Ljuskurva: V1812 Cyg

Totalt antal observationer: 22
Obsid Datum           JD           Mag. Filter Fas
KTS 2023-05-19 03:56:44 2460083.6644 12.232
V
0.220
HGG 2023-03-21 08:15:21 2460024.8440 10.817
V
0.048
KTS 2023-03-19 05:41:08 2460022.7369 10.85
V
0.042
KTS 2023-03-06 06:31:06 2460009.7716 10.7
V
0.004
KTS 2023-01-12 00:02:09 2459956.5015 13.79
V
0.848
KTS 2022-12-14 01:14:00 2459927.5514 15.669
V
0.763
KTS 2022-11-18 23:39:50 2459902.4860 16.952
V
0.690
KTS 2022-10-10 00:14:41 2459862.5102 16.375
V
0.573
KTS 2022-07-31 05:25:09 2459791.7258 13.901
V
0.366
HGG 2022-05-06 07:17:11 2459705.8036 11.585
V
0.115
KTS 2022-04-21 03:24:46 2459690.6422 11.461
V
0.070
KTS 2022-03-12 06:04:36 2459650.7532 12.047
V
0.954
KTS 2022-01-22 19:32:26 2459602.3142 15.345
V
0.812
KTS 2021-12-22 20:43:26 2459571.3635 17.228
V
0.721
KTS 2021-10-17 00:25:55 2459504.5180 16.466
V
0.526
HGG 2021-10-13 02:55:23 2459500.6218 16.221
V
0.515
HGG 2021-09-20 07:05:57 2459477.7958 15.397
V
0.448
HGG 2021-09-08 06:15:15 2459465.7606 14.922
V
0.413
KTS 2021-08-23 02:20:15 2459449.5974 14.45
V
0.365
KTS 2021-07-06 04:17:11 2459401.6786 12.477
V
0.225


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.saaf.se/graph/vargraph.php?varname=V1812+Cyg&lastdays=730&showband=@V&.png