Mira
SVO är databasen för SAAF/V, variabelsektionen inom Svensk AmatörAstronomisk Förening. Här samlas observationer in och arkiveras för vidare dokumentation och analys av variablers beteende. Databasens olika funktionaliteter nås via knappar och undermenyer här till vänster.

Nya observationer - såväl visuella som mätningar med exempelvis filterförsedda CCD-kameror - rapporteras till databasen. Dessutom finns ett antal äldre svenska observationer som hämtats från litteraturen inlagda, vissa av dessa sträcker sig tillbaka till 1700-talet. För att underlätta analys av variabler kan man bland annat skapa ljuskurvor och fasdiagram, beräkna och plotta medelvärden, lista beräknade maxima för exempelvis miror och minima för förmörkelsevariabler.

Som stöd för observatören kan man hämta data ur katalogen GCVS och göra kartor med jämförelsestjärnor genom en koppling till AAVSO:s kartserver VSP, skapa översikt med ljuskurvor över egna observationsprogram med mera.

SAAF/V har cirka tjugotalet observatörer som både driver egna och gemensamma observationsprogram. Bland den senare kategorin kan nämnas ett program för att följa 50 mirastjärnor som även i ett internationellt perspektiv tidigare varit understuderade. Programmet startade 2012 och har bland annat resulterat i en rapport publicerad i den internationella tidskriften Journal of the AAVSO. Senare har programmet utökats till sammanlagt 100 bortglömda miravariabler som följs av de svenska observatörerna. Här finns en översikt över dessa stjärnors variation enligt våra observationer. Thomas Karlssons analyser av mirastjärnors periodförändringar återfinns även på SVO. Våra data kommer ibland till användning av fackastronomer; exempelvis har vi samarbetat med Stockholmsastronomen Gösta Gahm kring en dokumentation av UX Orionisvariablers ljusvariation samtidigt som dessa observerats spektroskopiskt på NOT.

SVO dokumenterar även solfläcksaktiviteten, dels genom att insamla pågående observationer sedan 2013, dels genom att retrodigitalisera solfläcksdata från tidigare amatörorganisationer som SUAA.

Många svenska amatörer rapporterar även in sina observationer till den internationella databas över variabeldata som drivs av AAVSO. Därför finns funktionaliteten att exportera observationer från SVO till ett filformat som stöds av AAVSO.

Välkommen att rapportera in dina observationer till SVO! För att registrera observationer behöver du en signatur och lösenord. Kontakta sektionens databasansvarige Thomas Karlsson för att få dessa inloggningsuppgifter, om du är intresserad eller har frågor. Frågor och funderingar kring variabla stjärnor och hur man observerar dem kan också ställas på variabelforumet på Astronet. SAAF/V har även länkar till information med mera via sin hemsida.

För att börja observera variabla stjärnor behövs ingen avancerad utrustning. En enkel kikare räcker för att följa många intressanta stjärnor. Är du intresserad av att börja observera finns en nybörjarguide framtagen av Robin Andersson som steg för steg beskriver hur du kommer igång med visuella observationer. Thomas Karlsson har tagit fram en guide för fotometri med DSLR-kameror. Liknande manualer har även tagits fram av AAVSO för visuella observationer respektive CCD-observationer samt DSLR. Artiklar om variabler dyker ofta upp i Telescopium, SAAFs tidskrift. SAAF har även publicerat Fokus nr 4, "Att observera variabla stjärnor" (för tillfället dock slutsåld).

Senaste förändringarna på SVO finns här, sidan förändrades senast 2023-07-18.
Nyheter från SAAF
AAVSO Notices
CBAT Transient Objects
Aktuella Miror
Mag  Var  Antal  Maxdat
6  R Aql1    2023-10-01
7  omi Cet3    2023-06-03
   R Aqr0    2023-09-02
8  T Cep1    2023-06-30
   R Cnc0    2023-07-31
   X Oph0    2023-08-13
   U Cet0    2023-08-26
   R Boo1    2023-08-27
   RT Cyg0    2023-09-01
   W And1    2023-09-02
   S Hya0    2023-09-05
   T Sgr0    2023-09-13
   RU Lib0    2023-09-17
   S CMi0    2023-09-19
   W Lyr2    2023-09-21
   V CrB1    2023-09-29
   RY Oph0    2023-09-29
   S Cep2    2023-10-04
   S Cet0    2023-10-05
   R CMi1    2023-10-08
   R Vul0    2023-10-09
   T Ari2    2023-10-10
   R Lyn0    2023-10-11
   T UMa3    2023-10-12
   RS Vir0    2023-10-15
   V Oph0    2023-10-21
9  R Lep0    2023-05-07
   R Leo2    2023-05-22
   S CrB10    2023-07-09
   R LMi0    2023-07-15
   V Cas1    2023-08-19
   W Her0    2023-08-26
   W CrB0    2023-08-30
   R Ari1    2023-09-05
   SV And1    2023-09-09
   RU Oph0    2023-09-21
   T Gem1    2023-09-28
   SX Peg1    2023-10-04
   TU Aql0    2023-10-07
   S Ser0    2023-10-12
   S LMi0    2023-10-16
   R Cet0    2023-10-24
   S Peg2    2023-10-29
   S UMa7    2023-11-15
   V Mon0    2023-11-17
10  U Ori2    2023-05-30
   chi Cyg1    2023-06-03
   Z Oph0    2023-06-13
   R Peg1    2023-07-05
   ZZ Gem0    2023-07-25
   S UMi4    2023-07-27
   VX Aur1    2023-07-27
   S Del1    2023-07-28
   RR Lib0    2023-08-17
   Z Cyg4    2023-08-19
   R Tau0    2023-08-20
   V Leo0    2023-08-21
   UZ Her0    2023-08-23
   RR Boo0    2023-08-24
   RR Per0    2023-08-24
   X Cam0    2023-08-28
   X Cet0    2023-08-28
   R Lac1    2023-08-30
   RR Aqr0    2023-09-06
   RT Peg0    2023-09-08
   U Cnc0    2023-09-16
   BU And0    2023-09-16
   AN Lyr1    2023-09-18
   BD Vul0    2023-09-27
   T Oph0    2023-09-29
   V Lib0    2023-10-03
   V0369 Cyg0    2023-10-07
   T Del0    2023-10-08
   U Lyr0    2023-10-08
   RV Dra0    2023-10-11
   RT Her0    2023-10-11
   T Lyn1    2023-10-13
   RZ Her0    2023-10-16
   BC Ser0    2023-10-16
   RT Cam0    2023-10-28
   T UMi0    2023-10-29
   T Cam0    2024-01-23
   U CMi0    2024-03-10
11  R Tri4    2023-06-18
   R Com0    2023-07-28
   S Lac1    2023-07-31
   UZ Hya0    2023-08-08
   Y Dra0    2023-08-11
   TY Cyg0    2023-08-24
   DL Peg0    2023-09-01
   RV Her0    2023-09-04
   W Psc0    2023-09-08
   SW Cam0    2023-09-15
   DS Her0    2023-09-20
   UV Lyr0    2023-09-24
   S Tau0    2023-10-06
   Z Tau0    2023-10-07
   AB Lyr0    2023-10-08
   CU Cyg0    2023-10-12
   RU UMa0    2023-10-30
   BG Cyg0    2023-12-01
   T CVn0    2023-12-02
   X Hya0    2023-12-12
   R Sgr0    2023-12-13
   TU And0    2024-01-07
   U UMi0    2024-01-20
Aktivitet
Totalt antal obsar: 328397

Obsar 2021: 45675
Obsar 2022: 41692
Obsar 2023: 22907

Diagram obsar/mån
Senast registrerade obsar
VarDatMagObs
DT Ori 2023-09-29 05:31  13.181 KTS
ER Lyr 2023-09-29 04:41  14.021 KTS
V0588 Lyr 2023-09-29 04:22  13.661 KTS
EQ Lyr 2023-09-29 04:22  15.361 KTS
BI Lyr 2023-09-29 03:37  12.756 KTS
GM Lyr 2023-09-29 03:37  12.528 KTS
V0351 Del 2023-09-27 03:40  14.24 KTS
UZ Cam 2023-09-27 04:43  13.486 KTS
TU Lac 2023-09-27 06:52  10.685 KTS
AM Dra 2023-09-27 05:59  9.927 KTS
WZ Del 2023-09-27 03:40  16.41 KTS
V0857 Lac 2023-09-27 06:52  12.157 KTS
YZ Cam 2023-09-27 05:25  12.513 KTS
V2330 Cyg 2023-09-24 22:09  13.016 LNM
V2481 Cyg 2023-09-24 22:24  13.058 LNM
V2072 Cyg 2023-09-24 21:58  11.288 LNM
V2481 Cyg 2023-09-24 22:23  13.058 LNM
V2072 Cyg 2023-09-24 21:55  12.943 LNM
V1907 Cyg 2023-09-24 21:44  15.676 LNM
V1907 Cyg 2023-09-24 21:48  12.652 LNM
V2072 Cyg 2023-09-24 21:56  12.928 LNM
V1907 Cyg 2023-09-24 21:46  15.732 LNM
V2330 Cyg 2023-09-24 22:10  12.996 LNM
V1907 Cyg 2023-09-24 21:52  12.674 LNM
V1907 Cyg 2023-09-24 21:50  12.65 LNM
V2072 Cyg 2023-09-24 21:59  11.275 LNM
V2481 Cyg 2023-09-24 22:22  13.075 LNM
V2072 Cyg 2023-09-24 21:57  12.93 LNM
V2330 Cyg 2023-09-24 22:08  13.037 LNM
V1838 Cyg 2023-09-24 21:13  10.133 LNM
V0673 Cyg 2023-09-24 20:34  9.793 LNM
V0663 Cyg 2023-09-24 20:21  10.531 LNM
V0673 Cyg 2023-09-24 20:32  12.784 LNM
V0663 Cyg 2023-09-24 20:19  10.534 LNM
V0750 Cyg 2023-09-24 22:39  12.303 LNM
V0750 Cyg 2023-09-24 22:40  12.305 LNM
V0673 Cyg 2023-09-24 20:33  9.781 LNM
V0750 Cyg 2023-09-24 22:37  15.157 LNM
V1838 Cyg 2023-09-24 21:11  13.295 LNM
V0673 Cyg 2023-09-24 20:35  9.789 LNM
V1838 Cyg 2023-09-24 21:06  16.055 LNM
V0663 Cyg 2023-09-24 20:17  13.664 LNM
V1838 Cyg 2023-09-24 21:14  10.131 LNM
V1838 Cyg 2023-09-24 21:12  10.15 LNM
V0750 Cyg 2023-09-24 22:35  15.09 LNM
V0673 Cyg 2023-09-24 20:30  12.778 LNM
V0673 Cyg 2023-09-24 20:31  12.788 LNM
V0673 Cyg 2023-09-24 20:28  15.4 LNM
V0750 Cyg 2023-09-24 22:36  15.208 LNM
V0750 Cyg 2023-09-24 22:38  12.32 LNM