Ljuskurva: AC Vul

Totalt antal observationer: 31
Obsid Datum           JD           Mag. Filter Fas
KTS 2023-05-20 02:40:24 2460084.6114 11.651
V
0.880
HGG 2023-04-22 04:05:05 2460056.6702 13.517
V
0.761
KTS 2023-03-30 05:37:14 2460033.7342 14.328
V
0.663
KTS 2023-03-15 03:53:08 2460018.6619 15.421
V
0.598
KTS 2023-02-28 04:53:54 2460003.7041 16.038
V
0.534
KTS 2023-01-25 07:03:30 2459969.7941 15.868
V
0.390
KTS 2022-12-16 19:12:51 2459930.3006 14.046
V
0.221
KTS 2022-11-21 23:34:30 2459905.4823 12.645
V
0.115
KTS 2022-10-10 21:20:18 2459863.3891 11.347
V
0.935
KTS 2022-08-09 00:18:17 2459800.5127 14.674
V
0.666
KTS 2022-06-30 03:07:11 2459760.6300 15.999
V
0.496
KTS 2022-04-06 02:24:34 2459675.6004 12.737
V
0.133
KTS 2022-03-06 05:11:11 2459644.7161 11.31
V
0.001
KTS 2021-11-12 19:34:01 2459531.3153 16.109
V
0.517
HGG 2021-10-06 00:32:15 2459493.5224 14.89
V
0.355
HGG 2021-09-21 01:58:48 2459478.5825 14.172
V
0.291
HGG 2021-09-08 02:22:42 2459465.5991 13.41
V
0.236
KTS 2021-09-03 23:45:36 2459461.4900 13.237
V
0.218
KTS 2021-08-14 02:35:31 2459440.6080 12.048
V
0.129
KTS 2021-07-08 04:59:22 2459403.7079 11.055
V
0.971
KTS 2021-06-14 03:39:44 2459379.6526 12.028
V
0.869


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.saaf.se/graph/vargraph.php?varname=AC+Vul&lastdays=730&showband=@V&.png