Ljuskurva: V0475 Cep

Totalt antal observationer: 22
Obsid Datum           JD           Mag. Filter Fas
LNM 2024-05-24 21:50:41 2460455.4102 18.469
V
0.580
HGG 2023-05-15 06:34:50 2460079.7742 17.066
V
0.227
HGG 2023-04-10 08:03:07 2460044.8355 15.223
V
0.102
HGG 2023-04-09 07:21:56 2460043.8069 15.234
V
0.098
HGG 2023-03-23 05:02:41 2460026.7102 15.022
V
0.036


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.saaf.se/graph/vargraph.php?varname=V0475+Cep&lastdays=730&showband=@V&.png