Ljuskurva: V0663 Cyg

Totalt antal observationer: 28
Obsid Datum           JD           Mag. Filter Fas
KTS 2023-05-19 03:33:07 2460083.6480 14.067
V
0.252
KTS 2023-04-03 08:13:29 2460037.8427 12.606
V
0.125
KTS 2023-03-27 05:31:46 2460030.7304 12.438
V
0.105
HGG 2023-03-13 07:47:16 2460016.8245 11.997
V
0.067
KTS 2023-03-13 06:23:02 2460016.7660 12.042
V
0.066
KTS 2022-12-24 21:24:37 2459938.3921 15.369
V
0.849
KTS 2022-11-18 23:25:35 2459902.4761 16.81
V
0.750
KTS 2022-10-08 21:48:31 2459861.4087 17.484
V
0.636
KTS 2022-07-31 05:21:15 2459791.7231 16.316
V
0.443
KTS 2022-05-22 04:31:52 2459721.6888 14.287
V
0.249
HGG 2022-05-04 05:38:41 2459703.7352 13.553
V
0.200
KTS 2022-04-06 05:16:48 2459675.7200 12.93
V
0.122
KTS 2022-03-12 06:24:28 2459650.7670 12.19
V
0.053
KTS 2021-12-31 20:35:39 2459580.3581 15.21
V
0.858
KTS 2021-11-09 23:38:58 2459528.4854 16.515
V
0.715
HGG 2021-10-06 23:36:14 2459494.4835 16.573
V
0.620
KTS 2021-09-22 03:48:57 2459479.6590 16.954
V
0.579
ANC 2021-09-02 19:53:00 2459460.3285 <14.2
Vis
0.526
KTS 2021-08-16 04:26:41 2459442.6852 15.969
V
0.477
KTS 2021-07-06 02:29:02 2459401.6035 14.838
V
0.363


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.saaf.se/graph/vargraph.php?varname=V0663+Cyg&lastdays=730&showband=@V&.png