Ljuskurva: V0524 Cas

Totalt antal observationer: 46
Obsid Datum           JD           Mag. Filter Fas
LNM 2024-06-15 22:07:49 2460477.4221 16.016
V
0.117
LNM 2024-06-09 22:05:31 2460471.4205 15.656
V
0.105
LNM 2024-06-09 22:03:21 2460471.4190 15.74
V
0.105
LNM 2024-06-06 22:24:14 2460468.4335 15.834
V
0.099
LNM 2024-06-06 22:22:13 2460468.4321 15.906
V
0.099
LNM 2024-06-05 22:31:17 2460467.4384 15.819
V
0.097
LNM 2024-06-05 22:29:08 2460467.4369 15.743
V
0.097
KTS 2024-06-05 02:51:47 2460466.6193 15.892
V
0.095
LNM 2024-05-24 23:09:01 2460455.4646 15.632
V
0.072
LNM 2024-05-24 23:07:00 2460455.4632 15.708
V
0.072
KTS 2024-05-01 05:23:25 2460431.7246 15.729
V
0.024
KTS 2024-02-20 20:37:14 2460361.3592 <17.8
V
0.880
KTS 2024-01-29 21:26:21 2460339.3933 <19.0
V
0.835
KTS 2023-12-09 20:38:15 2460288.3599 <18.8
V
0.731
KTS 2023-11-13 03:58:19 2460261.6655 <18.0
V
0.677
HGG 2023-08-01 03:27:04 2460157.6438 <17.041
V
0.465
KTS 2023-07-09 04:05:13 2460134.6703 18.537
V
0.418
KTS 2023-05-07 07:05:22 2460071.7954 17.099
V
0.289
KTS 2023-02-14 22:08:49 2459990.4228 16.051
V
0.123
KTS 2022-12-23 23:41:59 2459937.4875 16.136
V
0.015
KTS 2022-10-21 05:57:33 2459873.7483 19.221
V
0.885
HGG 2022-10-10 06:02:00 2459862.7514 <17.304
V
0.863
KTS 2022-07-30 05:25:43 2459790.7262 <19.0
V
0.716


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.saaf.se/graph/vargraph.php?varname=V0524+Cas&lastdays=730&showband=@V&.png