Ljuskurva: BZ Vul

Totalt antal observationer: 27
Obsid Datum           JD           Mag. Filter Fas
KTS 2023-05-20 02:40:24 2460084.6114 15.848
V
0.667
KTS 2023-03-30 05:37:14 2460033.7342 16.345
V
0.523
KTS 2023-03-15 03:53:08 2460018.6619 16.131
V
0.481
KTS 2023-02-28 04:53:54 2460003.7041 15.91
V
0.438
KTS 2023-01-25 07:03:30 2459969.7941 15.314
V
0.342
KTS 2022-12-16 19:12:51 2459930.3006 14.511
V
0.231
KTS 2022-11-21 23:34:30 2459905.4823 13.816
V
0.161
KTS 2022-10-10 21:20:18 2459863.3891 12.523
V
0.042
KTS 2022-08-09 00:18:17 2459800.5127 15.125
V
0.864
KTS 2022-06-30 03:07:11 2459760.6300 15.88
V
0.751
KTS 2022-04-06 02:24:34 2459675.6004 16.279
V
0.511
KTS 2022-03-06 05:11:11 2459644.7161 15.743
V
0.424
KTS 2021-11-12 19:34:01 2459531.3153 13.355
V
0.103
HGG 2021-10-06 00:32:15 2459493.5224 12.179
V
0.997
HGG 2021-09-21 01:58:48 2459478.5825 12.41
V
0.954
HGG 2021-09-08 02:22:42 2459465.5991 13.446
V
0.918
KTS 2021-09-03 23:45:36 2459461.4900 13.8
V
0.906
KTS 2021-08-14 02:35:31 2459440.6080 14.628
V
0.847
KTS 2021-07-08 04:59:22 2459403.7079 16.008
V
0.743
KTS 2021-06-14 03:39:44 2459379.6526 16.0
V
0.675


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.saaf.se/graph/vargraph.php?varname=BZ+Vul&lastdays=730&showband=@V&.png