Ljuskurva: BZ Vul

Totalt antal observationer: 23
Obsid Datum           JD           Mag. Filter Fas
KTS 2024-03-28 02:48:54 2460397.6173 16.576
V
0.551
KTS 2024-02-08 06:21:10 2460348.7647 15.601
V
0.413
KTS 2024-01-29 06:58:19 2460338.7905 15.425
V
0.385
KTS 2023-12-12 19:14:18 2460291.3016 14.273
V
0.251
KTS 2023-11-20 20:29:54 2460269.3541 13.695
V
0.189
KTS 2023-11-08 19:30:00 2460257.3125 13.3
V
0.155
KTS 2023-08-12 07:32:35 2460168.8143 13.233
V
0.905
KTS 2023-05-20 02:40:24 2460084.6114 15.848
V
0.667
KTS 2023-03-30 05:37:14 2460033.7342 16.345
V
0.523
KTS 2023-03-15 03:53:08 2460018.6619 16.131
V
0.481
KTS 2023-02-28 04:53:54 2460003.7041 15.91
V
0.438
KTS 2023-01-25 07:03:30 2459969.7941 15.314
V
0.342
KTS 2022-12-16 19:12:51 2459930.3006 14.511
V
0.231
KTS 2022-11-21 23:34:30 2459905.4823 13.816
V
0.161
KTS 2022-10-10 21:20:18 2459863.3891 12.523
V
0.042
KTS 2022-08-09 00:18:17 2459800.5127 15.125
V
0.864
KTS 2022-06-30 03:07:11 2459760.6300 15.88
V
0.751


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.saaf.se/graph/vargraph.php?varname=BZ+Vul&lastdays=730&showband=@V&.png