Mira
SVO är databasen för SAAF/V, variabelsektionen inom Svensk AmatörAstronomisk Förening. Här samlas observationer in och arkiveras för vidare dokumentation och analys av variablers beteende. Databasens olika funktionaliteter nås via knappar och undermenyer här till vänster.

Nya observationer - såväl visuella som mätningar med exempelvis filterförsedda CCD-kameror - rapporteras till databasen. Dessutom finns ett antal äldre svenska observationer som hämtats från litteraturen inlagda, vissa av dessa sträcker sig tillbaka till 1700-talet. För att underlätta analys av variabler kan man bland annat skapa ljuskurvor och fasdiagram, beräkna och plotta medelvärden, lista beräknade maxima för exempelvis miror och minima för förmörkelsevariabler.

Som stöd för observatören kan man hämta data ur katalogen GCVS och göra kartor med jämförelsestjärnor genom en koppling till AAVSO:s kartserver VSP, skapa översikt med ljuskurvor över egna observationsprogram med mera.

SAAF/V har cirka tjugotalet observatörer som både driver egna och gemensamma observationsprogram. Bland den senare kategorin kan nämnas ett program för att följa 50 mirastjärnor som även i ett internationellt perspektiv tidigare varit understuderade. Programmet startade 2012 och har bland annat resulterat i en rapport publicerad i den internationella tidskriften Journal of the AAVSO. Senare har programmet utökats till sammanlagt 100 bortglömda miravariabler som följs av de svenska observatörerna. Här finns en översikt över dessa stjärnors variation enligt våra observationer. Thomas Karlssons analyser av mirastjärnors periodförändringar återfinns även på SVO. Våra data kommer ibland till användning av fackastronomer; exempelvis har vi samarbetat med Stockholmsastronomen Gösta Gahm kring en dokumentation av UX Orionisvariablers ljusvariation samtidigt som dessa observerats spektroskopiskt på NOT.

SVO dokumenterar även solfläcksaktiviteten, dels genom att insamla pågående observationer sedan 2013, dels genom att retrodigitalisera solfläcksdata från tidigare amatörorganisationer som SUAA.

Många svenska amatörer rapporterar även in sina observationer till den internationella databas över variabeldata som drivs av AAVSO. Därför finns funktionaliteten att exportera observationer från SVO till ett filformat som stöds av AAVSO.

Välkommen att rapportera in dina observationer till SVO! För att registrera observationer behöver du en signatur och lösenord. Kontakta sektionens databasansvarige Thomas Karlsson för att få dessa inloggningsuppgifter, om du är intresserad eller har frågor. Frågor och funderingar kring variabla stjärnor och hur man observerar dem kan också ställas på variabelforumet på Astronet. SAAF/V har även länkar till information med mera via sin hemsida.

För att börja observera variabla stjärnor behövs ingen avancerad utrustning. En enkel kikare räcker för att följa många intressanta stjärnor. Är du intresserad av att börja observera finns en nybörjarguide framtagen av Robin Andersson som steg för steg beskriver hur du kommer igång med visuella observationer. Thomas Karlsson har tagit fram en guide för fotometri med DSLR-kameror. Liknande manualer har även tagits fram av AAVSO för visuella observationer respektive CCD-observationer samt DSLR. Artiklar om variabler dyker ofta upp i Telescopium, SAAFs tidskrift. SAAF har även publicerat Fokus nr 4, "Att observera variabla stjärnor" (för tillfället dock slutsåld).

Senaste förändringarna på SVO finns här, sidan förändrades senast 2023-11-03.
Nyheter från SAAF
AAVSO Notices
CBAT Transient Objects
Aktuella Miror
Mag  Var  Antal  Maxdat
7  V Mon0    2023-11-17
   R Vir0    2023-12-05
   R Sgr0    2023-12-13
8  R Aql2    2023-10-01
   S UMa5    2023-11-15
   R Crv0    2023-11-24
   T Her0    2023-11-26
9  X Oph3    2023-08-13
   R Aqr0    2023-09-02
   V CrB0    2023-09-29
   S Cep0    2023-10-04
   R CMi1    2023-10-08
   T Ari2    2023-10-10
   R Lyn0    2023-10-11
   T UMa4    2023-10-12
   RS Vir0    2023-10-15
   S Peg0    2023-10-29
   X Psc0    2023-11-14
   R Per0    2023-11-17
   RY Her0    2023-11-19
   S Gem3    2023-11-20
   X CrB0    2023-11-22
   X Aur0    2023-11-23
   U Aur0    2023-11-24
   TU Peg0    2023-11-27
   RS UMa0    2023-11-28
   V Tau1    2023-12-07
   SY Her0    2023-12-08
   X Hya0    2023-12-12
   CN Cyg0    2023-12-12
   RW And0    2023-12-14
   V Peg0    2023-12-24
   W Cnc0    2023-12-27
   R Dra0    2024-01-04
   TU And0    2024-01-07
   RS Her0    2024-01-08
   U UMi0    2024-01-20
   T Cam0    2024-01-23
   R CVn1    2024-01-31
10  R Cnc0    2023-07-31
   S CMi0    2023-09-19
   S Cet0    2023-10-05
   U Lyr0    2023-10-08
   S Ser0    2023-10-12
   T Lyn1    2023-10-13
   S LMi0    2023-10-16
   U Vir0    2023-10-19
   R Cet0    2023-10-24
   RU UMa0    2023-10-30
   VZ Cas0    2023-11-14
   RV Cas0    2023-11-14
   SS Her0    2023-11-16
   V Ori0    2023-11-24
   SS Cas0    2023-11-25
   Z Lyr0    2023-11-25
   Z Aql0    2023-11-25
   T Vir0    2023-11-26
   Z Cas0    2023-11-27
   W Leo0    2023-11-27
   ST Cyg0    2023-11-29
   ZZ Dra0    2023-11-30
   BG Cyg0    2023-12-01
   W Sge0    2023-12-01
   S Cyg0    2023-12-01
   T CVn0    2023-12-02
   Y Cas0    2023-12-05
   Y Aqr0    2023-12-07
   VY Her0    2023-12-08
   RY Lyr0    2023-12-13
   W Lyn0    2023-12-19
   RR UMa0    2023-12-22
   U Dra0    2023-12-24
   Z Tri0    2023-12-24
   RV Aql0    2023-12-24
   WZ Gem0    2023-12-25
   RY Cep0    2023-12-26
   RS Mon0    2023-12-28
   ST Gem9    2023-12-28
   V And0    2023-12-31
   X Peg0    2024-01-04
   V Gem0    2024-01-10
   U Ari2    2024-01-14
   T Aqr0    2024-01-18
   RZ Per0    2024-01-31
   W Cet0    2024-03-06
   U CMi0    2024-03-10
   UV Aur1    2024-03-12
   W Cas0    2024-03-19
   U Per0    2024-04-17
   U Cyg0    2024-04-26
11  S CrB6    2023-07-09
   W And2    2023-09-02
   T Sgr0    2023-09-13
   BD Vul0    2023-09-27
   T Gem1    2023-09-28
   SX Peg0    2023-10-04
   RT Cam0    2023-10-28
   T UMi0    2023-10-29
   DD Cyg0    2023-11-05
   V Lyr0    2023-11-07
   Z Vir0    2023-11-12
   X Lyn1    2023-11-15
   ST Sge0    2023-11-23
   RX Del0    2023-11-26
   RU Lyr0    2023-12-05
   RT CVn0    2023-12-13
   RR Cas0    2023-12-24
   SU Cam0    2023-12-27
   Z CrB0    2024-01-01
   RT Dra0    2024-01-08
   Z Cet0    2024-01-13
   LX Cyg0    2024-01-14
   S Sex0    2024-02-17
   U Her0    2024-02-20
   R Tri0    2024-03-11
   T Hya0    2024-03-16
Aktivitet
Totalt antal obsar: 335417

Obsar 2021: 45675
Obsar 2022: 41692
Obsar 2023: 29927

Diagram obsar/mån
Senast registrerade obsar
VarDatMagObs
Y Lyn 2023-12-05 10:37  3.234 DHE
Y Lyn 2023-12-05 10:32  7.252 DHE
V0464 Cep 2023-12-03 21:26  17.58 KTS
V0464 Cep 2023-12-03 21:26  16.408 KTS
V0464 Cep 2023-12-03 21:26  14.413 KTS
LD297 2023-12-03 21:26  14.764 KTS
LD297 2023-12-03 21:26  16.318 KTS
LD297 2023-12-03 21:26  13.402 KTS
Y Lyn 2023-12-03 12:30  3.188 DHE
Y Lyn 2023-12-03 12:27  7.236 DHE
UX Ori 2023-12-03 23:12  10.947 KTS
AU Gem 2023-12-04 00:59  17.045 KTS
AU Gem 2023-12-04 00:59  19.339 KTS
FY Cam 2023-12-04 02:47  17.36 KTS
AU Gem 2023-12-04 00:59  13.655 KTS
V0857 Lac 2023-12-03 22:04  12.249 KTS
FW Cam 2023-12-04 02:24  15.823 KTS
TU Lac 2023-12-03 22:04  12.683 KTS
V0597 Cam 2023-12-04 02:47  13.415 KTS
UX Ori 2023-12-03 06:28  11.643 HGG
UX Ori 2023-12-03 06:33  10.248 HGG
UX Ori 2023-12-03 06:31  11.096 HGG
IV Peg 2023-12-03 22:02  10.3 KTS
DX Vul 2023-12-03 20:58  16.034 KTS
AM Dra 2023-12-03 20:51  12.285 KTS
IX Lyr 2023-12-03 19:21  15.02 KTS
OP Lyr 2023-12-03 19:19  12.878 KTS
V2627 Ori 2023-12-03 05:17  13.387 KTS
V1178 Ori 2023-12-03 05:17  13.664 KTS
NSV02492 2023-12-03 05:17  13.3 KTS
V0380 Ori 2023-12-03 05:17  10.842 KTS
BE Ori 2023-12-03 05:17  14.104 KTS
NSV16595 2023-12-03 05:17  10.685 KTS
V0865 Ori 2023-12-03 05:17  14.681 KTS
V1300 Ori 2023-12-03 05:17  13.333 KTS
NSV02423 2023-12-03 05:17  14.118 KTS
BB Ori 2023-12-03 05:17  14.492 KTS
V1144 Ori 2023-12-03 05:17  13.854 KTS
V1248 Ori 2023-12-03 05:17  13.359 KTS
PR Ori 2023-12-03 05:17  11.173 KTS
BD Ori 2023-12-03 05:17  13.749 KTS
V0876 Ori 2023-12-03 05:17  13.836 KTS
V0658 Ori 2023-12-03 05:17  15.01 KTS
V1142 Ori 2023-12-03 05:17  12.984 KTS
NSV02469 2023-12-03 05:17  11.437 KTS
V2659 Ori 2023-12-03 05:17  13.392 KTS
V0990 Ori 2023-12-03 05:17  14.907 KTS
V1787 Ori 2023-12-03 05:17  13.872 KTS
V0577 Ori 2023-12-03 05:17  14.94 KTS
V0846 Ori 2023-12-03 05:17  15.012 KTS