Ljuskurva: V2072 Cyg

Totalt antal observationer: 24
Obsid Datum           JD           Mag. Filter Fas
KTS 2023-05-19 03:56:44 2460083.6644 16.119
V
0.447
HGG 2023-03-21 08:15:21 2460024.8440 13.579
V
0.261
KTS 2023-03-19 05:41:08 2460022.7369 13.579
V
0.254
KTS 2023-03-06 06:31:06 2460009.7716 12.97
V
0.213
KTS 2023-01-12 00:02:09 2459956.5015 11.117
V
0.045
KTS 2022-12-14 01:14:00 2459927.5514 10.699
V
0.954
KTS 2022-11-18 23:39:50 2459902.4860 12.525
V
0.875
KTS 2022-10-10 00:14:41 2459862.5102 14.73
V
0.748
KTS 2022-07-31 05:25:09 2459791.7258 17.02
V
0.525
HGG 2022-05-06 07:17:11 2459705.8036 13.994
V
0.253
KTS 2022-04-21 03:24:46 2459690.6422 13.401
V
0.205
KTS 2022-03-12 06:04:36 2459650.7532 11.906
V
0.079
KTS 2022-01-22 19:32:26 2459602.3142 12.127
V
0.926
KTS 2021-12-22 20:43:26 2459571.3635 15.031
V
0.829
KTS 2021-10-17 00:25:55 2459504.5180 18.344
V
0.618
HGG 2021-10-13 02:55:23 2459500.6218 <17.209
V
0.605
HGG 2021-09-20 07:05:57 2459477.7958 <16.155
V
0.533
HGG 2021-09-08 06:15:15 2459465.7606 17.441
V
0.495
KTS 2021-08-23 02:20:15 2459449.5974 17.307
V
0.444
KTS 2021-07-06 04:17:11 2459401.6786 15.323
V
0.293


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.saaf.se/graph/vargraph.php?varname=V2072+Cyg&lastdays=730&showband=@V&.png