Mira
SVO är databasen för SAAF/V, variabelsektionen inom Svensk AmatörAstronomisk Förening. Här samlas observationer in och arkiveras för vidare dokumentation och analys av variablers beteende. Databasens olika funktionaliteter nås via knappar och undermenyer här till vänster.

Nya observationer - såväl visuella som mätningar med exempelvis filterförsedda CCD-kameror - rapporteras till databasen. Dessutom finns ett antal äldre svenska observationer som hämtats från litteraturen inlagda, vissa av dessa sträcker sig tillbaka till 1700-talet. För att underlätta analys av variabler kan man bland annat skapa ljuskurvor och fasdiagram, beräkna och plotta medelvärden, lista beräknade maxima för exempelvis miror och minima för förmörkelsevariabler.

Som stöd för observatören kan man hämta data ur katalogen GCVS och göra kartor med jämförelsestjärnor genom en koppling till AAVSO:s kartserver VSP, skapa översikt med ljuskurvor över egna observationsprogram med mera.

SAAF/V har cirka tjugotalet observatörer som både driver egna och gemensamma observationsprogram. Bland den senare kategorin kan nämnas ett program för att följa 50 mirastjärnor som även i ett internationellt perspektiv tidigare varit understuderade. Programmet startade 2012 och har bland annat resulterat i en rapport publicerad i den internationella tidskriften Journal of the AAVSO. Senare har programmet utökats till sammanlagt 100 bortglömda miravariabler som följs av de svenska observatörerna. Här finns en översikt över dessa stjärnors variation enligt våra observationer. Thomas Karlssons analyser av mirastjärnors periodförändringar återfinns även på SVO. Våra data kommer ibland till användning av fackastronomer; exempelvis har vi samarbetat med Stockholmsastronomen Gösta Gahm kring en dokumentation av UX Orionisvariablers ljusvariation samtidigt som dessa observerats spektroskopiskt på NOT.

SVO dokumenterar även solfläcksaktiviteten, dels genom att insamla pågående observationer sedan 2013, dels genom att retrodigitalisera solfläcksdata från tidigare amatörorganisationer som SUAA.

Många svenska amatörer rapporterar även in sina observationer till den internationella databas över variabeldata som drivs av AAVSO. Därför finns funktionaliteten att exportera observationer från SVO till ett filformat som stöds av AAVSO.

Välkommen att rapportera in dina observationer till SVO! För att registrera observationer behöver du en signatur och lösenord. Kontakta sektionens databasansvarige Thomas Karlsson för att få dessa inloggningsuppgifter, om du är intresserad eller har frågor. Frågor och funderingar kring variabla stjärnor och hur man observerar dem kan också ställas på variabelforumet på Astronet. SAAF/V har även länkar till information med mera via sin hemsida.

För att börja observera variabla stjärnor behövs ingen avancerad utrustning. En enkel kikare räcker för att följa många intressanta stjärnor. Är du intresserad av att börja observera finns en nybörjarguide framtagen av Robin Andersson som steg för steg beskriver hur du kommer igång med visuella observationer. Thomas Karlsson har tagit fram en guide för fotometri med DSLR-kameror. Liknande manualer har även tagits fram av AAVSO för visuella observationer respektive CCD-observationer samt DSLR. Artiklar om variabler dyker ofta upp i Telescopium, SAAFs tidskrift. SAAF har även publicerat Fokus nr 4, "Att observera variabla stjärnor" (för tillfället dock slutsåld).

Senaste förändringarna på SVO finns här, sidan förändrades senast 2022-11-04.
Nyheter från SAAF
AAVSO Notices
CBAT Transient Objects
Aktuella Miror
Mag  Var  Antal  Maxdat
7  R And3    2023-01-05
   R Aql7    2023-01-14
   R Boo0    2023-01-20
8  V Oph0    2022-12-24
   R Crv0    2023-01-04
   U Cet0    2023-01-07
   T Cam3    2023-01-09
   U Her0    2023-01-10
   V Cas2    2023-01-10
   U Ari3    2023-01-16
   U Cyg5    2023-01-21
   T UMa1    2023-01-22
   TU And0    2023-02-14
   R Cyg1    2023-02-16
   RT Cyg4    2023-02-23
   R Vir2    2023-02-23
9  R CMi3    2022-11-11
   V Mon1    2022-11-27
   S Peg3    2022-12-06
   T Ari3    2022-12-15
   S Cet0    2022-12-16
   S Hya2    2022-12-22
   T Her3    2022-12-30
   X Aur7    2023-01-02
   V Cyg5    2023-01-02
   TU Peg0    2023-01-05
   T Gem6    2023-01-06
   R Vul4    2023-01-14
   S Gem2    2023-01-17
   W CrB0    2023-01-17
   V Tau4    2023-01-17
   TU Aql0    2023-01-18
   Y Vir0    2023-01-22
   V CMi3    2023-02-03
   X Hya0    2023-02-06
   U CMi2    2023-02-10
   W Cas4    2023-02-12
   SS Oph0    2023-02-14
   S LMi3    2023-02-17
   RT Aql1    2023-02-21
   UV Aur5    2023-02-22
   U UMi0    2023-02-24
   S Ori0    2023-03-01
   R CVn0    2023-03-15
   W Cet0    2023-03-22
   T Cas4    2023-04-01
   S UMa11    2023-04-02
   U Per1    2023-05-07
   R Lep0    2023-05-14
   T Cep2    2023-07-03
10  R Aqr1    2022-08-19
   V CrB3    2022-09-13
   RS Vir0    2022-10-29
   S CMi3    2022-11-01
   RU Her0    2022-11-29
   W Cnc2    2022-11-30
   Z Cyg4    2022-12-03
   X Psc0    2022-12-04
   SX Peg2    2022-12-07
   AZ Aur5    2022-12-08
   S Lac4    2022-12-15
   UZ Her0    2022-12-17
   RU Aur4    2022-12-23
   RV Cas1    2022-12-25
   SY Her1    2022-12-29
   X Cep1    2022-12-30
   X Cas2    2022-12-31
   SS Her0    2023-01-02
   T Vir0    2023-01-03
   ST Cyg1    2023-01-05
   Z Cet0    2023-01-06
   S Cyg0    2023-01-15
   WZ Gem0    2023-01-20
   Z Vir0    2023-01-22
   V Lib0    2023-01-22
   RV Peg0    2023-01-26
   RR Equ0    2023-01-27
   AX And2    2023-01-29
   RY Lyr0    2023-01-29
   Z Lyr0    2023-02-04
   RT Peg0    2023-02-05
   RR Boo1    2023-02-07
   BG Cyg0    2023-02-12
   RZ Per1    2023-02-16
   RU UMa0    2023-02-20
   RR Oph0    2023-02-22
   U Dra0    2023-02-25
   V Peg0    2023-02-28
   T CVn1    2023-03-01
   RU Vir0    2023-03-02
   R Ari8    2023-03-05
   T Dra1    2023-03-10
   X Cet0    2023-03-18
   W Lyr6    2023-03-20
   R Cas2    2023-03-26
   NP Her0    2023-03-30
   R Aur8    2023-04-26
11  S Del3    2022-11-04
   Z Boo0    2022-12-14
   RT Her0    2022-12-26
   DD Cyg0    2022-12-26
   U And0    2022-12-31
   RS Leo7    2023-01-05
   SW Cam1    2023-01-11
   DN Her0    2023-01-21
   UV Lyr0    2023-02-02
   RU Del0    2023-02-04
   RV Her0    2023-02-09
   SS Cas2    2023-02-10
   AN Lyr1    2023-02-13
   T CMi1    2023-02-16
   VY Her0    2023-02-18
   BC Ser0    2023-02-18
   ZZ Dra0    2023-02-25
   RY Cep0    2023-02-26
   V Ori0    2023-03-05
   R Gem6    2023-04-05
   Z Peg1    2023-04-15
Aktivitet
Totalt antal obsar: 306290

Obsar 2021: 45675
Obsar 2022: 41661
Obsar 2023: 831

Diagram obsar/mån
Senast registrerade obsar
VarDatMagObs
V0603 Per 2023-01-26 19:01  11.111 WRT
V0603 Per 2023-01-26 18:56  12.936 WRT
AP Per 2023-01-26 19:01  13.398 WRT
V1235 Tau 2023-01-26 18:46  10.903 WRT
V1235 Tau 2023-01-26 18:47  10.479 WRT
V1321 Tau 2023-01-26 18:47  12.595 WRT
V1321 Tau 2023-01-26 18:46  13.661 WRT
V0484 Tau 2023-01-26 18:46  14.468 WRT
V1075 Tau 2023-01-26 18:47  11.369 WRT
NSV16057 2023-01-26 18:46  11.852 WRT
GG Tau 2023-01-26 18:46  12.277 WRT
NSV01641 2023-01-26 18:46  13.962 WRT
V1075 Tau 2023-01-26 18:46  12.171 WRT
GG Tau 2023-01-26 18:47  11.246 WRT
NSV16059 2023-01-26 18:46  12.348 WRT
V0718 Tau 2023-01-26 18:47  9.165 WRT
NSV16057 2023-01-26 18:47  11.09 WRT
V0718 Tau 2023-01-26 18:46  11.216 WRT
V0484 Tau 2023-01-26 18:47  13.368 WRT
NSV01641 2023-01-26 18:47  13.515 WRT
NSV16059 2023-01-26 18:47  11.496 WRT
AF Cyg 2023-01-26 17:35  7.2 KAR
T UMa 2023-01-26 17:30  9.2 KAR
RY UMa 2023-01-26 17:25  7.0 KAR
Z UMa 2023-01-26 17:20  8.7 KAR
V0603 Per 2023-01-26 00:37  13.096 KTS
BP Gem 2023-01-26 01:49  13.921 KTS
TV Lyn 2023-01-26 01:19  11.22 KTS
DN Lyn 2023-01-26 01:19  13.78 KTS
BP Gem 2023-01-26 01:49  16.202 KTS
BP Gem 2023-01-26 01:49  17.631 KTS
AP Per 2023-01-26 00:37  16.88 KTS
LD323 2023-01-25 22:25  12.431 KTS
IS Cam 2023-01-25 02:51  16.261 KTS
HI Cam 2023-01-25 02:51  13.355 KTS
AC Vul 2023-01-25 07:03  15.868 KTS
AM Vul 2023-01-25 07:03  13.218 KTS
GX Cam 2023-01-25 02:51  16.492 KTS
GX Cam 2023-01-25 02:51  12.604 KTS
HI Cam 2023-01-25 02:51  15.62 KTS
GX Cam 2023-01-25 02:51  14.504 KTS
FU Cam 2023-01-25 01:45  13.337 KTS
IS Cam 2023-01-25 02:51  14.281 KTS
HI Cam 2023-01-25 02:51  18.762 KTS
GK Per 2023-01-25 00:11  10.85 KTS
BZ Vul 2023-01-25 07:03  15.314 KTS
GM Lyr 2023-01-24 06:55  12.884 KTS
HP Lyr 2023-01-24 06:56  10.652 KTS
BK Lyr 2023-01-24 06:55  15.057 KTS
BI Lyr 2023-01-24 06:55  12.929 KTS