Ljuskurva: V1800 Cyg

Totalt antal observationer: 15
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
KTS 2023-03-18 05:25:43 2460021.7262 12.254
V
0.145
KTS 2023-03-02 06:18:34 2460005.7629 11.605
V
0.086
KTS 2022-11-30 21:58:10 2459914.4154 14.541
V
0.749
KTS 2022-10-06 23:30:20 2459859.4794 16.615
V
0.546
KTS 2022-05-23 03:51:41 2459722.6609 11.8
V
0.042
KTS 2022-03-13 05:54:31 2459651.7462 15.56
V
0.780
KTS 2022-01-07 19:22:56 2459587.3076 <16.443
V
0.542
KTS 2021-12-19 20:26:09 2459568.3515 16.596
V
0.472
HGG 2021-10-16 02:35:05 2459503.6077 13.423
V
0.234
KTS 2021-09-24 01:05:48 2459481.5457 12.583
V
0.152
KTS 2021-08-29 02:53:22 2459455.6204 11.773
V
0.057
KTS 2021-07-16 02:26:26 2459411.6017 13.351
V
0.894


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.saaf.se/graph/vargraph.php?varname=V1800+Cyg&lastdays=730&showband=@V&.png