Ljuskurva: AC Vul

Totalt antal observationer: 24
Obsid Datum           JD           Mag. Filter Fas
KTS 2024-03-28 02:48:54 2460397.6173 14.382
V
0.221
KTS 2024-02-08 06:21:10 2460348.7647 11.461
V
0.012
KTS 2024-01-29 06:58:19 2460338.7905 11.145
V
0.969
KTS 2023-12-12 19:14:18 2460291.3016 12.486
V
0.766
KTS 2023-11-20 20:29:54 2460269.3541 14.189
V
0.672
KTS 2023-11-08 19:30:00 2460257.3125 15.008
V
0.621
KTS 2023-08-12 07:32:35 2460168.8143 14.7
V
0.243
KTS 2023-05-20 02:40:24 2460084.6114 11.651
V
0.883
HGG 2023-04-22 04:05:05 2460056.6702 13.517
V
0.764
KTS 2023-03-30 05:37:14 2460033.7342 14.328
V
0.666
KTS 2023-03-15 03:53:08 2460018.6619 15.421
V
0.601
KTS 2023-02-28 04:53:54 2460003.7041 16.038
V
0.537
KTS 2023-01-25 07:03:30 2459969.7941 15.868
V
0.392
KTS 2022-12-16 19:12:51 2459930.3006 14.046
V
0.224
KTS 2022-11-21 23:34:30 2459905.4823 12.645
V
0.117
KTS 2022-10-10 21:20:18 2459863.3891 11.347
V
0.938
KTS 2022-08-09 00:18:17 2459800.5127 14.674
V
0.669
KTS 2022-06-30 03:07:11 2459760.6300 15.999
V
0.498


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.saaf.se/graph/vargraph.php?varname=AC+Vul&lastdays=730&showband=@V&.png