Ljuskurva: AM Vul

Totalt antal observationer: 26
Obsid Datum           JD           Mag. Filter Fas
KTS 2024-05-16 00:05:36 2460446.5039 12.777
V
0.086
KTS 2024-03-28 02:48:54 2460397.6173 13.783
V
0.768
KTS 2024-02-08 06:21:10 2460348.7647 13.706
V
0.450
KTS 2024-01-29 06:58:19 2460338.7905 13.656
V
0.386
KTS 2023-12-12 19:14:18 2460291.3016 13.193
V
0.077
KTS 2023-11-20 20:29:54 2460269.3541 14.038
V
0.934
KTS 2023-11-08 19:30:00 2460257.3125 14.005
V
0.856
KTS 2023-08-12 07:32:35 2460168.8143 13.116
V
0.281
KTS 2023-05-20 02:40:24 2460084.6114 14.032
V
0.734
HGG 2023-04-22 04:05:05 2460056.6702 13.73
V
0.552
KTS 2023-03-30 05:37:14 2460033.7342 13.672
V
0.403
KTS 2023-03-15 03:53:08 2460018.6619 13.68
V
0.305
KTS 2023-02-28 04:53:54 2460003.7041 13.614
V
0.208
KTS 2023-01-25 07:03:30 2459969.7941 13.218
V
0.987
KTS 2022-12-16 19:12:51 2459930.3006 14.374
V
0.731
KTS 2022-10-10 21:20:18 2459863.3891 13.978
V
0.296
KTS 2022-08-09 00:18:17 2459800.5127 14.3
V
0.887
KTS 2022-06-30 03:07:11 2459760.6300 14.48
V
0.628


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.saaf.se/graph/vargraph.php?varname=AM+Vul&lastdays=730&showband=@V&.png