Ljuskurva: X Peg

Totalt antal observationer: 4
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
ANH 2020-10-16 18:24:02 2459139.2667 10.3
Vis
0.062
ANH 2020-09-18 20:17:57 2459111.3458 9.4
Vis
0.923
ANC 2020-08-15 21:08:00 2459077.3806 10.8
Vis
0.754
ANC 2019-10-28 18:47:00 2458785.2826 13.4
Vis
0.303


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.saaf.se/graph/vargraph.php?varname=X+Peg&lastdays=730&showband=@V&.png