Ljuskurva: del Cep

Totalt antal observationer: 19
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
HGG 2020-10-16 23:55:00 2459139.4965 3.3
Vis
0.970
HGG 2020-10-04 18:27:00 2459127.2688 4.1
Vis
0.691
HGG 2020-09-18 21:28:00 2459111.3944 4.1
Vis
0.733
HGG 2020-09-17 20:28:00 2459110.3528 4.0
Vis
0.539
HGG 2020-09-09 20:50:00 2459102.3681 3.6
Vis
0.051
HGG 2020-04-03 22:44:00 2458943.4472 3.7
Vis
0.436
HGG 2019-09-21 20:00:00 2458748.3333 3.3
Vis
0.076
HGG 2019-08-30 23:03:00 2458726.4604 3.2
Vis
0.000
HGG 2019-08-24 22:47:00 2458720.4493 3.5
Vis
0.880
HGG 2019-08-12 23:02:00 2458708.4597 4.3
Vis
0.645
HGG 2019-08-02 23:17:00 2458698.4701 3.9
Vis
0.784
HGG 2019-08-01 23:51:00 2458697.4937 3.8
Vis
0.602
HGG 2019-07-27 00:09:00 2458691.5063 3.9
Vis
0.486
HGG 2019-05-12 00:12:00 2458615.5083 3.7
Vis
0.324
HGG 2019-05-10 23:34:00 2458614.4819 3.4
Vis
0.133
HGG 2019-05-04 22:08:00 2458608.4222 3.3
Vis
0.003
HGG 2019-02-28 20:49:00 2458543.3674 3.9
Vis
0.880
HGG 2019-02-15 21:21:00 2458530.3896 3.6
Vis
0.462
HGG 2019-01-05 17:28:00 2458489.2278 4.0
Vis
0.791


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.saaf.se/graph/vargraph.php?varname=del+Cep&lastdays=730&showband=@V&.png