Ljuskurva: BK Lyr

Totalt antal observationer: 22
Obsid Datum           JD           Mag. Filter Fas
KTS 2024-05-16 00:21:01 2460446.5146 16.358
V
0.673
KTS 2024-03-19 04:33:27 2460388.6899 16.011
V
0.444
KTS 2024-02-13 05:56:49 2460353.7478 14.684
V
0.306
KTS 2024-01-31 06:37:35 2460340.7761 13.969
V
0.255
KTS 2023-12-11 19:26:24 2460290.3100 11.304
V
0.055
KTS 2023-11-29 19:49:52 2460278.3263 11.04
V
0.008
KTS 2023-11-08 19:32:26 2460257.3142 11.102
V
0.925
KTS 2023-09-08 04:45:24 2460195.6982 15.584
V
0.681
KTS 2023-05-19 06:07:55 2460083.7555 13.973
V
0.238
KTS 2023-04-11 04:27:59 2460045.6861 12.26
V
0.087
KTS 2023-03-19 03:29:39 2460022.6456 11.69
V
0.996
KTS 2023-03-07 04:09:07 2460010.6730 11.598
V
0.949
KTS 2023-03-06 06:57:10 2460009.7897 11.581
V
0.945
KTS 2023-01-24 06:55:00 2459968.7882 15.057
V
0.783
KTS 2022-10-30 20:59:08 2459883.3744 16.156
V
0.445
KTS 2022-08-28 01:34:19 2459819.5655 13.31
V
0.193
KTS 2022-06-30 01:05:22 2459760.5454 11.3
V
0.959


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.saaf.se/graph/vargraph.php?varname=BK+Lyr&lastdays=730&showband=@V&.png