Ljuskurva: WX Her

Totalt antal observationer: 68
Obsid Datum           JD           Mag. Filter Fas
KTS 2023-05-31 02:54:57 2460095.6215 12.94
V
0.194
KTS 2023-05-30 07:23:39 2460094.8081 12.911
V
0.189
KTS 2023-05-26 03:03:27 2460090.6274 12.75
V
0.166
KTS 2023-05-25 06:58:01 2460089.7903 12.713
V
0.161
KTS 2023-05-20 03:24:11 2460084.6418 12.583
V
0.133
KTS 2023-05-15 03:05:54 2460079.6291 12.432
V
0.105
KTS 2023-05-10 05:22:16 2460074.7238 12.333
V
0.078
KTS 2023-05-10 03:09:56 2460074.6319 12.322
V
0.077
KTS 2023-05-09 05:08:09 2460073.7140 12.306
V
0.072
KTS 2023-05-07 03:39:10 2460071.6522 12.281
V
0.060
KTS 2023-04-21 07:50:35 2460055.8268 11.967
V
0.972
KTS 2023-03-24 05:21:07 2460027.7230 13.044
V
0.816
KTS 2023-03-21 08:02:15 2460024.8349 13.19
V
0.800
KTS 2023-03-06 06:06:28 2460009.7545 13.77
V
0.716
KTS 2023-02-14 03:52:50 2459989.6617 15.07
V
0.604
KTS 2023-01-07 06:20:44 2459951.7644 15.343
V
0.393
KTS 2022-11-22 22:41:31 2459906.4455 12.897
V
0.141
KTS 2022-10-20 21:39:10 2459873.4022 11.982
V
0.957
KTS 2022-08-08 22:34:19 2459800.4405 14.897
V
0.550
KTS 2022-05-21 00:38:44 2459720.5269 12.27
V
0.105
KTS 2022-04-21 00:23:54 2459690.5166 11.802
V
0.938
KTS 2022-03-12 02:30:11 2459650.6043 13.211
V
0.716
KTS 2022-01-14 06:12:57 2459593.7590 14.205
V
0.400
KTS 2021-12-28 07:00:37 2459576.7921 13.383
V
0.305
KTS 2021-10-22 19:34:45 2459510.3158 12.173
V
0.935
KTS 2021-10-05 21:39:10 2459493.4022 12.645
V
0.841
KTS 2021-09-18 21:14:49 2459476.3853 13.612
V
0.746
KTS 2021-08-29 23:14:47 2459456.4686 15.368
V
0.635
KTS 2021-08-02 02:39:41 2459428.6109 15.209
V
0.480
HGG 2021-06-25 03:21:36 2459390.6400 12.966
V
0.269
KTS 2021-06-13 05:09:18 2459378.7148 12.628
V
0.202


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.saaf.se/graph/vargraph.php?varname=WX+Her&lastdays=730&showband=@V&.png