Ljuskurva: IU Peg

Totalt antal observationer: 26
Obsid Datum           JD           Mag. Filter Fas
LNM 2023-12-20 17:25:09 2460299.2258 11.235
V
0.121
LNM 2023-12-20 17:24:34 2460299.2254 11.256
V
0.121
LNM 2023-12-20 17:24:00 2460299.2250 11.229
V
0.121
KTS 2023-12-12 21:03:01 2460291.3771 11.093
V
0.103
LNM 2023-11-25 17:54:05 2460274.2459 10.788
V
0.065
LNM 2023-11-25 17:53:22 2460274.2454 10.806
V
0.065
LNM 2023-11-25 17:52:04 2460274.2445 10.821
V
0.065
LNM 2023-11-18 16:24:48 2460267.1839 10.808
V
0.049
LNM 2023-11-18 16:24:14 2460267.1835 10.821
V
0.049
LNM 2023-11-18 16:23:31 2460267.1830 10.811
V
0.049
KTS 2023-11-12 21:54:25 2460261.4128 11.3
V
0.037
KTS 2023-10-13 01:42:40 2460230.5713 14.063
V
0.968
KTS 2023-10-09 02:32:03 2460226.6056 14.225
V
0.959
KTS 2023-05-28 05:27:44 2460092.7276 16.308
V
0.661
KTS 2023-05-20 06:00:51 2460084.7506 <15.0
V
0.643
KTS 2023-04-07 05:47:28 2460041.7413 15.506
V
0.547
KTS 2023-01-08 23:28:45 2459953.4783 13.355
V
0.350
KTS 2022-11-21 20:43:52 2459905.3638 12.785
V
0.243
KTS 2022-10-11 23:44:18 2459864.4891 11.995
V
0.152
KTS 2022-08-11 04:31:09 2459802.6883 12.357
V
0.014
KTS 2022-06-30 03:59:45 2459760.6665 15.835
V
0.920
KTS 2022-04-06 05:53:31 2459675.7455 17.265
V
0.731


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.saaf.se/graph/vargraph.php?varname=IU+Peg&lastdays=730&showband=@V&.png