Ljuskurva: YZ Cam

Totalt antal observationer: 46
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
KTS 2022-05-17 21:08:29 2459717.3809 16.16
V
0.518
WMR 2022-04-15 20:01:40 2459685.3345 15.105
V
0.429
WMR 2022-03-27 19:13:43 2459666.3012 14.706
V
0.377
WMR 2022-03-21 20:42:43 2459660.3630 14.433
V
0.360
WMR 2022-03-14 19:19:46 2459653.3054 14.265
V
0.341
WMR 2022-03-10 19:55:03 2459649.3299 14.079
V
0.330
KTS 2022-03-08 01:44:32 2459646.5726 14.407
V
0.322
WMR 2022-03-06 19:18:02 2459645.3042 13.997
V
0.318
WMR 2022-03-03 19:37:46 2459642.3179 13.884
V
0.310
HGG 2022-02-02 09:10:47 2459612.8825 13.159
V
0.229
HGG 2021-12-28 05:38:06 2459576.7348 11.816
V
0.128
KTS 2021-12-13 00:34:59 2459561.5243 11.224
V
0.086
HGG 2021-11-04 22:41:48 2459523.4457 10.114
V
0.980
HGG 2021-10-19 05:51:21 2459506.7440 10.513
V
0.934
KTS 2021-10-16 05:47:02 2459503.7410 10.699
V
0.926
HGG 2021-10-03 06:25:20 2459490.7676 11.639
V
0.890
HGG 2021-09-12 03:47:48 2459469.6582 13.134
V
0.831
KTS 2021-09-09 02:03:50 2459466.5860 13.275
V
0.823
KTS 2021-08-21 02:37:14 2459447.6092 13.698
V
0.770
KTS 2021-07-09 05:17:48 2459404.7207 15.984
V
0.651
KTS 2021-05-03 22:59:48 2459338.4582 16.342
V
0.467
LNM 2021-03-16 21:44:21 2459290.4058 14.333
V
0.334
LNM 2021-03-10 00:17:51 2459283.5124 14.072
V
0.315
LNM 2021-03-07 20:46:53 2459281.3659 13.983
V
0.309
LNM 2021-03-04 21:39:53 2459278.4027 13.928
V
0.301
KTS 2021-02-15 01:49:26 2459260.5760 13.545
V
0.251
WRT 2021-02-10 21:23:11 2459256.3911 13.405
V
0.240
WRT 2020-12-23 21:57:27 2459207.4149 11.595
V
0.104
KTS 2020-12-11 06:22:01 2459194.7653 11.221
V
0.069
KTS 2020-12-05 05:48:46 2459188.7422 10.927
V
0.052
KTS 2020-10-27 05:04:07 2459149.7112 10.731
V
0.944
LNM 2020-10-15 20:57:50 2459138.3735 11.268
V
0.912
LNM 2020-09-16 20:45:44 2459109.3651 13.392
V
0.832
HGG 2020-09-01 02:00:05 2459093.5834 13.74
V
0.788
KTS 2020-08-18 03:00:17 2459079.6252 14.099
V
0.749
KTS 2020-07-11 05:12:02 2459041.7167 15.76
V
0.644


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.saaf.se/graph/vargraph.php?varname=YZ+Cam&lastdays=730&showband=@V&.png