Ljuskurva: V1907 Cyg

Totalt antal observationer: 27
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
HGG 2021-05-04 06:36:08 2459338.7751 13.75
V
0.146
KTS 2021-04-28 04:55:29 2459332.7052 13.441
V
0.122
KTS 2021-03-16 05:46:10 2459289.7404 12.785
V
0.953
HGG 2021-03-13 08:43:17 2459286.8634 12.709
V
0.942
WRT 2020-12-23 18:53:42 2459207.2873 18.033
V
0.630
KTS 2020-12-19 19:24:14 2459203.3085 17.664
V
0.614
KTS 2020-10-31 21:49:06 2459154.4091 16.786
V
0.422
HGG 2020-09-21 04:56:12 2459113.7057 14.561
V
0.262
KTS 2020-09-05 03:17:42 2459097.6373 13.814
V
0.199
HGG 2020-07-17 03:52:59 2459047.6618 12.349
V
0.003
HGG 2020-06-18 05:05:42 2459018.7123 13.207
V
0.889
KTS 2020-06-01 01:16:01 2459001.5528 14.283
V
0.821
HGG 2020-04-14 04:21:38 2458953.6817 <16.733
V
0.633
KTS 2020-04-14 03:58:19 2458953.6655 16.224
V
0.633
KTS 2020-01-12 19:53:02 2458861.3285 15.328
V
0.271
KTS 2020-01-02 20:14:03 2458851.3431 14.797
V
0.232
KTS 2019-12-20 21:57:53 2458838.4152 14.207
V
0.181
KTS 2019-12-01 22:01:37 2458819.4178 13.657
V
0.106
KTS 2019-10-15 02:22:59 2458771.5993 13.465
V
0.918
WRT 2019-09-15 22:37:29 2458742.4427 16.185
V
0.804
KTS 2019-09-08 21:19:09 2458735.3883 17.545
V
0.776
KTS 2019-07-13 03:07:03 2458677.6299 <16.942
V
0.549
KTS 2019-06-19 03:05:11 2458653.6286 <17.0
V
0.455


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.saaf.se/graph/vargraph.php?varname=V1907+Cyg&lastdays=730&showband=@V&.png