Ljuskurva: V0464 Cep

Totalt antal observationer: 55
Obsid Datum           JD           Mag. Filter Fas
LNM 2024-06-15 22:24:23 2460477.4336 13.639
V
0.283
LNM 2024-06-15 22:22:22 2460477.4322 13.656
V
0.283
LNM 2024-06-09 21:41:36 2460471.4039 13.463
V
0.260
LNM 2024-06-09 21:39:27 2460471.4024 13.444
V
0.260
LNM 2024-06-06 21:21:10 2460468.3897 13.301
V
0.248
LNM 2024-06-06 21:19:09 2460468.3883 13.335
V
0.248
LNM 2024-06-05 21:39:18 2460467.4023 11.772
V
0.244
LNM 2024-06-05 21:37:09 2460467.4008 12.25
V
0.244
LNM 2024-05-24 21:31:23 2460455.3968 11.501
V
0.197
LNM 2024-05-24 21:29:22 2460455.3954 11.541
V
0.197
LNM 2024-05-20 20:45:27 2460451.3649 12.092
V
0.182
LNM 2024-05-20 20:43:17 2460451.3634 12.309
V
0.182
KTS 2024-05-17 02:12:37 2460447.5921 12.718
V
0.167
KTS 2024-03-19 03:50:41 2460388.6602 13.661
V
0.938
KTS 2024-01-30 07:01:37 2460339.7928 15.197
V
0.747
KTS 2023-12-03 21:26:12 2460282.3932 16.408
V
0.524
KTS 2023-11-11 20:34:56 2460260.3576 15.776
V
0.438
HGG 2023-05-23 04:23:22 2460087.6829 16.609
V
0.766
KTS 2023-05-07 07:17:36 2460071.8039 17.259
V
0.704
KTS 2023-03-23 04:54:54 2460026.7048 16.964
V
0.529
KTS 2023-03-09 05:15:47 2460012.7193 16.432
V
0.474
KTS 2023-02-09 07:30:25 2459984.8128 15.524
V
0.366
KTS 2022-12-03 02:15:47 2459916.5943 13.375
V
0.100
KTS 2022-11-10 19:58:48 2459894.3325 13.28
V
0.013
HGG 2022-11-08 05:05:34 2459891.7122 13.322
V
0.003


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.saaf.se/graph/vargraph.php?varname=V0464+Cep&lastdays=730&showband=@V&.png