Mira
SVO är databasen för SAAF/V, variabelsektionen inom Svensk AmatörAstronomisk Förening. Här samlas observationer in och arkiveras för vidare dokumentation och analys av variablers beteende. Databasens olika funktionaliteter nås via knappar och undermenyer här till vänster.

Nya observationer - såväl visuella som mätningar med exempelvis filterförsedda CCD-kameror - rapporteras till databasen. Dessutom finns ett antal äldre svenska observationer som hämtats från litteraturen inlagda, vissa av dessa sträcker sig tillbaka till 1700-talet. För att underlätta analys av variabler kan man bland annat skapa ljuskurvor och fasdiagram, beräkna och plotta medelvärden, lista beräknade maxima för exempelvis miror och minima för förmörkelsevariabler.

Som stöd för observatören kan man hämta data ur katalogen GCVS och göra kartor med jämförelsestjärnor genom en koppling till AAVSO:s kartserver VSP, skapa översikt med ljuskurvor över egna observationsprogram med mera.

SAAF/V har cirka tjugotalet observatörer som både driver egna och gemensamma observationsprogram. Bland den senare kategorin kan nämnas ett program för att följa 50 mirastjärnor som även i ett internationellt perspektiv tidigare varit understuderade. Programmet startade 2012 och har bland annat resulterat i en rapport publicerad i den internationella tidskriften Journal of the AAVSO. Senare har programmet utökats till sammanlagt 100 bortglömda miravariabler som följs av de svenska observatörerna. Här finns en översikt över dessa stjärnors variation enligt våra observationer. Thomas Karlssons analyser av mirastjärnors periodförändringar återfinns även på SVO. Våra data kommer ibland till användning av fackastronomer; exempelvis har vi samarbetat med Stockholmsastronomen Gösta Gahm kring en dokumentation av UX Orionisvariablers ljusvariation samtidigt som dessa observerats spektroskopiskt på NOT.

SVO dokumenterar även solfläcksaktiviteten, dels genom att insamla pågående observationer sedan 2013, dels genom att retrodigitalisera solfläcksdata från tidigare amatörorganisationer som SUAA.

Många svenska amatörer rapporterar även in sina observationer till den internationella databas över variabeldata som drivs av AAVSO. Därför finns funktionaliteten att exportera observationer från SVO till ett filformat som stöds av AAVSO.

Välkommen att rapportera in dina observationer till SVO! För att registrera observationer behöver du en signatur och lösenord. Kontakta sektionens databasansvarige Thomas Karlsson för att få dessa inloggningsuppgifter, om du är intresserad eller har frågor. Frågor och funderingar kring variabla stjärnor och hur man observerar dem kan också ställas på variabelforumet på Astronet. SAAF/V har även länkar till information med mera via sin hemsida.

För att börja observera variabla stjärnor behövs ingen avancerad utrustning. En enkel kikare räcker för att följa många intressanta stjärnor. Är du intresserad av att börja observera finns en nybörjarguide framtagen av Robin Andersson som steg för steg beskriver hur du kommer igång med visuella observationer. Thomas Karlsson har tagit fram en guide för fotometri med DSLR-kameror. Liknande manualer har även tagits fram av AAVSO för visuella observationer respektive CCD-observationer samt DSLR. Artiklar om variabler dyker ofta upp i Telescopium, SAAFs tidskrift. SAAF har även publicerat Fokus nr 4, "Att observera variabla stjärnor" (för tillfället dock slutsåld).

Senaste förändringarna på SVO finns här, sidan förändrades senast 2023-11-03.
Nyheter från SAAF
AAVSO Notices
CBAT Transient Objects
Aktuella Miror
Mag  Var  Antal  Maxdat
6  R Leo11    2024-03-30
7  R Gem2    2024-03-31
   R Boo1    2024-04-07
   R Ser1    2024-04-14
   R Vir0    2024-04-28
   R Cas0    2024-05-22
8  R And0    2024-02-29
   R Tri0    2024-03-11
   RU Her0    2024-03-28
   S Her0    2024-04-02
   W Lyr2    2024-04-03
   V Cas0    2024-04-04
   U Per1    2024-04-17
   W Peg0    2024-04-19
   R Cyg0    2024-04-22
   S Ori0    2024-04-23
   U Cyg0    2024-04-26
   X Oph3    2024-07-08
   T Cep4    2024-07-10
   R Lep0    2024-07-16
9  U Her0    2024-02-20
   V Cnc1    2024-02-23
   R Oph0    2024-03-06
   RT Cyg1    2024-03-10
   UV Aur0    2024-03-12
   T Hya0    2024-03-16
   W Cas0    2024-03-19
   R Cam0    2024-03-23
   X Gem1    2024-03-25
   S Lac0    2024-03-26
   RR Aql0    2024-04-03
   SY Her0    2024-04-03
   TT Mon0    2024-04-04
   RX Mon0    2024-04-07
   V Aur1    2024-04-15
   U Cas0    2024-04-20
   W CrB0    2024-04-21
   UZ Hya0    2024-04-23
   W Aqr0    2024-04-28
   S Del0    2024-04-29
   X Aur2    2024-05-05
   T Her0    2024-05-08
   Z Cyg2    2024-05-11
   U Vir0    2024-05-13
   S Hya0    2024-05-21
   Z Oph0    2024-05-29
   U Ori0    2024-06-04
   VX Aur1    2024-06-07
   S UMi4    2024-06-10
   R Aql2    2024-06-26
   T Cas0    2024-06-30
10  T Cam1    2024-01-23
   R UMa0    2024-01-23
   R CVn0    2024-01-31
   U Ser0    2024-02-25
   V Cyg0    2024-03-04
   S Boo1    2024-03-10
   U CMi2    2024-03-10
   RR Peg0    2024-03-11
   X And0    2024-03-15
   R Equ0    2024-03-21
   V Vir0    2024-03-22
   Y Vir0    2024-03-23
   S Cas0    2024-03-25
   X Del0    2024-03-25
   WY Cyg0    2024-03-29
   Z Aql0    2024-04-01
   DD Cyg0    2024-04-03
   RU Aur1    2024-04-05
   R Ori0    2024-04-06
   V Del0    2024-04-07
   RU Oph0    2024-04-08
   RT Peg0    2024-04-11
   SV Her0    2024-04-12
   RR Mon0    2024-04-13
   SS Cas0    2024-04-14
   SV Dra0    2024-04-15
   W Cam0    2024-04-18
   FF Cyg0    2024-04-18
   S Lyn1    2024-04-19
   RT Boo0    2024-04-19
   T Ser0    2024-04-21
   CF Her0    2024-04-21
   AN Lyr0    2024-04-27
   BG And0    2024-04-29
   SU Vir0    2024-05-01
   VZ Cas0    2024-05-02
   S Leo0    2024-05-03
   T Dra0    2024-05-08
   T UMi0    2024-05-08
   RV Dra0    2024-05-08
   RU Vir0    2024-05-10
   RX Sgr0    2024-05-13
   UZ Her0    2024-05-13
   RR Lib0    2024-05-19
   AX Cep0    2024-05-24
   ZZ Gem0    2024-05-30
   W Her0    2024-06-04
   NP Her0    2024-06-17
   S UMa2    2024-06-29
   chi Cyg1    2024-07-15
   R Aur2    2024-07-26
   R Cnc1    2024-07-31
11  LX Cyg0    2024-01-14
   U UMi0    2024-01-20
   AZ Aur1    2024-02-03
   R Del0    2024-02-11
   W Aur2    2024-03-07
   RR Boo0    2024-03-07
   X Cas1    2024-03-08
   RR Aqr0    2024-03-08
   X UMa0    2024-03-21
   CM Cyg0    2024-03-22
   DN Her0    2024-03-25
   RV Her0    2024-03-27
   DF Her0    2024-04-04
   BU Cyg0    2024-04-11
   V0369 Cyg0    2024-05-04
   UX Cyg0    2024-05-15
   V Leo0    2024-05-17
   RY Cep0    2024-05-24
   T Peg0    2024-05-30
   RR And0    2024-06-01
   V0667 Cas0    2024-06-02
   SS Peg0    2024-06-05
   SX And0    2024-06-14
   WX Cyg0    2024-06-16
   T Gem2    2024-07-07
   RZ Peg0    2024-07-15
   S Vir0    2024-07-29
   S CMi1    2024-08-17
Aktivitet
Totalt antal obsar: 344525

Obsar 2022: 41724
Obsar 2023: 32411
Obsar 2024: 6574

Diagram obsar/mån
Senast registrerade obsar
VarDatMagObs
alp Ori 2024-04-19 19:52  0.6 BEN
V0857 Lac 2024-04-17 05:32  12.342 KTS
WX Her 2024-04-16 06:11  10.187 KTS
TU Lac 2024-04-17 05:32  14.178 KTS
WX Her 2024-04-16 05:36  13.554 KTS
V0847 Lac 2024-04-17 05:32  15.429 KTS
WX Her 2024-04-16 06:02  11.25 KTS
V0389 Lac 2024-04-17 05:34  12.153 KTS
WX Her 2024-04-16 05:50  12.139 KTS
alp Ori 2024-04-16 19:48  0.6 BEN
alp Ori 2024-04-14 20:22  0.7 KAR
Z UMa 2024-04-14 20:11  7.5 HGG
R CrB 2024-04-14 20:08  6.0 HGG
T CrB 2024-04-14 20:08  <7.4 HGG
Z UMa 2024-04-10 20:42  7.5 LIM
T CrB 2024-04-10 20:35  10.2 LIM
R Leo 2024-04-10 20:24  5.9 LIM
3C 273 2024-04-07 20:35  13.3 LIM
WX Her 2024-04-10 06:10  11.292 KTS
WX Her 2024-04-10 05:59  12.147 KTS
WX Her 2024-04-10 05:44  13.476 KTS
WX Her 2024-04-10 06:19  10.225 KTS
T CrB 2024-04-07 23:26  10.3 LIM
eps Aur 2024-04-07 20:07  2.8 LIM
gam Cas 2024-04-07 20:05  2.2 LIM
eta Gem 2024-04-07 20:02  3.2 LIM
alp Ori 2024-04-07 19:59  0.8 LIM
V0509 Cas 2024-04-07 19:53  5.2 LIM
psi1 Aur 2024-04-07 19:39  5.0 LIM
V CVn 2024-04-07 20:26  7.5 HGG
T CrB 2024-04-07 20:23  <7.4 HGG
R CrB 2024-04-07 20:22  6.0 HGG
alp Ori 2024-04-07 19:52  0.7 BEN
V2481 Cyg 2024-04-07 03:57  16.325 KTS
V1800 Cyg 2024-04-07 03:57  16.791 KTS
WikV03 2024-04-07 01:31  14.938 KTS
KR Lyr 2024-04-07 01:31  14.542 KTS
WikV01 2024-04-07 01:31  14.786 KTS
V0836 Lyr 2024-04-07 01:31  12.849 KTS
KL Lyr 2024-04-07 01:31  12.588 KTS
Y Lyn 2024-04-04 05:17  3.554 DHE
Y Lyn 2024-04-04 05:14  7.568 DHE
EQ Lyr 2024-04-05 02:13  11.986 KTS
V0476 Lyr 2024-04-05 02:13  9.732 KTS
RS Leo 2024-04-03 23:24  13.083 KTS
AH CMi 2024-04-03 21:33  13.088 KTS
HX Aur 2024-04-03 21:22  17.374 KTS
RS Leo 2024-04-03 23:24  14.344 KTS
V0483 Aur 2024-04-03 21:10  17.283 KTS
VZ CMi 2024-04-03 21:33  14.396 KTS