Ljuskurva: V0727 Cas

Totalt antal observationer: 22
Obsid Datum           JD           Mag. Filter Fas
KTS 2024-06-15 04:47:16 2460476.6995 15.196
V
0.623
LNM 2024-06-10 00:13:58 2460471.5097 15.399
V
0.602
LNM 2024-06-10 00:11:48 2460471.5082 15.303
V
0.602
KTS 2024-02-21 20:56:15 2460362.3724 12.583
V
0.155
KTS 2024-01-23 00:47:31 2460332.5330 11.497
V
0.033
KTS 2023-12-02 05:02:58 2460280.7104 12.627
V
0.821
KTS 2023-11-05 03:23:45 2460253.6415 14.686
V
0.710
KTS 2023-05-06 06:24:46 2460070.7672 11.245
V
0.961
KTS 2023-03-14 22:45:59 2460018.4486 13.642
V
0.747
KTS 2023-02-19 06:06:37 2459994.7546 14.685
V
0.650
KTS 2022-12-25 01:35:45 2459938.5665 14.728
V
0.420
KTS 2022-12-03 04:51:10 2459916.7022 13.562
V
0.331
HGG 2022-11-08 08:25:52 2459891.8513 12.545
V
0.229
KTS 2022-11-04 22:54:46 2459888.4547 12.564
V
0.215


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.saaf.se/graph/vargraph.php?varname=V0727+Cas&lastdays=730&showband=@V&.png