Ljuskurva: X Cep

Totalt antal observationer: 4
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
HGG 2021-09-12 03:27:21 2459469.6440 10.776
V
0.215
HGG 2020-03-13 08:25:43 2458921.8512 11.4
V
0.192
HGG 2020-02-06 00:59:54 2458885.5416 10.508
V
0.124
HGG 2020-01-03 20:05:34 2458852.3372 11.468
V
0.062


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.saaf.se/graph/vargraph.php?varname=X+Cep&lastdays=730&showband=@V&.png