15
   X Oph11    2020-12-18
   R Lep1    2021-01-11
9  T Cep12    2020-06-11
   U Cyg11    2020-06-16
   R Cnc0    2020-07-17
   R Aqr0    2020-07-23
   S CrB24    2020-07-28
   V Oph0    2020-07-30
   Z Oph0    2020-08-08
   V CrB23    2020-09-01
   U Per6    2020-09-02
   R Dra16    2020-09-04
   T Gem6    2020-09-12
   R Vul10    2020-10-02
   X Aur30    2020-10-06
   Z Del4    2020-10-11
   X Cet0    2020-10-22
   RR And0    2020-10-25
   RY Her0    2020-10-28
   UZ Hya0    2020-11-01
   X Cam9    2020-11-14
   S Ori0    2020-11-24
   T Cam10    2020-12-01
   W Cas14    2020-12-13
   S CMi19    2021-01-07
10  W Aql0    2020-07-03
   R Tri18    2020-07-17
   T Lyn1    2020-07-29
   AZ Aur0    2020-08-16
   R Cam5    2020-08-17
   V Cyg14    2020-08-25
   X Hya0    2020-08-31
   Z Cyg18    2020-09-07
   TT Mon0    2020-09-11
   V Peg1    2020-09-13
   R Equ4    2020-09-14
   S Ser2    2020-09-16
   RT Cam0    2020-09-18
   RR Oph0    2020-09-20
   V Leo3    2020-09-22
   X Aql3    2020-09-22
   RR UMa1    2020-09-27
   SS Her0    2020-09-27
   UZ Her0    2020-09-28
   T CVn3    2020-09-28
   FF Cyg7    2020-10-01
   T UMi0    2020-10-02
   SV Dra0    2020-10-03
   SS Lyr0    2020-10-05
   Y Cep0    2020-10-11
   SU Cam0    2020-10-11
   RS Leo17    2020-10-14
   TY Cyg3    2020-10-20
   RX Sgr0    2020-10-20
   W Lyn3    2020-10-23
   X UMa0    2020-10-23
   RR Aur0    2020-10-24
   V Lyr2    2020-10-25
   RS Aqr0    2020-10-27
   SS Cas12    2020-10-28
   TY Lyr1    2020-10-31
   T Dra0    2020-11-03
   Y Aqr0    2020-11-08
   LX Cyg0    2020-11-11
   UV Her0    2020-11-14
   S Cas10    2020-11-14
   TU Aql0    2020-11-15
   U Ser1    2020-11-16
   BG And0    2020-11-27
   R Tau4    2020-11-28
   WY Cas8    2020-12-09
   RZ Peg4    2020-12-10
   RS Her4    2020-12-12
   R Sgr0    2020-12-18
   S UMi9    2020-12-28
   UV Aur7    2021-01-01
   VX Aur3    2021-01-08
   U CMi4    2021-01-11
   R CMi12    2021-01-13
   T Hya1    2021-01-18
   T Ari5    2021-01-28
   S Cep4    2021-02-19
11  U Ori7    2020-05-14
   R CVn8    2020-07-09
   Z Peg8    2020-08-10
   BG Cyg0    2020-08-15
   X Gem10    2020-08-26
   X Cas13    2020-08-31
   CN Cyg2    2020-09-15
   SY Her7    2020-09-17
   V Tau5    2020-09-18
   X Peg4    2020-09-19
   CM Cyg0    2020-09-22
   RY Cep1    2020-09-24
   RT Peg0    2020-09-26
   TW Cyg0    2020-09-27
   Z Aql0    2020-09-28
   AE Her0    2020-09-28
   SZ Aur0    2020-09-29
   ST Sge3    2020-09-29
   ST Lyr7    2020-10-05
   AB Lyr0    2020-10-23
   DS Her0    2020-10-26
   RV Dra0    2020-11-10
   RY Oph3    2020-11-25
   SX And0    2020-12-05
   T UMa8    2020-12-07
   S Lac5    2020-12-22
   ZZ Gem9    2021-01-27
Aktivitet
Totalt antal obsar: 214784

Obsar 2018: 7447
Obsar 2019: 6843
Obsar 2020: 14009

Diagram obsar/mån
Senast registrerade obsar
VarDatMagObs
AB Lac 2020-10-18 21:56  12.148 KTS
KY Lac 2020-10-18 21:56  12.42 KTS
UX Lac 2020-10-18 21:56  16.691 KTS
MP Lac 2020-10-18 21:56  11.373 KTS
XZ Lac 2020-10-18 21:56  13.328 KTS
AY Lac 2020-10-18 21:56  15.721 KTS
KZ Lac 2020-10-18 21:56  14.89 KTS
NSV25754 2020-10-18 20:57  11.22 KTS
V2459 Cyg 2020-10-18 20:57  14.747 KTS
Q Cyg 2020-10-18 20:57  15.205 KTS
SS Cyg 2020-10-18 20:57  11.093 KTS
V0511 Cas 2020-10-18 21:33  14.532 KTS
V1391 Cas 2020-10-18 21:33  12.364 KTS
V0512 Cas 2020-10-18 21:33  14.986 KTS
V0510 Cas 2020-10-18 21:33  13.816 KTS
BP Gem 2020-10-20 09:31  12.503 KTS
TV Lyn 2020-10-20 09:28  11.68 KTS
V0603 Per 2020-10-20 09:11  15.121 KTS
DQ Ori 2020-10-20 09:19  11.919 KTS
LR Per 2020-10-20 09:08  13.409 KTS
V0556 Per 2020-10-20 09:08  8.993 KTS
VZ CMi 2020-10-20 09:22  13.114 KTS
DZ Per 2020-10-20 09:08  13.684 KTS
RT Tri 2020-10-20 09:04  12.165 KTS
VZ Tri 2020-10-20 09:04  12.396 KTS
DT Ori 2020-10-20 09:19  14.002 KTS
AH CMi 2020-10-20 09:22  12.893 KTS
V0500 Per 2020-10-20 09:11  9.821 KTS
V1071 Per 2020-10-20 09:08  11.257 KTS
DN Lyn 2020-10-20 09:28  13.03 KTS
DX Per 2020-10-20 09:08  15.731 KTS
HO Cam 2020-10-20 09:16  13.728 KTS
DY Per 2020-10-20 09:08  10.692 KTS
KV Dra 2020-10-19 19:30  <16.052 LNM
V0632 Cyg 2020-10-18 19:23  <16.452 LNM
V2213 Cyg 2020-10-18 19:00  14.763 LNM
V0455 And 2020-10-18 20:11  16.293 LNM
CSS 100615:2158 2020-10-18 19:47  <16.581 LNM
KIS J192651.94+ 2020-10-18 19:06  <16.689 LNM
UV Per 2020-10-18 20:17  <16.446 LNM
V1031 Cyg 2020-10-18 19:11  <16.385 LNM
V1504 Cyg 2020-10-18 19:00  16.503 LNM
V0630 Cyg 2020-10-18 19:17  16.433 LNM
Mis V1448 2020-10-19 19:24  12.581 LNM
V1028 Cyg 2020-10-18 19:11  <16.385 LNM
Mis V1448 2020-10-18 23:09  12.627 LNM
Mis V1448 2020-10-18 23:10  12.728 LNM
Mis V1448 2020-10-18 23:09  12.705 LNM
Mis V1448 2020-10-18 23:08  12.716 LNM
Mis V1448 2020-10-18 23:09  12.633 LNM