Ljuskurva: BK Lyr

Totalt antal observationer: 48
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
KTS 2020-12-13 19:23:31 2459197.3080 14.953
V
0.717
LNM 2020-11-04 19:41:48 2459158.3207 <15.288
V
0.563
KTS 2020-10-31 20:50:12 2459154.3682 16.994
V
0.547
LNM 2020-10-29 19:44:58 2459152.3229 16.424
V
0.539
KTS 2020-10-17 20:16:13 2459140.3446 <15.883
V
0.491
LNM 2020-09-14 19:27:07 2459107.3105 15.538
V
0.361
LNM 2020-09-08 19:40:13 2459101.3196 15.374
V
0.337
LNM 2020-09-05 20:57:15 2459098.3731 <14.328
V
0.326
KTS 2020-08-08 03:37:43 2459069.6512 14.22
V
0.212
KTS 2020-07-10 06:02:26 2459040.7517 12.721
V
0.098
HGG 2020-06-19 03:40:36 2459019.6532 12.059
V
0.014
LNM 2020-06-03 21:56:52 2459004.4145 11.931
V
0.954
LNM 2020-05-28 23:36:57 2458998.4840 12.133
V
0.931
LNM 2020-05-09 22:36:20 2458979.4419 13.575
V
0.856
LNM 2020-05-08 22:33:44 2458978.4401 13.676
V
0.852
LNM 2020-05-04 21:41:45 2458974.4040 14.114
V
0.836
KTS 2020-04-22 02:41:59 2458961.6125 15.447
V
0.785
KTS 2020-02-29 06:06:02 2458908.7542 16.9
V
0.576
KTS 2020-02-07 06:09:04 2458886.7563 16.734
V
0.489
KTS 2020-01-27 06:50:58 2458875.7854 16.688
V
0.446
KTS 2019-12-13 19:20:38 2458831.3060 14.898
V
0.270
HGG 2019-11-29 19:17:11 2458817.3036 14.131
V
0.215
WRT 2019-11-04 16:30:25 2458792.1878 12.505
V
0.115
WRT 2019-10-22 17:40:24 2458779.2364 11.911
V
0.064
KTS 2019-10-15 02:06:17 2458771.5877 11.645
V
0.034
KTS 2019-10-07 02:27:01 2458763.6021 11.469
V
0.002
WRT 2019-10-03 18:42:20 2458760.2794 11.463
V
0.989
WRT 2019-09-15 20:52:13 2458742.3696 11.899
V
0.918
KTS 2019-09-03 04:12:25 2458729.6753 12.7
V
0.868
KTS 2019-08-14 01:36:37 2458709.5671 13.818
V
0.789
KTS 2019-07-06 01:37:46 2458670.5679 16.575
V
0.635
HGG 2019-06-18 03:36:08 2458652.6501 16.351
V
0.564
KTS 2019-06-03 04:21:12 2458637.6814 16.3
V
0.505
KTS 2019-04-02 09:28:13 2458575.8946 13.943
V
0.260
KTS 2019-03-20 03:15:07 2458562.6355 13.283
V
0.208
KTS 2019-02-25 05:30:20 2458539.7294 12.099
V
0.118
KTS 2019-02-10 05:58:33 2458524.7490 11.491
V
0.058
KTS 2019-01-29 06:50:15 2458512.7849 11.287
V
0.011


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.saaf.se/graph/vargraph.php?varname=BK+Lyr&lastdays=730&showband=@V&.png