Ljuskurva: AI Oph

Totalt antal observationer: 19
Obsid Datum           JD           Mag. Filter Fas
KTS 2024-02-22 04:04:39 2460362.6699 17.557
V
0.570
KTS 2024-02-07 05:45:18 2460347.7398 17.783
V
0.534
KTS 2024-01-22 06:46:56 2460331.7826 17.962
V
0.495
KTS 2023-11-08 19:22:22 2460257.3072 15.794
V
0.315
KTS 2023-10-09 01:20:38 2460226.5560 14.632
V
0.240
KTS 2023-05-23 04:44:49 2460087.6978 12.165
V
0.904
KTS 2023-04-07 05:38:23 2460041.7350 14.185
V
0.793
KTS 2023-03-18 02:59:34 2460021.6247 14.291
V
0.744
KTS 2023-03-07 03:48:31 2460010.6587 14.296
V
0.718
KTS 2023-01-13 06:45:56 2459957.7819 16.44
V
0.590
KTS 2022-10-28 19:36:54 2459881.3173 17.058
V
0.405
KTS 2022-08-27 23:16:39 2459819.4699 15.488
V
0.255
KTS 2022-07-02 03:33:07 2459762.6480 13.548
V
0.118
KTS 2022-04-23 01:40:47 2459692.5700 12.906
V
0.948


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.saaf.se/graph/vargraph.php?varname=AI+Oph&lastdays=730&showband=@V&.png