Ljuskurva: V1904 Cyg

Totalt antal observationer: 22
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
KTS 2022-11-30 22:56:03 2459914.4556 12.112
V
0.100
KTS 2022-10-31 23:00:40 2459884.4588 11.957
V
0.995
KTS 2022-09-08 02:21:59 2459830.5986 17.424
V
0.806
HGG 2022-05-06 05:31:20 2459705.7301 16.754
V
0.369
KTS 2022-05-02 03:57:53 2459701.6652 16.71
V
0.354
KTS 2022-03-18 05:43:52 2459656.7388 14.461
V
0.197
KTS 2022-01-13 19:43:06 2459593.3216 14.629
V
0.975
KTS 2021-12-22 19:43:49 2459571.3221 16.881
V
0.898
KTS 2021-10-30 22:27:15 2459518.4356 <18.5
V
0.713
HGG 2021-10-13 02:39:59 2459500.6111 <17.478
V
0.650
KTS 2021-09-29 23:34:47 2459487.4825 <19.0
V
0.604
HGG 2021-09-20 05:00:31 2459477.7087 <16.941
V
0.570
HGG 2021-09-08 03:02:44 2459465.6269 <17.78
V
0.528
KTS 2021-08-22 05:19:32 2459448.7219 <17.5
V
0.468
KTS 2021-07-07 00:46:13 2459402.5321 16.045
V
0.307
KTS 2021-06-01 03:37:17 2459366.6509 14.009
V
0.181
HGG 2021-05-04 05:17:48 2459338.7207 12.871
V
0.083
KTS 2021-04-28 04:53:02 2459332.7035 12.809
V
0.062
KTS 2021-03-15 06:02:09 2459288.7515 14.566
V
0.908
HGG 2021-03-13 08:38:23 2459286.8600 14.851
V
0.901


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.saaf.se/graph/vargraph.php?varname=V1904+Cyg&lastdays=730&showband=@V&.png