Ljuskurva: TT Cam

Totalt antal observationer: 77
Obsid Datum           JD           Mag. Filter Fas
LNM 2024-02-27 00:06:37 2460367.5046 13.359
V
0.297
LNM 2024-02-27 00:06:02 2460367.5042 13.359
V
0.297
LNM 2024-02-27 00:05:36 2460367.5039 13.439
V
0.297
KTS 2024-02-26 21:42:46 2460367.4047 13.44
V
0.296
LNM 2024-02-26 20:58:16 2460367.3738 13.318
V
0.296
LNM 2024-02-26 20:57:07 2460367.3730 13.308
V
0.296
KTS 2024-02-06 23:20:24 2460347.4725 12.067
V
0.217
LNM 2024-02-03 19:44:41 2460344.3227 11.816
V
0.205
LNM 2024-02-03 19:43:40 2460344.3220 11.79
V
0.205
LNM 2024-01-04 20:27:44 2460314.3526 10.833
V
0.086
LNM 2023-12-23 22:35:28 2460302.4413 10.813
V
0.039
LNM 2023-12-20 18:24:02 2460299.2667 10.818
V
0.027
LNM 2023-12-20 18:23:28 2460299.2663 10.819
V
0.027
KTS 2023-12-11 06:16:07 2460289.7612 10.764
V
0.989
LNM 2023-11-26 22:47:16 2460275.4495 11.155
V
0.933
KTS 2023-11-12 01:32:18 2460260.5641 12.88
V
0.874
KTS 2023-10-09 03:30:57 2460226.6465 15.241
V
0.740
KTS 2023-08-12 07:30:00 2460168.8125 15.493
V
0.511
KTS 2023-07-11 05:00:23 2460136.7086 14.402
V
0.384
KTS 2023-05-19 02:03:24 2460083.5857 11.479
V
0.174
KTS 2023-04-22 02:38:58 2460056.6104 10.524
V
0.067
HGG 2023-03-23 03:13:32 2460026.6344 10.263
V
0.949
KTS 2023-03-17 23:36:14 2460021.4835 10.403
V
0.928
HGG 2023-03-13 05:22:33 2460016.7240 10.708
V
0.910
KTS 2023-03-01 00:56:44 2460004.5394 12.445
V
0.861
KTS 2023-01-12 06:53:16 2459956.7870 15.279
V
0.673
KTS 2022-12-14 04:57:38 2459927.7067 15.422
V
0.558
HGG 2022-11-18 07:32:00 2459901.8139 14.689
V
0.455
KTS 2022-11-18 06:20:18 2459901.7641 14.784
V
0.455
KTS 2022-10-10 05:15:21 2459862.7190 13.162
V
0.301
HGG 2022-10-10 04:19:29 2459862.6802 13.066
V
0.300
KTS 2022-08-13 05:26:44 2459804.7269 10.823
V
0.071
KTS 2022-07-08 05:15:47 2459768.7193 11.035
V
0.929
KTS 2022-04-07 21:49:06 2459677.4091 15.919
V
0.568
WMR 2022-03-27 19:35:11 2459666.3161 15.198
V
0.524
WMR 2022-03-21 21:02:52 2459660.3770 15.189
V
0.501
WMR 2022-03-06 19:38:12 2459645.3182 14.831
V
0.441
KTS 2022-03-06 00:47:05 2459644.5327 15.121
V
0.438


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.saaf.se/graph/vargraph.php?varname=TT+Cam&lastdays=730&showband=@V&.png