Ljuskurva: miu Cep

Totalt antal observationer: 20
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
HGG 2020-10-16 23:54:00 2459139.4958 3.8
Vis
HGG 2020-10-04 18:26:00 2459127.2681 3.8
Vis
HGG 2020-09-18 21:26:00 2459111.3931 3.8
Vis
HGG 2020-09-17 20:26:00 2459110.3514 3.8
Vis
HGG 2020-09-09 20:48:00 2459102.3667 3.8
Vis
HGG 2020-04-03 22:41:00 2458943.4451 4.0
Vis
LIM 2020-02-02 22:25:00 2458882.4340 3.6
Vis
HGG 2019-09-21 20:00:00 2458748.3333 4.4
Vis
HGG 2019-08-30 23:01:00 2458726.4590 4.4
Vis
HGG 2019-08-24 22:45:00 2458720.4479 4.5
Vis
HGG 2019-08-12 23:01:00 2458708.4590 4.4
Vis
HGG 2019-08-02 22:51:00 2458698.4521 4.5
Vis
HGG 2019-08-01 23:50:00 2458697.4931 4.5
Vis
HGG 2019-07-27 00:05:00 2458691.5035 4.0
Vis
HGG 2019-05-12 00:11:00 2458615.5076 4.0
Vis
HGG 2019-05-10 23:32:00 2458614.4806 3.9
Vis
HGG 2019-05-04 22:06:00 2458608.4208 3.9
Vis
HGG 2019-02-28 20:44:00 2458543.3639 4.3
Vis
HGG 2019-02-15 21:19:00 2458530.3882 4.0
Vis
HGG 2019-01-05 17:30:00 2458489.2292 3.8
Vis


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.saaf.se/graph/vargraph.php?varname=miu+Cep&lastdays=730&showband=@V&.png