Ljuskurva: HO Cam

Totalt antal observationer: 23
Obsid Datum           JD           Mag. Filter Fas
KTS 2023-05-19 01:53:19 2460083.5787 13.455
V
0.951
HGG 2023-05-19 01:32:44 2460083.5644 13.471
V
0.951
KTS 2023-03-29 23:28:01 2460033.4778 15.998
V
0.789
KTS 2023-03-11 22:48:08 2460015.4501 17.065
V
0.731
HGG 2023-03-06 05:10:36 2460009.7157 17.383
V
0.712
KTS 2023-01-27 02:08:00 2459971.5889 18.887
V
0.589
KTS 2022-12-21 02:27:18 2459934.6023 17.518
V
0.470
HGG 2022-11-25 07:57:21 2459908.8315 16.202
V
0.386
HGG 2022-11-19 09:36:25 2459902.9003 16.138
V
0.367
KTS 2022-11-17 06:08:47 2459900.7561 15.962
V
0.360
KTS 2022-09-12 01:09:07 2459834.5480 13.234
V
0.146
HGG 2022-03-30 02:53:39 2459668.6206 <17.307
V
0.611
KTS 2022-03-24 21:23:54 2459663.3916 19.225
V
0.594
KTS 2022-01-01 00:03:27 2459580.5024 15.897
V
0.326
KTS 2021-10-16 05:44:00 2459503.7389 12.809
V
0.078
HGG 2021-10-09 02:04:16 2459496.5863 12.591
V
0.055
HGG 2021-09-15 05:31:46 2459472.7304 12.761
V
0.978
KTS 2021-08-26 02:41:42 2459452.6123 13.694
V
0.913
KTS 2021-07-16 04:54:11 2459411.7043 15.428
V
0.781


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.saaf.se/graph/vargraph.php?varname=HO+Cam&lastdays=730&showband=@V&.png