Ljuskurva: IRAS 19597+2258

Totalt antal observationer: 17
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
KTS 2023-03-18 05:44:26 2460021.7392 14.051
V
0.937
KTS 2023-03-05 05:36:48 2460008.7339 14.534
V
0.895
KTS 2022-11-09 21:22:53 2459893.3909 15.904
V
0.515
KTS 2022-05-02 04:00:11 2459701.6668 15.078
V
0.885
KTS 2022-03-13 05:30:37 2459651.7296 15.958
V
0.721
KTS 2021-12-30 19:17:54 2459579.3041 16.105
V
0.483
KTS 2021-10-30 21:50:41 2459518.4102 13.83
V
0.283
KTS 2021-09-29 01:10:07 2459486.5487 13.59
V
0.178
KTS 2021-08-18 22:36:28 2459445.4420 14.153
V
0.043
KTS 2021-06-24 04:33:35 2459389.6900 14.637
V
0.860
KTS 2021-05-23 03:43:03 2459357.6549 15.598
V
0.754


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.saaf.se/graph/vargraph.php?varname=IRAS+19597%2B2258&lastdays=730&showband=@V&.png