Ljuskurva: V1904 Cyg

Totalt antal observationer: 27
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
HGG 2021-05-04 05:17:48 2459338.7207 12.871
V
0.083
KTS 2021-04-28 04:53:02 2459332.7035 12.809
V
0.062
KTS 2021-03-15 06:02:09 2459288.7515 14.566
V
0.908
HGG 2021-03-13 08:38:23 2459286.8600 14.851
V
0.901
KTS 2020-12-07 19:52:53 2459191.3284 <16.151
V
0.567
KTS 2020-11-07 21:18:00 2459161.3875 <17.7
V
0.462
KTS 2020-10-11 22:48:17 2459134.4502 17.647
V
0.368
HGG 2020-09-02 01:24:57 2459094.5590 15.636
V
0.228
KTS 2020-07-26 05:20:32 2459056.7226 14.515
V
0.095
HGG 2020-07-17 04:04:47 2459047.6700 14.292
V
0.064
HGG 2020-06-16 03:37:52 2459016.6513 14.708
V
0.955
KTS 2020-05-26 05:04:16 2458995.7113 15.991
V
0.882
KTS 2020-04-14 04:25:06 2458953.6841 <18.0
V
0.734
HGG 2020-04-14 04:18:11 2458953.6793 <16.794
V
0.734
KTS 2020-01-15 19:39:12 2458864.3189 18.421
V
0.421
KTS 2020-01-03 20:39:50 2458852.3610 17.716
V
0.380
KTS 2019-12-21 21:40:53 2458839.4034 16.648
V
0.334
KTS 2019-12-01 21:57:10 2458819.4147 15.172
V
0.264
KTS 2019-10-07 02:37:58 2458763.6097 12.027
V
0.069
WRT 2019-09-15 22:29:25 2458742.4371 11.605
V
0.995
KTS 2019-09-11 03:46:39 2458737.6574 11.601
V
0.978
KTS 2019-08-17 06:22:36 2458712.7657 12.591
V
0.891
KTS 2019-07-12 03:52:59 2458676.6618 15.491
V
0.764
HGG 2019-06-29 00:46:22 2458663.5322 16.334
V
0.718
KTS 2019-06-19 03:58:36 2458653.6657 17.078
V
0.684


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.saaf.se/graph/vargraph.php?varname=V1904+Cyg&lastdays=730&showband=@V&.png