Ljuskurva: V0530 Cep

Totalt antal observationer: 32
Obsid Datum           JD           Mag. Filter Fas
LNM 2024-06-09 23:16:30 2460471.4698 16.6
V
0.598
LNM 2024-06-09 23:14:21 2460471.4683 16.56
V
0.598
LNM 2024-06-06 23:08:52 2460468.4645 16.538
V
0.588
LNM 2024-06-06 23:06:51 2460468.4631 16.505
V
0.588
LNM 2024-06-05 22:46:59 2460467.4493 16.447
V
0.585
LNM 2024-06-05 22:44:58 2460467.4479 16.531
V
0.585
LNM 2024-05-24 22:06:14 2460455.4210 16.458
V
0.546
LNM 2024-05-24 22:04:13 2460455.4196 16.45
V
0.546
HGG 2023-04-11 06:28:56 2460045.7701 12.654
V
0.223
HGG 2023-03-21 00:55:52 2460024.5388 12.138
V
0.154
HGG 2023-02-09 07:57:56 2459984.8319 12.425
V
0.026
HGG 2022-11-08 09:14:32 2459891.8851 14.458
V
0.726


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.saaf.se/graph/vargraph.php?varname=V0530+Cep&lastdays=730&showband=@V&.png