Ljuskurva: BK Lyr

Totalt antal observationer: 37
Obsid Datum           JD           Mag. Filter Fas
KTS 2023-05-19 06:07:55 2460083.7555 13.973
V
0.227
KTS 2023-04-11 04:27:59 2460045.6861 12.26
V
0.077
KTS 2023-03-19 03:29:39 2460022.6456 11.69
V
0.986
KTS 2023-03-07 04:09:07 2460010.6730 11.598
V
0.938
KTS 2023-03-06 06:57:10 2460009.7897 11.581
V
0.935
KTS 2023-01-24 06:55:00 2459968.7882 15.057
V
0.773
KTS 2022-10-30 20:59:08 2459883.3744 16.156
V
0.435
KTS 2022-08-28 01:34:19 2459819.5655 13.31
V
0.183
KTS 2022-06-30 01:05:22 2459760.5454 11.3
V
0.949
KTS 2022-03-31 02:35:39 2459669.6081 16.598
V
0.590
HGG 2022-02-27 07:21:47 2459637.8068 16.522
V
0.464
KTS 2022-02-14 05:50:38 2459624.7435 16.354
V
0.412
WRT 2021-10-21 18:31:49 2459509.2721 11.705
V
0.956
LNM 2021-10-12 19:32:44 2459500.3144 12.17
V
0.920
HGG 2021-10-11 23:32:29 2459499.4809 11.993
V
0.917
KTS 2021-10-05 20:55:58 2459493.3722 12.452
V
0.893
KTS 2021-09-08 22:00:46 2459466.4172 14.977
V
0.786
HGG 2021-09-08 02:32:12 2459465.6057 14.943
V
0.783
LNM 2021-08-30 21:52:33 2459457.4115 15.265
V
0.751
ANC 2021-08-30 20:27:00 2459457.3521 <13.8
Vis
0.750
ANC 2021-08-23 20:28:00 2459450.3528 <13.9
Vis
0.723
KTS 2021-08-10 02:25:35 2459436.6011 16.086
V
0.668
LNM 2021-08-01 23:27:44 2459428.4776 <15.725
V
0.636
LNM 2021-07-27 23:07:26 2459423.4635 <15.396
V
0.616
ANC 2021-07-19 23:10:00 2459415.4653 <13.2
Vis
0.585
LNM 2021-07-12 22:43:23 2459408.4468 <15.584
V
0.557
KTS 2021-07-01 00:16:33 2459396.5115 16.559
V
0.510
HGG 2021-06-24 02:26:35 2459389.6018 16.757
V
0.482


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.saaf.se/graph/vargraph.php?varname=BK+Lyr&lastdays=730&showband=@V&.png