Ljuskurva: MU Vul

Totalt antal observationer: 13
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
KTS 2023-03-18 05:44:26 2460021.7392 12.32
V
0.796
KTS 2023-03-05 05:36:48 2460008.7339 12.321
V
0.786
KTS 2022-03-13 05:30:37 2459651.7296 12.281
V
0.777
KTS 2021-12-30 19:17:54 2459579.3041 12.275
V
0.926
KTS 2021-10-30 21:50:41 2459518.4102 12.285
V
0.138
KTS 2021-09-29 01:10:07 2459486.5487 12.284
V
0.415
KTS 2021-08-18 22:36:28 2459445.4420 12.261
V
0.202
KTS 2021-06-24 04:33:35 2459389.6900 12.234
V
0.698
KTS 2021-05-23 03:43:03 2459357.6549 12.247
V
0.628


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.saaf.se/graph/vargraph.php?varname=MU+Vul&lastdays=730&showband=@V&.png