Ljuskurva: OP Lyr

Totalt antal observationer: 32
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
KTS 2023-03-18 03:08:12 2460021.6307 12.545
V
0.092
KTS 2023-03-07 04:12:51 2460010.6756 12.253
V
0.055
KTS 2023-02-09 07:55:55 2459984.8305 12.014
V
0.968
KTS 2023-01-18 06:40:36 2459962.7782 12.59
V
0.894
KTS 2022-11-09 21:38:52 2459893.4020 17.589
V
0.661
KTS 2022-10-01 22:16:27 2459854.4281 17.862
V
0.530
KTS 2022-07-31 01:37:11 2459791.5675 16.311
V
0.318
KTS 2022-04-24 00:15:59 2459693.5111 12.818
V
0.988
KTS 2022-03-11 03:16:33 2459649.6365 16.332
V
0.841
HGG 2022-02-27 05:29:36 2459637.7289 <16.676
V
0.801
KTS 2022-01-22 06:14:41 2459601.7602 17.597
V
0.680
KTS 2021-10-17 20:20:32 2459505.3476 15.786
V
0.355
HGG 2021-10-11 23:43:09 2459499.4883 15.427
V
0.336
HGG 2021-09-21 01:53:02 2459478.5785 14.564
V
0.265
KTS 2021-09-08 22:01:46 2459466.4179 14.035
V
0.224
ANC 2021-08-30 20:13:00 2459457.3424 13.6
Vis
0.194
KTS 2021-08-11 00:28:22 2459437.5197 12.625
V
0.127
ANC 2021-08-05 22:14:00 2459432.4264 12.1
Vis
0.110
ANC 2021-07-28 22:29:00 2459424.4368 12.1
Vis
0.083
ANC 2021-07-19 21:47:00 2459415.4076 12.1
Vis
0.053
KTS 2021-07-08 23:45:53 2459404.4902 11.721
V
0.016
KTS 2021-06-14 22:08:58 2459380.4229 11.716
V
0.935
KTS 2021-05-09 23:30:37 2459344.4796 15.794
V
0.814


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.saaf.se/graph/vargraph.php?varname=OP+Lyr&lastdays=730&showband=@V&.png