Nyheter

2023-11-03
- Ljuskurvor & Resultat -> Fasdiagram för 165 stjärnor: Lagt till 5 nya (V Cnc, T CrB, BK Lyr, AS Lac och AK Tri) och uppdaterat data för 5 befintliga (V CrB, V2072 Cyg, R Gem, RY Lyr och ER Lyr).

2023-07-18
- O-C diagram för miror: Uppdaterat med nya maxima för 2021-2022 från obsar från AAVSO, VSOLJ och ASAS-SN. Databasen innehåller nu 71200 maxima för 510 miror, varav 2600 maxima är nya i denna uppdatering.

2023-05-15
- Ljuskurvor & Resultat -> Rita Ljuskurva: Ändrat kolumnen Band till Filter i listan med obsar.

2023-05-12
- Ljuskurvor & Resultat -> Fasdiagram för 160 stjärnor: Lagt till 5 nya (RR Aur, OQ Dra, AU Gem, Y Lyn och CV Vir) och uppdaterat data för 5 befintliga (V CVn, S CrB, R Leo, R Tri och T UMa).

2023-01-30
- Ljuskurvor & Resultat -> Visa Observationsprogram: Efter uppgraderingen till PHP 8 funkade det inte att lämna fältet "Visa senaste x dagran" tomt. Fixat detta.

2023-01-03
- PHP-versionen på servern är nu uppgraderad till version 8.

2022-11-04
- Ljuskurvor & Resultat -> Fasdiagram för 155 stjärnor: Lagt till 5 nya (RV And, DU Aur, AL Boo, R CMi och Y UMa) och uppdaterat data för 5 befintliga (R Aql, V Boo, X Cam, R CVn och W Lyr).

2022-05-05
- Ljuskurvor & Resultat -> Fasdiagram för 150 stjärnor: Lagt till 5 nya (AZ And, TW Cep, DM Cyg, TV Her och GP Her) och uppdaterat data för 5 befintliga (eta Aql, T Ari, S CMi, RU Her och S Ser).

2022-04-26
- Solfläcksdiagram: Visar senaste 50 istället för 40 senaste åren, gjort 50 och 5-årsdiagrammen bredare.

2021-11-03
- Ljuskurvor & Resultat -> Fasdiagram för 145 stjärnor: Lagt till 5 nya (AA Aur, SW Cam, V462 Cyg, OP Lyr och R UMi) och uppdaterat data för 5 befintliga (T Cam, U Cyg, WY Cyg, V2331 Cyg och chi Cyg).

2021-06-29
- O-C diagram för miror: Uppdaterat med nya maxima för 2019-2020 från obsar från AAVSO, VSOLJ och ASAS-SN. Databasen innehåller nu 68600 maxima för 509 miror, varav 1500 maxima är nya i denna uppdatering.

2021-05-09
- Solobservationer: Ändrat metod för beräning av k-talet. Tagit med information om solobservationer i veckobrevet.

2021-05-05
- Ljuskurvor & Resultat -> Fasdiagram för 140 stjärnor: Lagt till 5 nya (YY Aur, YZ Cam, U Cas, TT CrB och V2481 Cyg) och uppdaterat data för 5 befintliga (S Boo, S Cas, del Cep, S Gem och V718 Tau).

2020-11-21
- Variabeltabellen är uppdaterad med uppgifter från GCVS, sista delen av namelist 82 och namelist 83. 2433 nya variabler har tillkommit. Totalt innehåller GCVS nu uppgifter om 57412 variabler.

2020-11-03
- Ljuskurvor & Resultat -> Fasdiagram för 135 stjärnor: Lagt till 5 nya (TU And, AX And, U Ari, AW Cep och V2330 Cyg) och uppdaterat data för 5 befintliga (T Gem, W Her, SY Her, W Peg och R UMa).

2020-09-10
- Sidan flyttad från Astronet till SAAF och fått nya adressen var.saaf.se.

2020-09-03
- Ny informationstext på startsidan och nytt RSS-flöde från SAAF.

2020-05-06
- Ljuskurvor & Resultat -> Fasdiagram för 130 stjärnor: Lagt till 5 nya (U Boo, V Cyg, U Del, AN Dra och BI Lyr) och uppdaterat data för 5 befintliga (X Aur, T Cas, R LMi, DZ Per och R Vul).

2019-12-09
- Variabeltabellen är uppdaterad med uppgifter från GCVS namelist 82. 2967 nya variabler har tillkommit och uppgifter för några hundra (mestadels i Cepheus) har ändrats.

2019-11-06
- Ljuskurvor & Resultat -> Fasdiagram för 125 stjärnor: Lagt till 5 nya (W Cas, S Cep, XY Cyg, X Gem och V389 Lac) och uppdaterat data för 10 befintliga (V667 Cas, AV Cyg, ST Gem, AC Her, u Her, EL Lyr, U Ori, Y Per, S UMa och WikV02).

2019-06-05
- O-C diagram för miror: Uppdaterat med 10 nya stjärnor (V666 Cas, V667 Cas, LV Cyg, 1760 Cyg, VV Gem, BR Gem, NP Her, AY Oph, V450 Oph och AN Peg) samt nya maxima för 2017-2018. Databasen innehåller nu 67100 maxima varav 1400 är nya i denna uppdatering.

2019-05-04
- Ljuskurvor & Resultat -> Fasdiagram för 120 stjärnor: Lagt till 5 nya (V483 Aur, zet Aur, W Cyg, V673 Cyg och T Del) och uppdaterat data för 10 befintliga (R Ari, R Aur, eps Aur, T Cep, W CrB, R Cyg, R Dra, R Sge, RS UMa och WikV01).

2019-02-15
- O-C diagram för miror: Uppdaterat med nästan 1000 nya maxima, främst från DASCH DR6. Databasen innehåller nu 65800 maxima.

2018-11-04
- Ljuskurvor & Resultat -> Fasdiagram för 115 stjärnor: Lagt till 5 nya (AF Cyg, TX Dra, WX Her, Z Peg och RY UMa) och uppdaterat data för 10 befintliga (RX Aur, SX Aur, TT Aur, V Cas, Z Cyg, U Her, RS Her, X Oph, Z UMa och S UMi).

2018-05-07
- Ljuskurvor & Resultat -> Fasdiagram för 110 stjärnor: Lagt till 5 nya (TT Cam, V727 Cas, KL Lyr, S Peg och BB Tau) och uppdaterat data för 10 befintliga (U Aur, R Cam, UZ Cam, R Cas, omi Cet, RT Cyg, S Del, S Her, T Her och RS Ori).

2017-11-14
- Länkar -> Externa länkar: Gått igenom och uppdaterat listan.

2017-11-09
- Ljuskurvor & Resultat -> Fasdiagram för 105 stjärnor: Lagt till 5 nya (RT Aql, X CrB, V2072 Cyg, ER Lyr och bet Lyr) och uppdaterat data för 10 befintliga (R And, U Aql, R Boo, S CrB, V CrB, RS Cyg, KR Lyr, T Mon, R Ser och WikV03).
- O-C diagram för miror: Uppdaterat med 350 maxima hämtade från ASAS-SN. 64850 maxima finns nu i databasen.

2017-10-02
- Variabeltabellen är uppdaterad med uppgifter från GCVS 5.1. Ca. 4000 nya variabler har tillkommit.

2017-07-06
- O-C diagram för miror: Uppdaterat med 5 nya stjärnor (V Ant, X Ant, U Crv, SX Lib och TT Mon) och nya maxima från år 2015-2016. Databasen innehåller nu 64500 maxima, varav 1600 är nya i denna upptdatering.

2017-05-05
- Ljuskurvor & Resultat -> Fasdiagram för 100 stjärnor: Lagt till 5 nya (R Her, GO Lac, ST Lyr, RY Lyr och U UMi) och uppdaterat data för 10 befintliga (R Aql, eta Aql, RT Aur, V CVn, chi Cyg, R Gem, W Lyr, R Leo, R Tri och T UMa).

2016-10-13
- Ljuskurvor & Resultat -> Fasdiagram för 95 stjärnor: Lagt till 5 nya (S CMi, del Cep, FF Cyg, U Sge och V718 Tau) och uppdaterat data för 10 befintliga (T Ari, S Boo, V Boo, X Cam, R CVn, VZ Cas, U Cyg, V2331 Cyg, AN Lyr och R UMa).

2016-09-20
- Ny funktion: Stjärnor & stjärnbilder -> Minima för förmörkelsevariabler.

2016-09-03
- O-C diagram för miror: Uppdaterat med ytterligare ca 1000 äldre maxima, främst från DASCH datarelease 5.

2015-11-11
- Ljuskurvor & Resultat -> Fasdiagram för 90 stjärnor: Lagt till 5 nya (T Cam, RU Cyg, S Ser, Z UMa och R Vul) och uppdaterat data för 10 befintliga (S Cas, T Cas, T Cep, R Dra, W Her, RU Her, SY Her, AC Her, W Peg och S UMa).

2015-07-20
- O-C diagram för miror: Uppdaterat med 4 nya stjärnor (U Cap, W Cap, Y Cap och RU Cap) och 2200 maxima för 2013-2014.

2015-05-08
- Ljuskurvor & Resultat -> Fasdiagram för 85 stjärnor: Lagt till 5 nya (R Aur, X Aur, UZ Cam, W CrB och DZ Per) och uppdaterat data för 10 befintliga (R Ari, V Cas, R Cyg, S Gem, T Gem, U Her, u Her, X Oph, R Sge och RS UMa).

2015-04-30
- Ljuskurvor: Tagit bort band H och lagt till band TG.

2015-04-20
- O-C diagram för miror: Uppdaterat med ytterligare ca 400 äldre maxima, främst från DASCH datarelease 4.

2014-11-07
- Ljuskurvor & Resultat -> Fasdiagram för 80 stjärnor: Lagt till 5 nya (AV Cyg, RS Ori, WikV01, WikV02, WikV03) och uppdaterat data för 10 befintliga (eps Aur, R Boo, R Cam, R Cas, omi Cet, S CrB, V CrB, RT Cyg, T Her, S UMi).

2014-10-09
- O-C diagram för miror: Uppdaterat med ytterligare 850 äldre maxima, främst från GuL 1.1-3 och DASCH datarelease 1-3.

2014-05-21
- Ljuskurvor & Resultat -> Fasdiagram för 75 stjärnor: Lagt till 5 nya (V CVn, S Del, RS Her, R LMi och T Mon) och uppdaterat data för 10 befintliga (R Aql, eta Aql, RT Aur, R Gem, R Leo, W Lyr, U Ori, R Ser, R Tri och T UMa).

2014-02-12
- O-C diagram för miror: Uppdaterat med ytterligare 1000 äldre maxima. ändrat layouten på diagrammen så de är bredare. Lagt in både GCVS4 och korrigerade periodelement i faktatexten under diagrammen.

2014-02-01
- Snabbat upp laddningen av förstasidan genom att begränsa storleken på CBAT-filen. Filen är väldigt stor, men bara de 15 första notiserna används.

2014-01-29
- Nytt val: Export & Import -> Exportera fil (The Astr.). Skapar en tabseparerad textfil med variabel, dag/tid, magnitud som används för rapportering till tidningen The Astronomer.

2014-01-09
- Ljuskurvor & Resultat -> Rita färgindex: Ny modul för färgindexdiagram.

2013-12-13
- Ljuskurvor: Ej sedda observationer visas nu med olika färg beroende på filter, istället för som tidigare alltid gula.

2013-11-12
- Helt ny modul för Tidsserier inlagd, med val för att importera filer i tre format, söka, visa och exportera obsar.

2013-10-31
- Rättat en bugg som gjorde att det i listboxar inte gick att välja ett val som innehöll tecknen ååäö.

2013-10-27
- Ljuskurvor & Resultat -> Fasdiagram för 70 stjärnor: Lagt till 5 nya (U Aur, R CVn, VZ Cas, V667 Cas, S Her) och uppdaterat data för 10 befintliga (U Aql, V Boo, X Cam, Z Cyg, RS Cyg, WY Cyg, chi Cyg, ST Gem, AN Lyr, EL Lyr).

2013-10-05
- Observatörer -> Ändra mina uppgifter: Nytt fält, nyhetsbrev via email, tillagt.

2013-08-29
- Möjlighet att registrera/ändra/ta bort i GCVS (som numera innehåller mer än bara GCVS-stjärnor).

2013-05-17
- Solfläckar -> Solfläcksdiagram: Ny sida som visar solfläcksstatistik.

2013-05-03
- Ljuskurvor & Resultat -> Fasdiagram för 65 stjärnor: Lagt till 2 nya (V2331 Cyg och KR Lyr) och uppdaterat data för 10 befintliga (R And, T Ari, RX Aur, SX Aur, TT Aur, S Boo, T Cep, R Dra, AC Her och S UMa). RX, SX och TT Aur är dessutom flyttade från sin egna sida.

2013-04-29
- Ny funktion: Skapa och visa egna observationsprogram.

2013-04-18
- Observatörer - > Observatörsstatistik: En ny kolumn, unika obsar, tillagd. För unika obsar räknas enbart en observation per stjärna och dygn.

2013-03-21
- Hantering av avvikande obsar är implementerad. Obsar kan markeras som avvikande i "Registrera andras" (administratörsbehörighet krävs). Ett nytt val för avvikande obsar är tillagt i sökformulären och "Rita ljuskurva". Som standard tas inte avvikande obsar med vid sökning eller i diagram.
- Antalet rader i formulären som listar obsar är höjt från 20 till 25.

2013-03-13
- Ljuskurvor: Fixat så att diagram kan visas för variabler med plus-tecken och andra specialtecken i namnet.

2013-03-06
- Solfläckar: Ändrat sorteringsordningen från stigande till fallande datum.

2013-03-05
- Ljuskurvor & Resultat: Ny projektsida för programmet 10 kolstjärnor.

2013-02-26
- Funktionerna importera och exportera AAVSO-fil kan nu hantera variabelnamn från AAVSO på upp till 35 tecken. Internt är längden dock fortfarande begränsad till max 25 tecken.

2013-01-31
- Solfläckar, ny funktion. Data-, sök- och registreringssidor för solfläcksobsar.

2012-11-16
- Ljuskurvor & Resultat -> Fasdiagram för 60 stjärnor: Lagt till 5 nya (R Cas, W Her, RU Her, W Peg och R Sge) och uppdaterat data för 10 befintliga (R Boo, R Cam, S Cas, T Cas, V Cas, S CrB, V CrB, U Cyg, U Her och u Her).

2012-11-02
- Ljuskurvor: Splinekurva är nu möjligt även när man inte visar fasdiagram.

2012-09-19
- Ljuskurvor: Vid fasdiagram visas nu fas i listan med observationer även när man valt manuell period och/eller epok. Tidigare visades enbart fas med element från GCVS-katalogen.

2012-09-12
- Nytt fält HJD (heliocentriskt JD) tillagt vid export av obsar och på detaljsidan för obsar.

2012-08-29
- Nytt menyval, "Publikationer". Hit har flyttats egenproducerat material från Länkar och Ljuskurvor & Resultat.
- Ljuskurvor: I diagramhuvudet har spektralklass tagits bort och ersatts med max- och minmagnitud.
- GCVS-katalogen: Stjärnornas position har uppdaterats med filen vol_pos.dat. Detta innebär högre noggrannhet i position och en mer decimal i fälten RA och Dec.

2012-05-15
- GCVS är uppdaterad till senaste version, inkl. IBVS Name list 80. Drygt 4000 nya variabler har tillkommit, ca 1300 har fått periodelement där detta saknades, ca 200 har omklassificerats och lika många har fått ändrade periodelement, detta gäller främst i Auriga och Bootes.

2012-05-07
- Observatörer -> Observatörsstatistik: Lagt till en kolumn för fotometriska obsar och tagit bort Visuella/variabel (som visade fel värde).

2012-05-03
- Ljuskurvor & Resultat -> Fasdiagram för 55 stjärnor: Lagt till 5 nya (R Ari, T Gem, X Oph, Y Per och R UMa) och uppdaterat data för 10 befintliga (R Aql, eta Aql, omi Cet, chi Cyg, R Gem, T Her, R Leo, W Lyr, U Ori och R Tri).

2012-04-19
- Nytt val: Ljuskurvor & Resultat -> Program 50 bortglömda miror.

2012-04-18
- Ljuskurvor: Rättat en bugg som gjorde att "Visa medelvärde" inte tog hänsyn till valda band.

2012-04-10
- Observationer -> Observationer: Lagt till fältet Typ
- Ljuskurvor: Variabeltyp och spektraltyp har lagts till i diagrammens rubrik.

2012-03-19
- Översättning mellan SVO:s och AAVSO:s variabelnamn där dessa skiljer är införd. Funktion används vid export till och import från AAVSO-filer samt för länken till AAVSO-kartorna.
- Stjärnor & Stjärnbilder -> GCVS-katalogen: Knappen för Mer info, (+) är flyttad längst till vänster för att vara lättare åtkomlig.

2012-03-05
- Observationer -> Registrera egna: Ändrat ordningen på fälten igen. Nu Datum, Tid, Variabel. Lagt in extra kontroll så att fokus hamnar på fältet Tid när sidan laddas.
- Uppdaterat periodberäkningen för RX, SX och TT Aur.

2012-03-01
- Aktuella miror är kompletterad med antalet observationer senaste året.
- Under AAVSO Notices visas nu alla typer av meddelanden från AAVSO, inte bara Alerts.

2012-02-29
- Observationer -> Registrera egna: Kastat om fälten Datum och Variabel för att registreringen ska flyta lite bättre.
- Observationer -> Observationer: Nu visas bara de senaste 4000 observationerna som standard, detta för att sidan inte ska ta onödigt lång tid att ladda då antalet obsar stiger.

2012-02-21
- Aktuella miror på förstasidan har uppdaterats med en prognos för nuvarande magnitud. Alla miror norr om dekl -20, starkare än magnitud 11 och ej i närheten av solen visas nu.
- Senaste registrerade observationer på förstasidan har ökats från 20 till 50.

2012-01-31
- Ljuskurvor & Resultat -> Fasdiagram för 50 stjärnor: Lagt till 5 nya (T Cep, SY Her, AC Her, R Ser och S UMi) och uppdaterat data för 7 befintliga (R And, S Boo, R Cyg, RT Cyg, S Gem, S UMa och T UMa).

2012-01-20
- Export & Import -> Exportera fil (VSNET): Ändrat sorteringsordning så att NSV- och andra ej GCVS-stjärnor sorteras i bokstavsordning.

2012-01-08
- Rättat en bugg som gjorde att man såg andra observatörers obsar under "Verkställ AAVSO-fil".

2012-01-02
- Nytt val: Ljuskurvor & Resultat -> O-C diagram för Miror. Maxima och O-C för Miror med data från AAVSO och AFOEV. Sidan visar också stjärnornas magnitud vid max, beräkning av bästa värde för period och ev. periodförändring och länk till stjärnornas medelljuskurva vid max.

2011-12-29
- Observatörer -> Observatörsstatistik: Lagt in info om visuella obsar (så dessa kan skiljas från totalt antal).
- Stjärnor & stjärnbilder -> Koppla länkar till stjärnor: ökat antal rader/sida från 10 till 30.
- Observationer -> Registrera egna: Länken till GCVS funkade inte, fixat detta.

2011-11-14
- Ljuskurvor: Ändrat färg på negativa egna obsar, så att dessa kan skiljas ut när man markerar egna obsar.
- Ljuskurvor & Resultat -> Ber. maxima för miror: Nytt val. Förteckning över beräknade maxima för miror t.o.m november 2011 utifrån materialet i SVO.

2011-10-11
- Ljuskurvor: Ändrat splinekurvan så att punkter alltid hamnar i fas 0, 1 och 2.

2011-10-01
- Ljuskurvor: Möjlighet att visa enbart en viss observatörs obsar.

2011-09-23
- Ljuskurvor: Mer naturlig skala på x-axeln och vertikala stödlinjer tillagda. Maxima visas som röda vertikala linjer.

2011-09-20
- Ljuskurvor: Möjlighet att visa medelvärdespunkter med valfritt intervall, med och utan linjer, med och utan de enskilda obsarna samt med och utan felstaplar.

2011-09-18
- Ljuskurvor: Uppgift om period och epok visas nu alltid, inte bara på fasdiagram.
- Om datumformatet JD väljs för periodiska variabler ritas upp till 20 lodräta linjer i diagrammet som markerar beräknade maxima för variabeln.
- Fasdiagram med två faser har fått en lodrät linje vid fas 1.

2011-09-15
- Lagt till RSS-bevakning mot CBAT "Transient Objects Confirmation Page" (http://www.cbat.eps.harvard.edu/unconf/tocp.html).

2011-09-13
- Ljuskurvor: Listan över obsar stämmer nu med vad som visas i diagrammet. Om endast startdatum fylls i sätts nu slutdatum automatiskt till morgondagens datum.

2011-09-12
- Observationer -> Sök obsar: Rättat en bugg så att det nu går att söka på magnitud. Även rättat magnitudsökningen i "Registrera egna" och "Registrera andras".

2011-09-06
- Rättat en bugg i valsidan för ljuskurvor. Om ingen eller felaktigt variabelnamn anges visas ingen graf istället för att ge ett felmeddelande.

2011-09-05
- Ny layout på startsidan. RSS-länkar till AAVSO:s Alert notice och Special Notice. 20 senaste obsarna visas.

2011-07-28
- Ljuskurvor: Olika färger visas nu i ljuskurvorna för visuella och olika våglängdsband, samt möjlighet att välva vilken typ av obsar som ska ritas.
- Ljuskurvor: Möjlighet att välja enbart ett av "egen period" eller "egen epok" vid fasdiagram.

2011-07-14
- Ljuskurvor & Resultat -> Analys Eps Aur 2009-2011: Analys av V-band ljuskurvan för Epsilon Aurigae under förmörkelsen 2009-2011.

2011-07-11
- Stjärnor & stjärnbilder -> Sök i GCVS: Sökning i intervall på RA och Dekl är nu möjligt. RA och Dekl anges med "hh mm ss" resp. "dd mm ss".

2011-06-26
- Nytt val: Länkar -> Guide - Fotometri med DSLR. Handledning hur man använder sin systemkamera till fotomtri av Thomas Karlsson.

2011-06-20
- Nytt val: Länkar -> Sökkartor BnV-variabler. Koordinater och 5x5' sökkartor till 79 variabler upptäckta av Hans Bengtsson.

2011-05-16
- Ljuskurvor & Resultat -> RX SX och TT Aur: Uppdaterat med 45 nya observationer. Ny layout på faktarutorna.

2011-05-15
- Menyvalet "Rapportering" omdöpt till "Export & Import" och funktionerna "Import VSNET-fil" och "Verkställ VSNET-fil" flyttade hit".
- Två nya sidor under "Export & Import": Importera AAVSO-fil och Verkställ AAVSO-fil. Både AAVSO:s visual och extended format stöds. Jämfört med VSNET-formatet kan nu fälten Jämförstjärnor och Karta importeras, för extendedformatet även Magnitudfel.
- Ny sida: Observatörer -> Observatörstatistik. Visar info om antalet obsar och variabler per observatör.
- Ny Sida: Stjärnor & stjärnbilder -> SVO periodlement: Visa och redigera periodelement. Dessa uppgifter (om de är aktiverade) tar överhanden över element i GCVS och bestämmer stjärnor och maximum i kalendern på förstasidan.

2011-04-29
- Ljuskurvor & Resultat -> Fasdiagram för 45 stjärnor: Periodberäkning för 5 nya stjärnor och uppdaterad beräkning för 16.

2011-04-26
- Aktivitetsrutan: 10 senaste obsarna visas, < visas korrekt för negativa obsar, miror i max visas för de som har maximum 20 dagar före och 10 dagar efter dagen datum.

2011-04-07
- Ny layout på menyfältet.
- Nytt val: Länkar -> Ljusa Variabler. Ett excelark med variabler ljusare än magnitud 9.0 med tider för maximum.

2011-03-14
- Lagt in kontroll så att obsar med framtida datum/tid ej kan registreras.

2011-02-28
- Nytt diagram "Obsar/månad" på förstasidan (Robert W).

2011-02-19
- Information om epok och period på fasdiagrammen (Robert W).
- Möjlighet att ange epok och period manuellt på fasdiagrammen (Robert W).

2011-02-18
- Lagt in info om miror i max på startsidans aktivitetsfönster.

2011-02-09
- Fixat buggar i samband med uppgradering till PHP 5.3. ereg_replace() bytt mot preg_replace().

2011-01-31
- Uppdaterat texten på startsidan och lagt till Aktivitets-fönstret.

2011-01-11
- GCVS-katalogens detaljsida: Lagt till fältet "Kommentar" med ytterligare info om stjärnorna från GCVS4:s remark.txt
- Utökat hjälptexten på Rapportering till AAVSO-sidorna.

2010-12-30
- Observationer -> Registrera egna: Nytt fält "Mag.osäkerhet". Standardavvikelse eller liknande vid fotometriska obsar.
- Observatörer -> Ändra mina uppgifter: Två nya fält "Standardkarta" och "Standard kommentarkod". Dessa används vid rapportering till AAVSOO. Standardkarta används om fältet Karta inte angetts vid registrering av obsen, t.ex Tycho2. Standard kommentarkod hamnar i fältet COMMENT CODE i AAVSO-filen för alla obsar.

2010-12-17
- Ljuskurvor & Resultat -> RX SX och TT Aur: Uppdaterat fasdigram och periodberäkning med 42 nya observationer.

2010-12-08
- Stjärnor & Stjärnbilder -> Miror i max: Förbättrad sökfunktion. Möjlighet att söka på intervall för RA, Dekl och magnituder.

2010-10-19
- Robins nybörjarguide inlagd.
- Nyhetssidan flyttad från förstasidan.

2010-10-04
- Rapportering -> Rapportering till AAVSO (Extended): Söka ut och exportera obsar i AAVSO:s Extended Format. Enbart obsar där fältet filter ej är lika med Vis (blank) tas med. För visuella obsar används Visual Format.

2010-09-21
- Observatörer -> Ändra mina uppgifter: Nytt fält "Aavsokod". Observatörssignatur om man är ansluten till AAVSO.
- Raportering -> Rapportering till AAVSO (Visual): Möjlighet att söka ut obsar och exportera dem i AAVSO:s Visual Format. Filen kan sedan direkt importeras på AAVSO:s rapporteringssida. Förutsätter att man skaffat konto på AAVSO och lagt in sin signatur enligt ovan.

2010-09-07
- Ändrat standard sökoperator till "Börjar med" istället för "Innehåller" vid sökning i textfält.
- Rättat en bugg vid sökning på RA och Dekl i GCVS.

2010-08-30
- Ljuskurvor & Resultat -> Fasdiagram för 40 stjärnor: Denna sida är uppdaterad med periodberäkning för ytterligare 20 stjärnor.

2010-04-11
- Ljuskurvor & Resultat -> RX SX och TT Aur: Uppdaterat fasdigram och periodberäkning med 12 nya observationer.

2010-04-09
- Stärnor & Stjärnbilder -> Koppla länkar till stjärnor: Ändrat så att URL ska anges med http://. Hjälptexter inlagda på sidorna för att registrera och ändra länkar.
- Rapporter -> Rapportering VSNET: Magnitud avrundas till 2 decimaler pga. att AFOEV inte klarar fler än 2.
- Ny sida: "Länkar -> Korsindex LD-variabler". Alternativa benämningar på Lennart Dahlmarks variabler.

2010-03-10
- Ny sida: Stjärnor & Stjärnbilder -> Miror i max. Sammanställning över Miror som just nu är i närheten av sitt max, fas > 0.9 eller < 0.1. Beräkningen görs utifrån epok och period i GCVS-katalogen. För stjärnor med föränderlig period kan därför skillnad mot egentliga max finnas.

2010-02-26
- Ny sida: Observationer -> Observerade stjärnor. Sammanställning över de variabler som det finns obsar för.
- Ändrad hjälptext på registreringsformulären med förkortningar av grekiska bokstäver.

2010-02-21
- Variabelnamn som innehåller de grekska bokstäverna my (mu) och ny (nu) har nu blivit omdöpta till miu resp niu. Även u Her har fått nytt namn, u. Her (u punkt Her). Detta för att det inte ska finnas dubletter av variabelnamn. Tidigare fann t.ex både mu Cep och MU Cep, men databasen har svårt att skilja på gemener och versaler.
- Fältet Fas är tillagt på sidan Observationer -> Obsar Data.