Mira
SVO är databasen för SAAF/V, variabelsektionen inom Svensk AmatörAstronomisk Förening. Här samlas observationer in och arkiveras för vidare dokumentation och analys av variablers beteende. Databasens olika funktionaliteter nås via knappar och undermenyer här till vänster.

Nya observationer - såväl visuella som mätningar med exempelvis filterförsedda CCD-kameror - rapporteras till databasen. Dessutom finns ett antal äldre svenska observationer som hämtats från litteraturen inlagda, vissa av dessa sträcker sig tillbaka till 1700-talet. För att underlätta analys av variabler kan man bland annat skapa ljuskurvor och fasdiagram, beräkna och plotta medelvärden, lista beräknade maxima för exempelvis miror och minima för förmörkelsevariabler.

Som stöd för observatören kan man hämta data ur katalogen GCVS och göra kartor med jämförelsestjärnor genom en koppling till AAVSO:s kartserver VSP, skapa översikt med ljuskurvor över egna observationsprogram med mera.

SAAF/V har cirka tjugotalet observatörer som både driver egna och gemensamma observationsprogram. Bland den senare kategorin kan nämnas ett program för att följa 50 mirastjärnor som även i ett internationellt perspektiv tidigare varit understuderade. Programmet startade 2012 och har bland annat resulterat i en rapport publicerad i den internationella tidskriften Journal of the AAVSO. Senare har programmet utökats till sammanlagt 100 bortglömda miravariabler som följs av de svenska observatörerna. Här finns en översikt över dessa stjärnors variation enligt våra observationer. Thomas Karlssons analyser av mirastjärnors periodförändringar återfinns även på SVO. Våra data kommer ibland till användning av fackastronomer; exempelvis har vi samarbetat med Stockholmsastronomen Gösta Gahm kring en dokumentation av UX Orionisvariablers ljusvariation samtidigt som dessa observerats spektroskopiskt på NOT.

SVO dokumenterar även solfläcksaktiviteten, dels genom att insamla pågående observationer sedan 2013, dels genom att retrodigitalisera solfläcksdata från tidigare amatörorganisationer som SUAA.

Många svenska amatörer rapporterar även in sina observationer till den internationella databas över variabeldata som drivs av AAVSO. Därför finns funktionaliteten att exportera observationer från SVO till ett filformat som stöds av AAVSO.

Välkommen att rapportera in dina observationer till SVO! För att registrera observationer behöver du en signatur och lösenord. Kontakta sektionens databasansvarige Thomas Karlsson för att få dessa inloggningsuppgifter, om du är intresserad eller har frågor. Frågor och funderingar kring variabla stjärnor och hur man observerar dem kan också ställas på variabelforumet på Astronet. SAAF/V har även länkar till information med mera via sin hemsida.

För att börja observera variabla stjärnor behövs ingen avancerad utrustning. En enkel kikare räcker för att följa många intressanta stjärnor. Är du intresserad av att börja observera finns en nybörjarguide framtagen av Robin Andersson som steg för steg beskriver hur du kommer igång med visuella observationer. Thomas Karlsson har tagit fram en guide för fotometri med DSLR-kameror. Liknande manualer har även tagits fram av AAVSO för visuella observationer respektive CCD-observationer samt DSLR. Artiklar om variabler dyker ofta upp i Telescopium, SAAFs tidskrift. SAAF har även publicerat Fokus nr 4, "Att observera variabla stjärnor" (för tillfället dock slutsåld).

Senaste förändringarna på SVO finns här, sidan förändrades senast 2020-11-21.
Nyheter från SAAF
AAVSO Notices
CBAT Transient Objects
Aktuella Miror
Mag  Var  Antal  Maxdat
7  omi Cet11    2020-10-06
   X Oph13    2020-12-18
   R Lep1    2021-01-11
   RT Cyg18    2021-01-16
8  R Leo19    2020-10-20
   R Cas18    2020-11-21
   T UMa10    2020-12-07
   S UMi10    2020-12-28
   S CMi16    2021-01-07
   V Gem4    2021-01-13
   R CMi9    2021-01-13
   T Hya1    2021-01-18
   R Cet1    2021-01-21
   U Ari2    2021-01-24
   T Ari4    2021-01-28
   W Lyr20    2021-01-28
   U Cet0    2021-02-11
   V Mon4    2021-02-12
   chi Cyg32    2021-03-10
9  R Aql19    2020-10-22
   U Her5    2020-10-24
   T Cas15    2020-11-07
   R Oph0    2020-11-15
   S Ori0    2020-11-24
   RS Vir0    2020-11-28
   T Cam9    2020-12-01
   WY Cas8    2020-12-09
   RZ Peg3    2020-12-10
   RS Her4    2020-12-12
   W Cas11    2020-12-13
   U Vir4    2020-12-18
   SS Peg0    2020-12-21
   S Lac5    2020-12-22
   R Del0    2020-12-31
   UV Aur4    2021-01-01
   R Per3    2021-01-06
   VX Aur2    2021-01-08
   BC Oph4    2021-01-08
   SY Her8    2021-01-11
   U CMi4    2021-01-11
   SV And0    2021-01-11
   SS Her0    2021-01-12
   Z Cet1    2021-01-16
   T And0    2021-01-16
   RU Aql0    2021-01-17
   X Psc0    2021-01-17
   RU UMa0    2021-01-19
   Y And2    2021-01-22
   X Lep0    2021-01-22
   Y Lib0    2021-01-25
   ZZ Gem7    2021-01-27
   V CMi4    2021-02-05
   S Cep1    2021-02-19
   V Cnc1    2021-02-23
   V Cas11    2021-02-24
   S Peg1    2021-02-26
   T Cep9    2021-06-24
10  R Aqr0    2020-07-23
   V CrB21    2020-09-01
   R Cyg12    2020-10-04
   R And12    2020-10-14
   T Dra0    2020-11-03
   RU Vir0    2020-11-12
   R Tau5    2020-11-28
   Y Dra0    2020-12-06
   WY Cyg7    2020-12-09
   RR Boo0    2020-12-12
   V Ori0    2020-12-20
   DR Cyg0    2020-12-22
   ZZ Dra0    2020-12-24
   T Del3    2020-12-29
   CF Her6    2020-12-31
   VX Tau1    2021-01-01
   RT Dra0    2021-01-04
   RU Oph0    2021-01-05
   Z Tri0    2021-01-08
   RR Mon0    2021-01-12
   U And0    2021-01-18
   VZ Cas7    2021-01-25
   S Lyn0    2021-01-25
   RS Mon0    2021-01-26
   RS UMa1    2021-02-02
   RZ Her0    2021-02-02
   RR Cnc3    2021-02-02
   TV Her7    2021-02-06
   AS Her1    2021-02-14
   R Vul11    2021-02-16
   R Ari6    2021-02-17
   RU Lib0    2021-02-17
   W CrB9    2021-02-20
   WX Cyg4    2021-02-26
   S Cet0    2021-03-01
   R Vir6    2021-03-02
   RZ Per0    2021-03-03
   R Boo13    2021-03-15
   SX Peg3    2021-03-22
   W Cet0    2021-03-23
   R Tri12    2021-04-09
11  T CVn3    2020-09-28
   R Aur9    2020-10-08
   R UMa10    2020-10-09
   R Lyn6    2020-10-11
   S Her5    2020-10-19
   W Cnc1    2020-10-23
   LX Cyg0    2020-11-11
   S Cas10    2020-11-14
   UV Her0    2020-11-14
   U Ser1    2020-11-16
   BG And0    2020-11-27
   W Dra1    2020-12-04
   SX And0    2020-12-05
   RV Aql4    2020-12-05
   Y Mon0    2020-12-09
   U Crt0    2020-12-21
   SW Cam0    2020-12-24
   AX And4    2020-12-29
   GQ Aur6    2021-01-04
   DG Peg0    2021-01-10
   W Psc0    2021-01-30
   V Dra0    2021-02-13
   T Vir0    2021-02-13
   TU Cyg7    2021-02-14
   RY Cep1    2021-02-21
   ST Cyg3    2021-02-25
   S LMi5    2021-02-27
   R Ori1    2021-03-03
   R Gem21    2021-03-20
   U Lyr3    2021-03-28
   U UMi6    2021-05-15
Aktivitet
Totalt antal obsar: 220185

Obsar 2019: 6843
Obsar 2020: 17258
Obsar 2021: 2152

Diagram obsar/mån
Senast registrerade obsar
VarDatMagObs
chi Cyg 2021-01-15 05:26  8.5 HGG
CH Cyg 2021-01-15 05:18  7.7 HGG
AF Cyg 2021-01-15 05:15  7.4 HGG
V1178 Ori 2021-01-12 03:13  9.871 HGG
V1248 Ori 2021-01-12 03:13  13.385 HGG
V1254 Ori 2021-01-12 03:15  11.584 HGG
V1178 Ori 2021-01-12 03:09  9.808 HGG
V1254 Ori 2021-01-12 03:09  13.798 HGG
V1142 Ori 2021-01-12 03:15  11.971 HGG
V1235 Ori 2021-01-12 03:13  12.541 HGG
V1181 Ori 2021-01-12 03:09  16.501 HGG
V1144 Ori 2021-01-12 03:15  12.418 HGG
V1410 Tau 2021-01-12 03:34  12.927 HGG
V1144 Ori 2021-01-12 03:13  14.045 HGG
V1248 Ori 2021-01-12 03:09  14.511 HGG
V1235 Ori 2021-01-12 03:15  10.235 HGG
V1181 Ori 2021-01-12 03:15  12.754 HGG
V1254 Ori 2021-01-12 03:13  12.767 HGG
V1410 Tau 2021-01-12 03:31  13.878 HGG
V1181 Ori 2021-01-12 03:13  14.856 HGG
V1183 Ori 2021-01-12 03:09  16.534 HGG
V1183 Ori 2021-01-12 03:13  14.859 HGG
V1296 Ori 2021-01-12 03:15  11.584 HGG
V1248 Ori 2021-01-12 03:15  12.011 HGG
V1142 Ori 2021-01-12 03:13  13.171 HGG
V1410 Tau 2021-01-12 03:28  14.553 HGG
V1235 Ori 2021-01-12 03:09  14.556 HGG
V1183 Ori 2021-01-12 03:15  12.53 HGG
V1296 Ori 2021-01-12 03:09  15.609 HGG
V1178 Ori 2021-01-12 03:15  9.782 HGG
V1296 Ori 2021-01-12 03:13  13.884 HGG
V1144 Ori 2021-01-12 03:09  15.414 HGG
V0819 Ori 2021-01-12 03:13  15.542 HGG
V0876 Ori 2021-01-12 03:15  12.396 HGG
V0896 Ori 2021-01-12 03:15  12.661 HGG
V0822 Ori 2021-01-12 03:13  15.394 HGG
V0952 Ori 2021-01-12 03:09  16.87 HGG
V0822 Ori 2021-01-12 03:09  16.642 HGG
V0990 Ori 2021-01-12 03:13  14.757 HGG
V0801 Ori 2021-01-12 03:15  13.036 HGG
V1142 Ori 2021-01-12 03:09  14.195 HGG
V0805 Ori 2021-01-12 03:15  13.132 HGG
V0805 Ori 2021-01-12 03:09  16.063 HGG
V0805 Ori 2021-01-12 03:13  15.011 HGG
V0952 Ori 2021-01-12 03:13  15.64 HGG
V1001 Ori 2021-01-12 03:15  12.407 HGG
V0819 Ori 2021-01-12 03:15  13.789 HGG
V0801 Ori 2021-01-12 03:13  14.9 HGG
V0952 Ori 2021-01-12 03:15  13.637 HGG
V0990 Ori 2021-01-12 03:15  12.546 HGG