Ljuskurva: BI Lyr

Totalt antal observationer: 22
Obsid Datum           JD           Mag. Filter Fas
KTS 2024-05-27 04:30:34 2460457.6879 12.325
V
0.004
DHE 2024-04-25 03:09:47 2460425.6318 12.052
V
0.878
KTS 2024-03-19 03:54:43 2460388.6630 14.898
V
0.732
KTS 2024-02-11 05:49:37 2460351.7428 17.066
V
0.587
KTS 2024-01-29 06:58:45 2460338.7908 17.075
V
0.535
KTS 2023-12-07 19:29:16 2460286.3120 15.575
V
0.329
KTS 2023-11-11 19:42:40 2460260.3213 14.275
V
0.226
KTS 2023-09-29 03:37:09 2460216.6508 12.756
V
0.054
KTS 2023-05-19 04:35:36 2460083.6914 16.97
V
0.530
KTS 2023-03-30 03:54:25 2460033.6628 15.627
V
0.332
KTS 2023-03-14 03:49:06 2460017.6591 15.091
V
0.269
KTS 2023-02-25 05:51:30 2460000.7441 14.468
V
0.202
KTS 2023-01-24 06:55:35 2459968.7886 12.929
V
0.076
KTS 2022-11-08 20:08:26 2459892.3392 14.766
V
0.775
KTS 2022-10-01 21:45:21 2459854.4065 16.938
V
0.625
KTS 2022-07-31 01:53:02 2459791.5785 15.946
V
0.378


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.saaf.se/graph/vargraph.php?varname=BI+Lyr&lastdays=730&showband=@V&.png