Ljuskurva: Z Cep

Totalt antal observationer: 4
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
HGG 2021-09-12 03:47:05 2459469.6577 11.074
V
0.021
HGG 2020-03-13 08:30:28 2458921.8545 11.04
V
0.058
HGG 2020-02-06 01:12:51 2458885.5506 10.092
V
0.928
HGG 2020-01-03 00:27:04 2458851.5188 12.42
V
0.806


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.saaf.se/graph/vargraph.php?varname=Z+Cep&lastdays=730&showband=@V&.png