Ljuskurva: DN Lyn

Totalt antal observationer: 20
Obsid Datum           JD           Mag. Filter Fas
KTS 2024-02-23 01:58:48 2460363.5825 11.49
V
0.839
KTS 2024-02-02 04:51:36 2460342.7025 12.282
V
0.774
KTS 2023-12-09 02:28:45 2460287.6033 14.31
V
0.604
KTS 2023-11-12 02:40:59 2460260.6118 15.056
V
0.520
KTS 2023-05-19 02:25:52 2460083.6013 11.926
V
0.973
KTS 2023-03-30 01:00:28 2460033.5420 11.223
V
0.819
KTS 2023-03-21 04:27:59 2460024.6861 11.653
V
0.791
KTS 2023-03-06 01:02:38 2460009.5435 12.838
V
0.745
KTS 2023-01-26 01:19:03 2459970.5549 13.78
V
0.624
KTS 2022-12-15 06:31:32 2459928.7719 15.163
V
0.495
KTS 2022-11-08 00:30:14 2459891.5210 15.669
V
0.380
KTS 2022-09-09 04:25:32 2459831.6844 14.204
V
0.195
KTS 2022-05-16 21:28:04 2459716.3945 11.317
V
0.839


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.saaf.se/graph/vargraph.php?varname=DN+Lyn&lastdays=730&showband=@V&.png