Mira
SVO är databasen för SAAF/V, variabelsektionen inom Svensk AmatörAstronomisk Förening. Här samlas observationer in och arkiveras för vidare dokumentation och analys av variablers beteende. Databasens olika funktionaliteter nås via knappar och undermenyer här till vänster.

Nya observationer - såväl visuella som mätningar med exempelvis filterförsedda CCD-kameror - rapporteras till databasen. Dessutom finns ett antal äldre svenska observationer som hämtats från litteraturen inlagda, vissa av dessa sträcker sig tillbaka till 1700-talet. För att underlätta analys av variabler kan man bland annat skapa ljuskurvor och fasdiagram, beräkna och plotta medelvärden, lista beräknade maxima för exempelvis miror och minima för förmörkelsevariabler.

Som stöd för observatören kan man hämta data ur katalogen GCVS och göra kartor med jämförelsestjärnor genom en koppling till AAVSO:s kartserver VSP, skapa översikt med ljuskurvor över egna observationsprogram med mera.

SAAF/V har cirka tjugotalet observatörer som både driver egna och gemensamma observationsprogram. Bland den senare kategorin kan nämnas ett program för att följa 50 mirastjärnor som även i ett internationellt perspektiv tidigare varit understuderade. Programmet startade 2012 och har bland annat resulterat i en rapport publicerad i den internationella tidskriften Journal of the AAVSO. Senare har programmet utökats till sammanlagt 100 bortglömda miravariabler som följs av de svenska observatörerna. Här finns en översikt över dessa stjärnors variation enligt våra observationer. Thomas Karlssons analyser av mirastjärnors periodförändringar återfinns även på SVO. Våra data kommer ibland till användning av fackastronomer; exempelvis har vi samarbetat med Stockholmsastronomen Gösta Gahm kring en dokumentation av UX Orionisvariablers ljusvariation samtidigt som dessa observerats spektroskopiskt på NOT.

SVO dokumenterar även solfläcksaktiviteten, dels genom att insamla pågående observationer sedan 2013, dels genom att retrodigitalisera solfläcksdata från tidigare amatörorganisationer som SUAA.

Många svenska amatörer rapporterar även in sina observationer till den internationella databas över variabeldata som drivs av AAVSO. Därför finns funktionaliteten att exportera observationer från SVO till ett filformat som stöds av AAVSO.

Välkommen att rapportera in dina observationer till SVO! För att registrera observationer behöver du en signatur och lösenord. Kontakta sektionens databasansvarige Thomas Karlsson för att få dessa inloggningsuppgifter, om du är intresserad eller har frågor. Frågor och funderingar kring variabla stjärnor och hur man observerar dem kan också ställas på variabelforumet på Astronet. SAAF/V har även länkar till information med mera via sin hemsida.

För att börja observera variabla stjärnor behövs ingen avancerad utrustning. En enkel kikare räcker för att följa många intressanta stjärnor. Är du intresserad av att börja observera finns en nybörjarguide framtagen av Robin Andersson som steg för steg beskriver hur du kommer igång med visuella observationer. Thomas Karlsson har tagit fram en guide för fotometri med DSLR-kameror. Liknande manualer har även tagits fram av AAVSO för visuella observationer respektive CCD-observationer samt DSLR. Artiklar om variabler dyker ofta upp i Telescopium, SAAFs tidskrift. SAAF har även publicerat Fokus nr 4, "Att observera variabla stjärnor" (för tillfället dock slutsåld).

Senaste förändringarna på SVO finns här, sidan förändrades senast 2022-05-05.
Nyheter från SAAF
AAVSO Notices
CBAT Transient Objects
Aktuella Miror
Mag  Var  Antal  Maxdat
4  omi Cet3    2022-07-20
6  T Cep10    2022-06-22
   R Leo18    2022-07-16
7  chi Cyg23    2022-04-26
   S Vir0    2022-06-18
   R Sgr0    2022-06-19
   R LMi4    2022-06-28
8  R Aql23    2022-04-18
   R Ser1    2022-04-27
   U Cet0    2022-05-20
   R UMa8    2022-06-04
   R Cet6    2022-06-06
   R Boo3    2022-06-10
   X Cam3    2022-06-18
   S Cep0    2022-06-19
   U Per4    2022-06-20
   R Psc1    2022-06-21
   R Peg2    2022-06-27
   Z Oph0    2022-07-10
   R Oph0    2022-07-10
   S Her0    2022-07-14
   S CrB9    2022-07-15
   R Cnc8    2022-07-28
   X Oph11    2022-09-14
9  R CVn2    2022-04-21
   T UMa6    2022-05-10
   T Aqr0    2022-05-24
   W CrB5    2022-05-25
   V Cas8    2022-05-26
   W Peg4    2022-05-27
   Z Peg4    2022-05-27
   RU UMa0    2022-06-13
   ST Sgr0    2022-06-23
   S LMi4    2022-06-29
   RS UMa0    2022-06-29
   Z Cet0    2022-07-07
   RY Oph0    2022-07-15
   T Her10    2022-07-20
   X Aur10    2022-07-21
   W And4    2022-07-24
   T Hya0    2022-08-10
   R Aqr0    2022-08-19
   S UMa9    2022-08-19
10  R Cas9    2022-01-18
   V Oph0    2022-03-03
   U UMi2    2022-04-04
   X And1    2022-04-26
   RR Oph0    2022-05-05
   R Vir3    2022-05-08
   T CVn2    2022-05-09
   RS Peg0    2022-05-23
   V Aur8    2022-05-28
   W Sge0    2022-05-30
   ZZ Dra0    2022-06-03
   SS Her0    2022-06-04
   T Ser0    2022-06-04
   Z Del4    2022-06-05
   AU Cyg1    2022-06-07
   Z Aql0    2022-06-14
   BC Ser0    2022-06-15
   Y Vir0    2022-06-16
   LX Cyg0    2022-06-19
   U Lyr6    2022-06-20
   DF Her0    2022-06-21
   VZ Cas0    2022-06-23
   RT Dra2    2022-06-27
   U Crv0    2022-06-29
   SY Aql0    2022-06-30
   UW And0    2022-06-30
   RT Peg0    2022-07-05
   AN Lyr3    2022-07-05
   FF Cyg1    2022-07-10
   BD Vul0    2022-07-12
   W Dra5    2022-07-12
   RU Aql2    2022-07-14
   S Cas0    2022-07-17
   Y Lib0    2022-07-20
   V0667 Cas11    2022-07-23
   R Com1    2022-07-27
   R Del5    2022-07-27
   AS Her0    2022-08-05
   RT Cyg13    2022-08-16
   BG And0    2022-08-16
   V Cnc7    2022-08-23
   T Sgr0    2022-09-03
   S UMi4    2022-09-11
   V CrB6    2022-09-13
11  RZ Peg6    2022-02-25
   TU And5    2022-04-03
   S Hya3    2022-04-07
   AX Cep2    2022-04-14
   X Hya0    2022-04-14
   BG Cyg0    2022-04-20
   R Her0    2022-04-24
   V Peg1    2022-05-01
   SX Cyg1    2022-05-05
   X Peg4    2022-05-16
   SU Cam0    2022-05-26
   DN Her0    2022-06-07
   RS Leo9    2022-06-13
   RS Aqr0    2022-07-04
   RT CVn0    2022-07-12
   SY Vir0    2022-07-15
   Z Cas0    2022-07-21
   S Oph0    2022-07-22
   WY Cyg11    2022-07-29
   X CrB4    2022-07-31
   V And5    2022-07-31
   RX Sgr0    2022-08-07
   T And9    2022-08-12
   T Lyn7    2022-09-09
   R Tri20    2022-09-22
Aktivitet
Totalt antal obsar: 292903

Obsar 2020: 17317
Obsar 2021: 45674
Obsar 2022: 29106

Diagram obsar/mån
Senast registrerade obsar
VarDatMagObs
V1028 Cyg 2022-06-23 00:44  14.347 LNM
V1028 Cyg 2022-06-23 00:39  14.252 LNM
V1028 Cyg 2022-06-23 00:46  14.276 LNM
V1028 Cyg 2022-06-23 00:28  14.304 LNM
V1028 Cyg 2022-06-23 00:31  14.317 LNM
V1028 Cyg 2022-06-23 00:42  14.294 LNM
V1028 Cyg 2022-06-23 00:41  14.313 LNM
V1028 Cyg 2022-06-23 00:34  14.301 LNM
V1028 Cyg 2022-06-23 00:38  14.278 LNM
V1028 Cyg 2022-06-23 00:30  14.38 LNM
V1028 Cyg 2022-06-23 00:36  14.306 LNM
V1028 Cyg 2022-06-23 00:33  14.366 LNM
V1028 Cyg 2022-06-23 00:27  14.321 LNM
V1028 Cyg 2022-06-23 00:54  14.294 LNM
V1028 Cyg 2022-06-23 00:52  14.286 LNM
V1028 Cyg 2022-06-23 00:17  14.397 LNM
V1028 Cyg 2022-06-23 00:22  14.398 LNM
V1028 Cyg 2022-06-23 00:13  14.38 LNM
V1028 Cyg 2022-06-23 00:24  14.354 LNM
V1028 Cyg 2022-06-23 00:16  14.415 LNM
V1028 Cyg 2022-06-23 00:14  14.414 LNM
V1028 Cyg 2022-06-23 00:11  14.419 LNM
V1028 Cyg 2022-06-23 00:25  14.385 LNM
V1028 Cyg 2022-06-23 00:19  14.389 LNM
V1028 Cyg 2022-06-23 00:20  14.358 LNM
V1028 Cyg 2022-06-23 00:09  14.426 LNM
V1028 Cyg 2022-06-22 23:14  14.286 LNM
V1028 Cyg 2022-06-22 23:17  14.307 LNM
V1028 Cyg 2022-06-22 23:18  14.332 LNM
V1028 Cyg 2022-06-22 23:21  14.38 LNM
V1028 Cyg 2022-06-22 23:39  14.343 LNM
V1028 Cyg 2022-06-22 23:09  14.294 LNM
V1028 Cyg 2022-06-22 23:59  14.387 LNM
V1028 Cyg 2022-06-23 00:08  14.426 LNM
V1028 Cyg 2022-06-22 23:12  14.292 LNM
V1028 Cyg 2022-06-22 23:20  14.323 LNM
V1028 Cyg 2022-06-22 23:25  14.319 LNM
V1028 Cyg 2022-06-22 23:15  14.316 LNM
V1028 Cyg 2022-06-22 23:28  14.377 LNM
V1028 Cyg 2022-06-22 23:29  14.309 LNM
V1028 Cyg 2022-06-22 23:23  14.369 LNM
V1028 Cyg 2022-06-22 23:11  14.292 LNM
V1028 Cyg 2022-06-22 23:07  14.31 LNM
V1028 Cyg 2022-06-22 23:58  14.385 LNM
V1028 Cyg 2022-06-22 23:37  14.368 LNM
V1028 Cyg 2022-06-22 23:33  14.325 LNM
V1028 Cyg 2022-06-22 23:31  14.329 LNM
V1028 Cyg 2022-06-22 23:34  14.331 LNM
V1028 Cyg 2022-06-22 23:26  14.335 LNM
V1028 Cyg 2022-06-22 23:36  14.32 LNM