Mira
SVO är databasen för SAAF/V, variabelsektionen inom Svensk AmatörAstronomisk Förening. Här samlas observationer in och arkiveras för vidare dokumentation och analys av variablers beteende. Databasens olika funktionaliteter nås via knappar och undermenyer här till vänster.

Nya observationer - såväl visuella som mätningar med exempelvis filterförsedda CCD-kameror - rapporteras till databasen. Dessutom finns ett antal äldre svenska observationer som hämtats från litteraturen inlagda, vissa av dessa sträcker sig tillbaka till 1700-talet. För att underlätta analys av variabler kan man bland annat skapa ljuskurvor och fasdiagram, beräkna och plotta medelvärden, lista beräknade maxima för exempelvis miror och minima för förmörkelsevariabler.

Som stöd för observatören kan man hämta data ur katalogen GCVS och göra kartor med jämförelsestjärnor genom en koppling till AAVSO:s kartserver VSP, skapa översikt med ljuskurvor över egna observationsprogram med mera.

SAAF/V har cirka tjugotalet observatörer som både driver egna och gemensamma observationsprogram. Bland den senare kategorin kan nämnas ett program för att följa 50 mirastjärnor som även i ett internationellt perspektiv tidigare varit understuderade. Programmet startade 2012 och har bland annat resulterat i en rapport publicerad i den internationella tidskriften Journal of the AAVSO. Senare har programmet utökats till sammanlagt 100 bortglömda miravariabler som följs av de svenska observatörerna. Här finns en översikt över dessa stjärnors variation enligt våra observationer. Thomas Karlssons analyser av mirastjärnors periodförändringar återfinns även på SVO. Våra data kommer ibland till användning av fackastronomer; exempelvis har vi samarbetat med Stockholmsastronomen Gösta Gahm kring en dokumentation av UX Orionisvariablers ljusvariation samtidigt som dessa observerats spektroskopiskt på NOT.

SVO dokumenterar även solfläcksaktiviteten, dels genom att insamla pågående observationer sedan 2013, dels genom att retrodigitalisera solfläcksdata från tidigare amatörorganisationer som SUAA.

Många svenska amatörer rapporterar även in sina observationer till den internationella databas över variabeldata som drivs av AAVSO. Därför finns funktionaliteten att exportera observationer från SVO till ett filformat som stöds av AAVSO.

Välkommen att rapportera in dina observationer till SVO! För att registrera observationer behöver du en signatur och lösenord. Kontakta sektionens databasansvarige Thomas Karlsson för att få dessa inloggningsuppgifter, om du är intresserad eller har frågor. Frågor och funderingar kring variabla stjärnor och hur man observerar dem kan också ställas på variabelforumet på Astronet. SAAF/V har även länkar till information med mera via sin hemsida.

För att börja observera variabla stjärnor behövs ingen avancerad utrustning. En enkel kikare räcker för att följa många intressanta stjärnor. Är du intresserad av att börja observera finns en nybörjarguide framtagen av Robin Andersson som steg för steg beskriver hur du kommer igång med visuella observationer. Thomas Karlsson har tagit fram en guide för fotometri med DSLR-kameror. Liknande manualer har även tagits fram av AAVSO för visuella observationer respektive CCD-observationer samt DSLR. Artiklar om variabler dyker ofta upp i Telescopium, SAAFs tidskrift. SAAF har även publicerat Fokus nr 4, "Att observera variabla stjärnor" (för tillfället dock slutsåld).

Senaste förändringarna på SVO finns här, sidan förändrades senast 2024-05-06.
Nyheter från SAAF
AAVSO Notices
CBAT Transient Objects
Aktuella Miror
Mag  Var  Antal  Maxdat
5  omi Cet0    2024-04-26
6  T Cep4    2024-07-10
   chi Cyg1    2024-07-15
7  R Cas1    2024-05-22
   R Aql2    2024-06-26
   X Oph5    2024-07-08
8  R Leo15    2024-03-30
   R Ser1    2024-04-14
   U Cyg0    2024-04-26
   S Hya0    2024-05-21
   Z Oph0    2024-05-29
   R Psc0    2024-05-30
   W Her0    2024-06-04
   S UMi6    2024-06-10
   X Cam0    2024-06-12
   T UMa2    2024-06-26
   S UMa2    2024-06-29
   T Cas0    2024-06-30
   S CrB6    2024-07-02
9  U Cet0    2024-04-14
   U Per1    2024-04-17
   R Cyg0    2024-04-22
   T Her0    2024-05-08
   Z Cyg2    2024-05-11
   U Vir0    2024-05-13
   RR Lib0    2024-05-19
   T Peg0    2024-05-30
   RR And0    2024-06-01
   SS Peg0    2024-06-05
   DR Cyg0    2024-06-06
   S LMi0    2024-06-07
   UV Her0    2024-06-12
   R Per0    2024-06-13
   SX And0    2024-06-14
   SS Her0    2024-06-15
   R Lac0    2024-06-24
   CN Cyg0    2024-06-26
   RY Her0    2024-06-29
   T Gem2    2024-07-07
   RZ Peg0    2024-07-15
   R Peg0    2024-07-16
   R Aur2    2024-07-26
   R LMi0    2024-07-27
   S Vir0    2024-07-29
   R Cnc1    2024-07-31
   V Oph0    2024-08-12
   S CMi1    2024-08-17
   T Ari0    2024-08-25
10  U Her0    2024-02-20
   R And0    2024-02-29
   R Tri0    2024-03-11
   W Cas0    2024-03-19
   RU Her0    2024-03-28
   S Her0    2024-04-02
   RR Aql0    2024-04-03
   R Boo1    2024-04-07
   V Aur1    2024-04-15
   W Peg0    2024-04-19
   R Vir0    2024-04-28
   W Aqr0    2024-04-28
   S Del0    2024-04-29
   X Aur2    2024-05-05
   T Dra0    2024-05-08
   RU Vir0    2024-05-10
   RX Sgr0    2024-05-13
   UZ Her0    2024-05-13
   V Leo0    2024-05-17
   RY Cep0    2024-05-24
   AX Cep0    2024-05-24
   BC Oph0    2024-05-25
   RR Cnc0    2024-05-31
   V0667 Cas0    2024-06-02
   Y Cep0    2024-06-02
   X Cep0    2024-06-05
   TV Her0    2024-06-08
   WX Cyg0    2024-06-16
   SY Vir0    2024-06-16
   V Lib0    2024-06-16
   NP Her0    2024-06-17
   SY Aql0    2024-06-17
   BC Ser0    2024-06-18
   TY Lyr0    2024-06-19
   S Oph0    2024-06-25
   TU Aql0    2024-07-01
   Y Dra0    2024-07-03
   Z Boo0    2024-07-07
   RU UMa0    2024-07-08
   R Vul0    2024-07-10
   X CrB0    2024-07-17
   R Com0    2024-07-25
   RU Lib0    2024-07-29
   SX Peg0    2024-08-04
   W Aql0    2024-08-12
   R Aqr0    2024-09-19
11  V Cyg0    2024-03-04
   R Oph0    2024-03-06
   T Hya0    2024-03-16
   Z Peg0    2024-04-01
   V Cas0    2024-04-04
   U Cas0    2024-04-20
   W CrB0    2024-04-21
   UZ Hya0    2024-04-23
   BG And0    2024-04-29
   T UMi0    2024-05-08
   RV Dra0    2024-05-08
   UX Cyg0    2024-05-15
   SW Cam0    2024-05-24
   RY And0    2024-05-31
   ST Sge0    2024-06-02
   XZ Her0    2024-06-08
   DS Her0    2024-06-11
   TW Lyr7    2024-06-12
   UW And0    2024-07-07
   Z Cet0    2024-07-16
   X Aql0    2024-07-18
   X Peg0    2024-07-23
   T Aqr0    2024-08-07
   X Cet0    2024-08-13
   RS Her0    2024-08-18
   S Cet0    2024-08-20
   V CrB0    2024-09-26
Aktivitet
Totalt antal obsar: 347053

Obsar 2022: 41724
Obsar 2023: 32411
Obsar 2024: 9102

Diagram obsar/mån
Senast registrerade obsar
VarDatMagObs
CV Vir 2024-06-11 21:33  13.626 KTS
CV Vir 2024-06-11 21:33  12.743 KTS
CV Vir 2024-06-11 21:33  15.111 KTS
V0727 Cas 2024-06-10 00:38  9.458 LNM
V0727 Cas 2024-06-10 00:18  12.45 LNM
V0727 Cas 2024-06-10 00:20  9.469 LNM
V0727 Cas 2024-06-10 00:13  15.399 LNM
V0727 Cas 2024-06-10 00:16  12.469 LNM
V0727 Cas 2024-06-10 00:11  15.303 LNM
V0464 Cep 2024-06-09 21:41  13.463 LNM
V0530 Cep 2024-06-09 23:16  16.6 LNM
V0464 Cep 2024-06-09 21:39  13.444 LNM
TW Cep 2024-06-10 00:44  14.59 LNM
V0524 Cas 2024-06-09 22:50  9.494 LNM
V0475 Cep 2024-06-09 23:09  12.674 LNM
UZ Cam 2024-06-09 21:31  9.926 LNM
UZ Cam 2024-06-09 21:29  12.623 LNM
V0524 Cas 2024-06-09 22:07  12.677 LNM
CM Cas 2024-06-09 23:37  9.071 LNM
V0524 Cas 2024-06-09 22:05  15.656 LNM
V0464 Cep 2024-06-09 21:50  9.874 LNM
V0475 Cep 2024-06-09 23:02  16.061 LNM
UZ Cam 2024-06-09 21:27  12.625 LNM
CM Cas 2024-06-09 23:35  12.05 LNM
V0524 Cas 2024-06-09 22:48  12.598 LNM
UZ Cam 2024-06-09 21:33  9.909 LNM
V0524 Cas 2024-06-09 22:52  9.511 LNM
V0475 Cep 2024-06-09 23:07  12.691 LNM
V0530 Cep 2024-06-09 23:14  16.56 LNM
V0530 Cep 2024-06-09 23:18  13.665 LNM
YZ Cam 2024-06-09 23:53  13.482 LNM
V0530 Cep 2024-06-09 23:22  10.631 LNM
V0464 Cep 2024-06-09 21:45  11.998 LNM
V0530 Cep 2024-06-09 23:20  13.705 LNM
YZ Cam 2024-06-09 23:47  16.528 LNM
V0464 Cep 2024-06-09 21:48  9.863 LNM
YZ Cam 2024-06-09 23:49  16.587 LNM
YZ Cam 2024-06-09 23:57  10.145 LNM
YZ Cam 2024-06-09 23:51  13.481 LNM
CM Cas 2024-06-09 23:40  9.1 LNM
UZ Cam 2024-06-09 21:25  14.554 LNM
V0530 Cep 2024-06-09 23:25  10.636 LNM
V0464 Cep 2024-06-09 21:43  11.993 LNM
V0524 Cas 2024-06-09 22:03  15.74 LNM
YZ Cam 2024-06-09 23:55  10.222 LNM
UZ Cam 2024-06-09 21:22  14.542 LNM
CM Cas 2024-06-09 23:33  12.051 LNM
CM Cas 2024-06-09 23:31  14.834 LNM
CM Cas 2024-06-09 23:29  14.881 LNM
R CrB 2024-06-09 23:37  6.1 WAR