Ljuskurva: XX Cam

Totalt antal observationer: 36
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
HGG 2020-10-16 23:50:00 2459139.4931 7.6
Vis
HGG 2020-10-04 18:23:00 2459127.2660 7.4
Vis
HGG 2020-09-18 21:06:00 2459111.3792 7.5
Vis
HGG 2020-09-17 20:23:00 2459110.3493 7.6
Vis
HGG 2020-09-16 19:36:00 2459109.3167 7.6
Vis
HGG 2020-09-09 20:28:00 2459102.3528 7.5
Vis
HGG 2020-08-29 22:15:00 2459091.4271 7.5
Vis
HGG 2020-08-15 22:31:00 2459077.4382 7.5
Vis
HGG 2020-08-14 22:03:00 2459076.4187 7.4
Vis
HGG 2020-07-24 22:54:00 2459055.4542 7.5
Vis
HGG 2020-07-17 23:09:00 2459048.4646 7.5
Vis
HGG 2020-03-19 20:13:00 2458928.3424 7.5
Vis
HGG 2020-03-14 20:01:00 2458923.3340 7.5
Vis
HGG 2020-02-19 18:47:00 2458899.2826 7.5
Vis
HGG 2019-12-08 17:45:00 2458826.2396 7.5
Vis
HGG 2019-10-01 20:01:00 2458758.3340 7.6
Vis
HGG 2019-09-21 19:55:00 2458748.3299 7.5
Vis
HGG 2019-09-13 20:12:00 2458740.3417 7.5
Vis
HGG 2019-09-03 22:29:00 2458730.4368 7.5
Vis
HGG 2019-08-30 22:50:00 2458726.4514 7.5
Vis
HGG 2019-08-24 22:35:00 2458720.4410 7.6
Vis
HGG 2019-08-23 21:44:00 2458719.4056 7.5
Vis
HGG 2019-08-16 22:45:00 2458712.4479 7.6
Vis
HGG 2019-08-12 22:40:00 2458708.4444 7.5
Vis
HGG 2019-08-08 00:29:00 2458703.5201 7.5
Vis
HGG 2019-08-03 22:17:00 2458699.4285 7.5
Vis
HGG 2019-08-02 23:01:00 2458698.4590 7.5
Vis
HGG 2019-08-01 23:53:00 2458697.4951 7.5
Vis
HGG 2019-07-28 22:45:00 2458693.4479 7.6
Vis
HGG 2019-07-26 23:47:00 2458691.4910 7.5
Vis
HGG 2019-07-24 23:29:00 2458689.4785 7.5
Vis
HGG 2019-07-16 23:30:00 2458681.4792 7.5
Vis
HGG 2019-02-28 20:54:00 2458543.3708 7.6
Vis
HGG 2019-01-05 17:23:00 2458489.2243 7.6
Vis
HGG 2019-01-04 16:41:00 2458488.1951 7.5
Vis
HGG 2019-01-02 17:42:00 2458486.2375 7.5
Vis


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.saaf.se/graph/vargraph.php?varname=XX+Cam&lastdays=730&showband=@V&.png