Ljuskurva: SN2023ixf

Totalt antal observationer: 13
Obsid Datum           JD           Mag. Filter Fas
KLT 2023-05-30 23:00:00 2460095.4583 11.2
Vis
KTS 2023-05-30 05:25:52 2460094.7263 11.098
V
HGG 2023-05-30 02:40:33 2460094.6115 11.076
V
WAR 2023-05-26 22:38:00 2460091.4431 10.9
Vis
DHE 2023-05-26 22:36:00 2460091.4417 11.2
Vis
WAR 2023-05-24 23:00:00 2460089.4583 11.0
Vis
HGG 2023-05-23 04:21:38 2460087.6817 11.174
V


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.saaf.se/graph/vargraph.php?varname=SN2023ixf&lastdays=730&showband=@V&.png