Ljuskurva: AM Vul

Totalt antal observationer: 30
Obsid Datum           JD           Mag. Filter Fas
KTS 2023-05-20 02:40:24 2460084.6114 14.032
V
0.734
HGG 2023-04-22 04:05:05 2460056.6702 13.73
V
0.552
KTS 2023-03-30 05:37:14 2460033.7342 13.672
V
0.403
KTS 2023-03-15 03:53:08 2460018.6619 13.68
V
0.305
KTS 2023-02-28 04:53:54 2460003.7041 13.614
V
0.208
KTS 2023-01-25 07:03:30 2459969.7941 13.218
V
0.987
KTS 2022-12-16 19:12:51 2459930.3006 14.374
V
0.731
KTS 2022-10-10 21:20:18 2459863.3891 13.978
V
0.296
KTS 2022-08-09 00:18:17 2459800.5127 14.3
V
0.887
KTS 2022-06-30 03:07:11 2459760.6300 14.48
V
0.628
KTS 2022-04-06 02:24:34 2459675.6004 13.37
V
0.076
KTS 2022-03-06 05:11:11 2459644.7161 13.964
V
0.875
KTS 2021-11-12 19:34:01 2459531.3153 13.547
V
0.138
HGG 2021-10-06 00:32:15 2459493.5224 13.865
V
0.892
HGG 2021-09-21 01:58:48 2459478.5825 14.141
V
0.795
HGG 2021-09-08 02:22:42 2459465.5991 14.282
V
0.711
KTS 2021-09-03 23:45:36 2459461.4900 14.429
V
0.684
KTS 2021-08-14 02:35:31 2459440.6080 14.413
V
0.548
KTS 2021-07-08 04:59:22 2459403.7079 13.953
V
0.308
KTS 2021-06-14 03:39:44 2459379.6526 13.457
V
0.152


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.saaf.se/graph/vargraph.php?varname=AM+Vul&lastdays=730&showband=@V&.png