Mira
SVO är databasen för SAAF/V, variabelsektionen inom Svensk AmatörAstronomisk Förening. Här samlas observationer in och arkiveras för vidare dokumentation och analys av variablers beteende. Databasens olika funktionaliteter nås via knappar och undermenyer här till vänster.

Nya observationer - såväl visuella som mätningar med exempelvis filterförsedda CCD-kameror - rapporteras till databasen. Dessutom finns ett antal äldre svenska observationer som hämtats från litteraturen inlagda, vissa av dessa sträcker sig tillbaka till 1700-talet. För att underlätta analys av variabler kan man bland annat skapa ljuskurvor och fasdiagram, beräkna och plotta medelvärden, lista beräknade maxima för exempelvis miror och minima för förmörkelsevariabler.

Som stöd för observatören kan man hämta data ur katalogen GCVS och göra kartor med jämförelsestjärnor genom en koppling till AAVSO:s kartserver VSP, skapa översikt med ljuskurvor över egna observationsprogram med mera.

SAAF/V har cirka tjugotalet observatörer som både driver egna och gemensamma observationsprogram. Bland den senare kategorin kan nämnas ett program för att följa 50 mirastjärnor som även i ett internationellt perspektiv tidigare varit understuderade. Programmet startade 2012 och har bland annat resulterat i en rapport publicerad i den internationella tidskriften Journal of the AAVSO. Senare har programmet utökats till sammanlagt 100 bortglömda miravariabler som följs av de svenska observatörerna. Här finns en översikt över dessa stjärnors variation enligt våra observationer. Thomas Karlssons analyser av mirastjärnors periodförändringar återfinns även på SVO. Våra data kommer ibland till användning av fackastronomer; exempelvis har vi samarbetat med Stockholmsastronomen Gösta Gahm kring en dokumentation av UX Orionisvariablers ljusvariation samtidigt som dessa observerats spektroskopiskt på NOT.

SVO dokumenterar även solfläcksaktiviteten, dels genom att insamla pågående observationer sedan 2013, dels genom att retrodigitalisera solfläcksdata från tidigare amatörorganisationer som SUAA.

Många svenska amatörer rapporterar även in sina observationer till den internationella databas över variabeldata som drivs av AAVSO. Därför finns funktionaliteten att exportera observationer från SVO till ett filformat som stöds av AAVSO.

Välkommen att rapportera in dina observationer till SVO! För att registrera observationer behöver du en signatur och lösenord. Kontakta sektionens databasansvarige Thomas Karlsson för att få dessa inloggningsuppgifter, om du är intresserad eller har frågor. Frågor och funderingar kring variabla stjärnor och hur man observerar dem kan också ställas på variabelforumet på Astronet. SAAF/V har även länkar till information med mera via sin hemsida.

För att börja observera variabla stjärnor behövs ingen avancerad utrustning. En enkel kikare räcker för att följa många intressanta stjärnor. Är du intresserad av att börja observera finns en nybörjarguide framtagen av Robin Andersson som steg för steg beskriver hur du kommer igång med visuella observationer. Thomas Karlsson har tagit fram en guide för fotometri med DSLR-kameror. Liknande manualer har även tagits fram av AAVSO för visuella observationer respektive CCD-observationer samt DSLR. Artiklar om variabler dyker ofta upp i Telescopium, SAAFs tidskrift. SAAF har även publicerat Fokus nr 4, "Att observera variabla stjärnor" (för tillfället dock slutsåld).

Senaste förändringarna på SVO finns här, sidan förändrades senast 2022-05-05.
Nyheter från SAAF
AAVSO Notices
CBAT Transient Objects
Aktuella Miror
Mag  Var  Antal  Maxdat
4  omi Cet3    2022-07-20
7  T Cep6    2022-06-22
   RT Cyg12    2022-08-16
   R Aqr1    2022-08-19
   X Oph9    2022-09-14
8  R Oph0    2022-07-10
   S Her0    2022-07-14
   S CrB28    2022-07-15
   W And4    2022-07-24
   S UMa11    2022-08-19
   T Sgr0    2022-09-03
   R Dra1    2022-09-03
   W Lyr11    2022-09-05
   V CrB4    2022-09-13
   R Tri20    2022-09-22
9  U Ori7    2022-05-28
   S Vir0    2022-06-18
   R Sgr0    2022-06-19
   S Cep0    2022-06-19
   U Per4    2022-06-20
   R Peg3    2022-06-27
   R LMi4    2022-06-28
   Z Oph0    2022-07-10
   V Gem3    2022-07-16
   T Her8    2022-07-20
   Y Lib0    2022-07-20
   X Aur10    2022-07-21
   R Com1    2022-07-27
   R Del7    2022-07-27
   X CrB1    2022-07-31
   AS Her0    2022-08-05
   RT Lib0    2022-08-09
   T And9    2022-08-12
   RR Per3    2022-08-12
   UV Her0    2022-08-12
   ST Gem16    2022-08-12
   X Aql3    2022-08-15
   BG And0    2022-08-16
   RU Oph0    2022-08-18
   SS Oph0    2022-08-18
   RR And1    2022-08-19
   RY Her0    2022-08-23
   R Vul7    2022-08-29
   R Ari15    2022-08-30
   SY Her1    2022-09-03
   U Vir2    2022-09-05
   VX Aur6    2022-09-10
   S UMi3    2022-09-11
   S Boo2    2022-09-13
   S CMi7    2022-11-01
10  R Aql15    2022-04-18
   chi Cyg23    2022-04-26
   R Ser1    2022-04-27
   W Peg4    2022-05-27
   R UMa7    2022-06-04
   R Boo3    2022-06-10
   U Lyr7    2022-06-20
   R Psc1    2022-06-21
   TT Mon0    2022-06-25
   S LMi4    2022-06-29
   FF Cyg0    2022-07-10
   BD Vul0    2022-07-12
   RY Oph0    2022-07-15
   S Cas0    2022-07-17
   S Oph0    2022-07-22
   V0667 Cas9    2022-07-23
   RR Boo0    2022-07-27
   WY Cyg13    2022-07-29
   RV Dra0    2022-07-30
   X Lep0    2022-07-30
   DD Cyg0    2022-07-31
   V Tau8    2022-07-31
   V And5    2022-07-31
   V Dra1    2022-08-05
   RX Sgr0    2022-08-07
   Y Cep0    2022-08-11
   Z Cap0    2022-08-13
   V0369 Cyg0    2022-08-13
   TY Lyr0    2022-08-19
   SU Vir3    2022-08-20
   Z CrB0    2022-08-21
   CF Her1    2022-08-23
   AA Aur6    2022-08-24
   RR Aqr0    2022-08-26
   SS Lyr0    2022-08-29
   S Lyn2    2022-08-30
   TW Cyg2    2022-08-31
   W Aur9    2022-09-03
   RR UMa0    2022-09-05
   BU And0    2022-09-05
   TY Cyg0    2022-09-08
   T Lyn7    2022-09-09
   SX And6    2022-09-12
   DR Cyg0    2022-09-13
   X Cet0    2022-09-22
   S Ser0    2022-09-27
   ZZ Gem0    2022-09-29
   R Vir3    2022-10-01
   R Lyn2    2022-10-09
   R Cam1    2022-10-10
   RS Her0    2022-10-17
   R CMi6    2022-11-11
   T Ari9    2022-12-15
   U Cyg16    2023-01-21
11  R Gem7    2022-03-28
   R CVn2    2022-04-21
   T CVn2    2022-05-09
   U Cet0    2022-05-20
   V Aur8    2022-05-28
   RU UMa0    2022-06-13
   LX Cyg0    2022-06-19
   ST Sgr0    2022-06-23
   RS UMa0    2022-06-29
   SY Aql1    2022-06-30
   W Dra5    2022-07-12
   RU Aql3    2022-07-14
   Z Cas0    2022-07-21
   RR Cep3    2022-07-23
   VX Tau0    2022-07-27
   AB Lyr0    2022-07-30
   CU Cyg0    2022-08-02
   DG Peg0    2022-08-11
   VV Gem1    2022-08-13
   Y Peg1    2022-08-25
   RT Lyr0    2022-08-30
   W Psc0    2022-08-31
   DL Peg0    2022-09-02
   T Cap0    2022-09-16
   X Del4    2022-09-16
   R Tau0    2022-09-27
   R Per7    2022-09-28
   RY Cep4    2022-09-29
   S Del5    2022-11-04
   U CMi4    2023-02-10
Aktivitet
Totalt antal obsar: 300040

Obsar 2020: 17317
Obsar 2021: 45674
Obsar 2022: 36243

Diagram obsar/mån
Senast registrerade obsar
VarDatMagObs
V1405 Cas 2022-08-16 20:35  10.3 WAR
S CrB 2022-08-16 20:01  6.4 DHE
R CrB 2022-08-16 19:59  6.2 DHE
Z Del 2022-08-14 21:26  11.6 ANH
R Aql 2022-08-14 20:45  10.0 ANH
chi Cyg 2022-08-14 21:01  9.6 ANH
V Sge 2022-08-14 21:20  11.1 ANH
WW Vul 2022-08-14 21:10  11.2 ANH
WX Cyg 2022-08-14 21:05  11.4 ANH
Y Peg 2022-08-14 21:57  11.8 ANH
X Del 2022-08-14 21:28  11.1 ANH
SS Cyg 2022-08-14 21:35  8.8 ANH
W Lyr 2022-08-14 20:32  8.6 ANH
T Her 2022-08-14 20:33  8.3 ANH
AG Peg 2022-08-14 21:52  8.6 ANH
R CrB 2022-08-14 21:05  6.1 BEN
S CrB 2022-08-14 21:04  6.3 BEN
V1405 Cas 2022-08-12 21:03  10.4 WAR
SS UMi 2022-08-13 23:22  16.077 LNM
SS UMi 2022-08-13 22:43  15.964 LNM
SS UMi 2022-08-13 23:17  16.005 LNM
SS UMi 2022-08-13 22:30  16.115 LNM
SS UMi 2022-08-13 22:32  16.062 LNM
SS UMi 2022-08-13 23:14  16.36 LNM
SS UMi 2022-08-13 22:27  16.1 LNM
SS UMi 2022-08-13 23:24  16.181 LNM
SS UMi 2022-08-13 22:54  16.2 LNM
SS UMi 2022-08-13 23:20  16.134 LNM
SS UMi 2022-08-13 22:47  16.15 LNM
SS UMi 2022-08-13 23:05  15.912 LNM
SS UMi 2022-08-13 22:57  15.931 LNM
SS UMi 2022-08-13 23:19  16.009 LNM
SS UMi 2022-08-13 23:28  16.112 LNM
SS UMi 2022-08-13 23:08  16.033 LNM
SS UMi 2022-08-13 22:58  15.916 LNM
SS UMi 2022-08-13 23:25  16.204 LNM
SS UMi 2022-08-13 23:01  16.156 LNM
SS UMi 2022-08-13 23:27  16.134 LNM
SS UMi 2022-08-13 23:00  15.95 LNM
SS UMi 2022-08-13 22:28  15.946 LNM
SS UMi 2022-08-13 23:06  15.978 LNM
SS UMi 2022-08-13 23:11  16.025 LNM
SS UMi 2022-08-13 22:51  16.093 LNM
SS UMi 2022-08-13 22:55  15.915 LNM
SS UMi 2022-08-13 23:09  16.094 LNM
SS UMi 2022-08-13 23:03  16.044 LNM
SS UMi 2022-08-13 22:33  16.055 LNM
SS UMi 2022-08-13 22:52  15.934 LNM
SS UMi 2022-08-13 22:36  16.013 LNM
SS UMi 2022-08-13 23:16  16.119 LNM