Ljuskurva: CF Vul

Totalt antal observationer: 6
Obsid Datum           JD           Mag. Filter Fas
KTS 2024-03-14 05:40:42 2460383.7366 11.911
V
KTS 2023-04-16 03:22:10 2460050.6404 11.555
V
KTS 2023-03-18 05:44:26 2460021.7392 11.678
V


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.saaf.se/graph/vargraph.php?varname=CF+Vul&lastdays=730&showband=@V&.png