Ljuskurva: CM Cas

Totalt antal observationer: 33
Obsid Datum           JD           Mag. Filter Fas
LNM 2024-06-15 23:08:35 2460477.4643 15.154
V
0.343
LNM 2024-06-15 23:06:25 2460477.4628 15.15
V
0.343
LNM 2024-06-09 23:31:37 2460471.4803 14.834
V
0.319
LNM 2024-06-09 23:29:28 2460471.4788 14.881
V
0.319
LNM 2024-06-06 23:43:09 2460468.4883 14.694
V
0.307
LNM 2024-06-06 23:40:59 2460468.4868 14.656
V
0.307
KTS 2024-05-19 05:17:57 2460449.7208 13.551
V
0.232
KTS 2024-02-26 21:40:27 2460367.4031 12.907
V
0.903
KTS 2024-02-01 23:14:47 2460342.4686 14.582
V
0.804
KTS 2023-12-10 03:54:08 2460288.6626 17.3
V
0.588
KTS 2023-11-13 04:31:09 2460261.6883 17.062
V
0.481
KTS 2023-07-08 04:53:36 2460133.7039 12.677
V
0.969
KTS 2023-05-07 06:24:46 2460071.7672 16.083
V
0.721
KTS 2023-03-06 01:35:19 2460009.5662 16.785
V
0.472
KTS 2023-01-14 00:29:39 2459958.5206 14.272
V
0.268
KTS 2022-11-18 04:11:51 2459901.6749 11.756
V
0.041
HGG 2022-11-08 08:09:27 2459891.8399 11.509
V
0.002
KTS 2022-09-23 04:59:57 2459845.7083 14.135
V
0.817


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.saaf.se/graph/vargraph.php?varname=CM+Cas&lastdays=730&showband=@V&.png