Ljuskurva: CV Vir

Totalt antal observationer: 52
Obsid Datum           JD           Mag. Filter Fas
KTS 2024-06-11 21:33:24 2460473.3982 13.626
V
0.120
KTS 2024-05-03 23:32:12 2460434.4807 14.264
V
0.860
KTS 2024-02-07 06:25:37 2460347.7678 14.978
V
0.280
KTS 2024-01-21 05:05:25 2460330.7121 13.505
V
0.165
KTS 2023-12-03 04:25:58 2460281.6847 12.979
V
0.837
KTS 2023-11-10 06:00:51 2460258.7506 13.562
V
0.684
KTS 2023-06-30 22:21:38 2460126.4317 13.959
V
0.798
KTS 2023-05-28 01:48:43 2460092.5755 15.981
V
0.571
KTS 2023-05-06 03:31:32 2460070.6469 15.742
V
0.425
KTS 2023-04-07 00:43:20 2460041.5301 13.952
V
0.230
KTS 2023-03-23 02:09:35 2460026.5900 13.188
V
0.130
KTS 2023-03-12 01:53:11 2460015.5786 12.963
V
0.056
KTS 2023-03-10 00:50:58 2460013.5354 12.893
V
0.042
KTS 2023-02-14 02:42:17 2459989.6127 13.282
V
0.882
HGG 2023-02-12 02:56:58 2459987.6229 13.384
V
0.869
KTS 2023-01-22 03:14:58 2459966.6354 14.13
V
0.728
KTS 2023-01-16 07:04:47 2459960.7950 14.364
V
0.689
KTS 2023-01-15 01:33:18 2459959.5648 14.444
V
0.681
KTS 2023-01-07 02:29:45 2459951.6040 14.904
V
0.628
KTS 2022-12-25 02:57:24 2459938.6232 15.902
V
0.541
KTS 2022-12-06 08:45:27 2459919.8649 15.484
V
0.415
KTS 2022-12-04 06:09:30 2459917.7566 15.462
V
0.401
KTS 2022-11-30 04:42:57 2459913.6965 15.177
V
0.374
HGG 2022-11-24 08:41:34 2459907.8622 14.816
V
0.335
KTS 2022-11-15 05:44:35 2459898.7393 14.296
V
0.274
KTS 2022-11-10 05:53:39 2459893.7456 13.941
V
0.241
KTS 2022-08-08 20:53:13 2459800.3703 14.948
V
0.616


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.saaf.se/graph/vargraph.php?varname=CV+Vir&lastdays=730&showband=@V&.png