Ljuskurva: V2072 Cyg

Totalt antal observationer: 44
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
HGG 2021-05-04 06:41:11 2459338.7786 12.191
V
0.092
KTS 2021-04-19 03:35:59 2459323.6500 11.647
V
0.045
KTS 2021-03-14 05:58:16 2459287.7488 11.865
V
0.931
HGG 2021-03-13 08:48:02 2459286.8667 11.868
V
0.929
KTS 2020-12-18 21:48:14 2459202.4085 17.084
V
0.662
KTS 2020-11-07 21:50:41 2459161.4102 17.884
V
0.532
LNM 2020-10-13 22:31:52 2459136.4388 <16.177
V
0.454
HGG 2020-09-21 05:05:25 2459113.7121 16.308
V
0.382
LNM 2020-09-16 20:05:51 2459109.3374 15.974
V
0.368
KTS 2020-09-05 03:10:13 2459097.6321 15.721
V
0.331
ANC 2020-08-11 22:29:00 2459073.4368 <14.0
Vis
0.255
ANC 2020-07-18 23:06:00 2459049.4625 13.4
Vis
0.179
HGG 2020-07-17 03:58:01 2459047.6653 13.122
V
0.173
KTS 2020-06-25 00:13:58 2459025.5097 11.916
V
0.103
HGG 2020-06-18 05:00:40 2459018.7088 11.475
V
0.082
LNM 2020-05-29 00:07:55 2458998.5055 10.62
V
0.018
KTS 2020-05-10 09:30:48 2458979.8964 10.631
V
0.959
KTS 2020-04-23 03:18:34 2458962.6379 11.871
V
0.905
KTS 2020-03-06 06:31:06 2458914.7716 15.027
V
0.754
ANC 2020-01-19 17:19:00 2458868.2215 <13.3
Vis
0.607
KTS 2020-01-12 20:17:13 2458861.3453 17.288
V
0.585
KTS 2020-01-04 19:39:56 2458853.3194 17.481
V
0.560
KTS 2019-12-29 20:18:48 2458847.3464 17.646
V
0.541
KTS 2019-12-12 21:40:45 2458830.4033 17.846
V
0.487
ANC 2019-12-07 19:37:00 2458825.3174 <13.3
Vis
0.471
KTS 2019-11-27 22:58:39 2458815.4574 16.856
V
0.440
KTS 2019-10-09 03:58:27 2458765.6656 14.482
V
0.283
KTS 2019-09-18 04:55:20 2458744.7051 13.63
V
0.217
KTS 2019-09-06 00:22:27 2458732.5156 13.123
V
0.178
KTS 2019-08-17 06:27:56 2458712.7694 12.283
V
0.116
ANC 2019-07-25 22:21:00 2458690.4312 11.8
Vis
0.045
ANC 2019-07-19 22:52:00 2458684.4528 11.9
Vis
0.026
ANC 2019-07-10 22:50:00 2458675.4514 11.5
Vis
0.998
KTS 2019-07-09 03:41:45 2458673.6540 11.317
V
0.992
KTS 2019-06-27 00:47:31 2458661.5330 11.248
V
0.954
KTS 2019-05-20 03:40:01 2458623.6528 13.932
V
0.834


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.saaf.se/graph/vargraph.php?varname=V2072+Cyg&lastdays=730&showband=@V&.png