Mira
SVO är databasen för SAAF/V, variabelsektionen inom Svensk AmatörAstronomisk Förening. Här samlas observationer in och arkiveras för vidare dokumentation och analys av variablers beteende. Databasens olika funktionaliteter nås via knappar och undermenyer här till vänster.

Nya observationer - såväl visuella som mätningar med exempelvis filterförsedda CCD-kameror - rapporteras till databasen. Dessutom finns ett antal äldre svenska observationer som hämtats från litteraturen inlagda, vissa av dessa sträcker sig tillbaka till 1700-talet. För att underlätta analys av variabler kan man bland annat skapa ljuskurvor och fasdiagram, beräkna och plotta medelvärden, lista beräknade maxima för exempelvis miror och minima för förmörkelsevariabler.

Som stöd för observatören kan man hämta data ur katalogen GCVS och göra kartor med jämförelsestjärnor genom en koppling till AAVSO:s kartserver VSP, skapa översikt med ljuskurvor över egna observationsprogram med mera.

SAAF/V har cirka tjugotalet observatörer som både driver egna och gemensamma observationsprogram. Bland den senare kategorin kan nämnas ett program för att följa 50 mirastjärnor som även i ett internationellt perspektiv tidigare varit understuderade. Programmet startade 2012 och har bland annat resulterat i en rapport publicerad i den internationella tidskriften Journal of the AAVSO. Senare har programmet utökats till sammanlagt 100 bortglömda miravariabler som följs av de svenska observatörerna. Här finns en översikt över dessa stjärnors variation enligt våra observationer. Thomas Karlssons analyser av mirastjärnors periodförändringar återfinns även på SVO. Våra data kommer ibland till användning av fackastronomer; exempelvis har vi samarbetat med Stockholmsastronomen Gösta Gahm kring en dokumentation av UX Orionisvariablers ljusvariation samtidigt som dessa observerats spektroskopiskt på NOT.

SVO dokumenterar även solfläcksaktiviteten, dels genom att insamla pågående observationer sedan 2013, dels genom att retrodigitalisera solfläcksdata från tidigare amatörorganisationer som SUAA.

Många svenska amatörer rapporterar även in sina observationer till den internationella databas över variabeldata som drivs av AAVSO. Därför finns funktionaliteten att exportera observationer från SVO till ett filformat som stöds av AAVSO.

Välkommen att rapportera in dina observationer till SVO! För att registrera observationer behöver du en signatur och lösenord. Kontakta sektionens databasansvarige Thomas Karlsson för att få dessa inloggningsuppgifter, om du är intresserad eller har frågor. Frågor och funderingar kring variabla stjärnor och hur man observerar dem kan också ställas på variabelforumet på Astronet. SAAF/V har även länkar till information med mera via sin hemsida.

För att börja observera variabla stjärnor behövs ingen avancerad utrustning. En enkel kikare räcker för att följa många intressanta stjärnor. Är du intresserad av att börja observera finns en nybörjarguide framtagen av Robin Andersson som steg för steg beskriver hur du kommer igång med visuella observationer. Thomas Karlsson har tagit fram en guide för fotometri med DSLR-kameror. Liknande manualer har även tagits fram av AAVSO för visuella observationer respektive CCD-observationer samt DSLR. Artiklar om variabler dyker ofta upp i Telescopium, SAAFs tidskrift. SAAF har även publicerat Fokus nr 4, "Att observera variabla stjärnor" (för tillfället dock slutsåld).

Senaste förändringarna på SVO finns här, sidan förändrades senast 2023-05-15.
Nyheter från SAAF
AAVSO Notices
CBAT Transient Objects
Aktuella Miror
Mag  Var  Antal  Maxdat
4  omi Cet4    2023-06-14
5  chi Cyg5    2023-06-09
6  R Leo2    2023-05-26
   R Tri5    2023-06-14
7  T Cep1    2023-07-03
8  R Cas1    2023-03-26
   R Gem3    2023-04-05
   R Ser0    2023-04-14
   U Per0    2023-05-07
   R Oph0    2023-05-07
   R Dra1    2023-05-07
   S Her0    2023-05-19
   T Hya0    2023-05-23
   V Cnc0    2023-05-23
   RS Her1    2023-05-26
   R Vul4    2023-06-01
   R Psc0    2023-06-04
   S Boo1    2023-06-07
   T Her3    2023-06-12
   S Vir0    2023-07-01
   X Oph5    2023-08-10
9  U Cyg4    2023-01-21
   T Cas3    2023-04-01
   R UMa1    2023-04-02
   R Aur0    2023-04-26
   R Cet0    2023-05-05
   RZ Peg1    2023-05-10
   TT Mon0    2023-05-10
   R Del3    2023-05-10
   RY Oph0    2023-05-11
   W Peg2    2023-05-13
   T And0    2023-05-22
   CN Cyg0    2023-05-25
   WY Cyg5    2023-05-31
   S Sex0    2023-06-02
   Y Mon0    2023-06-09
   Y And1    2023-06-12
   X Aur0    2023-06-15
   SX Cyg0    2023-06-18
   Z Oph0    2023-06-28
   WY Cas0    2023-06-29
   T Aqr0    2023-07-01
   R Cam0    2023-07-02
   S CrB49    2023-07-09
   R Peg3    2023-07-10
   R LMi0    2023-07-11
   VX Aur1    2023-07-22
   R Cnc0    2023-07-27
   S UMi2    2023-07-28
10  W Cas0    2023-02-12
   R Cyg1    2023-02-16
   R CVn1    2023-03-15
   R Sgr0    2023-03-18
   W Aql0    2023-03-27
   S UMa13    2023-04-02
   X And0    2023-04-11
   Z Peg1    2023-04-15
   RT Lib0    2023-04-16
   V Gem0    2023-04-19
   Y Lib0    2023-04-21
   AS Her0    2023-05-02
   T Peg0    2023-05-06
   V Dra1    2023-05-09
   V Cam0    2023-05-15
   WX Cyg2    2023-05-16
   AX Cep0    2023-05-16
   V Aur0    2023-05-20
   AA Aur0    2023-05-20
   RV Aql1    2023-05-21
   DD Cyg0    2023-05-23
   VZ Cas0    2023-05-30
   Z Tri1    2023-05-31
   FF Cyg0    2023-05-31
   BG And0    2023-06-01
   YZ And0    2023-06-03
   S Sgr0    2023-06-09
   T Cap0    2023-06-14
   AE Her0    2023-06-16
   RW Peg1    2023-06-16
   X Del3    2023-06-21
   X Peg1    2023-06-21
   SY Aql2    2023-06-22
   S Lyn0    2023-06-23
   CF Her0    2023-06-24
   RR Peg0    2023-06-27
   U Ser0    2023-07-02
   V0667 Cas3    2023-07-07
   X Gem1    2023-07-15
   R Vir0    2023-07-19
   S Del3    2023-08-09
   R Aqr1    2023-09-06
   S Cep2    2023-10-16
11  U Her0    2023-01-10
   U UMi0    2023-02-24
   T CVn0    2023-03-01
   RU Vir0    2023-03-02
   T Dra1    2023-03-10
   W Cet0    2023-03-22
   SS Peg0    2023-03-29
   NP Her0    2023-03-30
   W Aqr0    2023-03-31
   U Vir0    2023-04-01
   RX Mon0    2023-04-16
   RR UMa0    2023-04-26
   Z CrB0    2023-04-28
   W Dra0    2023-04-29
   T Ser0    2023-05-04
   BP Gem9    2023-05-15
   DF Her0    2023-05-18
   ST Sge0    2023-05-25
   R Lib0    2023-05-29
   BU Cyg1    2023-05-31
   DG Peg0    2023-06-01
   TW Lyr9    2023-06-02
   VY Aur0    2023-06-03
   RX Del0    2023-06-09
   BF Cep3    2023-06-19
   V Cet0    2023-07-01
   RT Oph0    2023-07-06
   RX Sgr0    2023-07-06
   CM Cyg1    2023-07-09
   Z Cet0    2023-07-09
   RR And0    2023-07-15
   UZ Hya0    2023-08-09
   V CrB3    2023-09-06
   U Lyr1    2023-09-12
   S CMi0    2023-10-02
Aktivitet
Totalt antal obsar: 319993

Obsar 2021: 45675
Obsar 2022: 41692
Obsar 2023: 14503

Diagram obsar/mån
Senast registrerade obsar
VarDatMagObs
HO Cam 2023-05-19 01:32  13.471 HGG
LD297 2023-05-23 04:23  13.737 HGG
V0464 Cep 2023-05-23 04:23  16.609 HGG
TW Cep 2023-05-14 06:04  13.605 HGG
V0475 Cep 2023-05-15 06:34  17.066 HGG
UV Cas 2023-05-14 07:00  10.613 HGG
SN2023ixf 2023-05-30 02:40  11.076 HGG
SN2023ixf 2023-06-02 23:45  11.12 AMP
SN2023ixf 2023-06-01 23:01  11.1 AMP
IY Dra 2023-06-01 02:48  12.148 KTS
AM Dra 2023-06-01 02:29  15.773 KTS
DS Dra 2023-06-01 02:48  14.989 KTS
KUV 18217+6419 2023-06-01 02:48  14.04 KTS
WX Her 2023-05-31 02:39  14.715 KTS
WX Her 2023-05-31 03:06  11.828 KTS
WX Her 2023-05-31 03:15  10.406 KTS
WX Her 2023-05-31 02:54  12.94 KTS
SN2023ixf 2023-05-31 22:32  11.08 AMP
WX Her 2023-05-30 07:23  12.911 KTS
WX Her 2023-05-30 07:44  10.365 KTS
WX Her 2023-05-30 07:08  14.673 KTS
WX Her 2023-05-30 07:35  11.767 KTS
MU Cam 2023-05-31 00:20  14.658 LNM
MU Cam 2023-05-31 00:49  14.968 LNM
MU Cam 2023-05-31 00:39  14.566 LNM
MU Cam 2023-05-31 00:26  14.635 LNM
MU Cam 2023-05-31 00:13  14.858 LNM
MU Cam 2023-05-31 00:34  14.72 LNM
MU Cam 2023-05-31 00:23  14.599 LNM
MU Cam 2023-05-31 00:35  14.685 LNM
MU Cam 2023-05-31 00:50  14.982 LNM
MU Cam 2023-05-31 00:46  15.034 LNM
MU Cam 2023-05-31 00:19  14.675 LNM
MU Cam 2023-05-31 00:31  14.715 LNM
MU Cam 2023-05-30 23:55  14.842 LNM
MU Cam 2023-05-31 00:18  14.714 LNM
MU Cam 2023-05-31 00:41  14.62 LNM
MU Cam 2023-05-31 00:42  14.694 LNM
MU Cam 2023-05-31 00:21  14.629 LNM
MU Cam 2023-05-30 23:54  14.841 LNM
MU Cam 2023-05-31 00:25  14.637 LNM
MU Cam 2023-05-31 00:48  14.909 LNM
MU Cam 2023-05-31 00:44  14.788 LNM
MU Cam 2023-05-31 00:40  14.519 LNM
MU Cam 2023-05-31 00:33  14.746 LNM
MU Cam 2023-05-31 00:24  14.579 LNM
MU Cam 2023-05-31 00:43  14.74 LNM
MU Cam 2023-05-31 00:17  14.767 LNM
MU Cam 2023-05-31 00:32  14.8 LNM
MU Cam 2023-05-31 00:47  15.005 LNM