Ljuskurva: X Cam

Totalt antal observationer: 22
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
ANH 2020-10-16 19:03:56 2459139.2944 9.4
Vis
0.792
ANC 2020-05-03 20:27:00 2458973.3521 <13.2
Vis
0.634
ANC 2020-04-19 20:19:00 2458959.3465 14.2
Vis
0.536
ANC 2020-04-13 20:41:00 2458953.3618 13.8
Vis
0.495
ANC 2020-03-26 19:26:00 2458935.3097 11.9
Vis
0.369
ANC 2020-03-21 19:09:00 2458930.2979 11.4
Vis
0.334
ANH 2020-03-18 21:01:00 2458927.3757 10.7
Vis
0.313
ANC 2020-03-14 19:18:00 2458923.3042 10.8
Vis
0.285
ANH 2020-01-24 23:33:04 2458873.4813 8.5
Vis
0.937
ANH 2019-09-25 20:39:59 2458752.3611 8.8
Vis
0.092
ANH 2019-04-30 22:25:58 2458604.4347 7.9
Vis
0.060
ANH 2019-04-16 20:49:03 2458590.3674 7.5
Vis
0.962
ANH 2019-04-11 20:17:57 2458585.3458 7.7
Vis
0.927
ANH 2019-04-08 20:00:57 2458582.3340 7.8
Vis
0.906
ANC 2019-04-02 19:13:00 2458576.3007 9.1
Vis
0.864
ANH 2019-03-29 21:06:02 2458572.3792 8.8
Vis
0.836
ANC 2019-03-17 19:01:00 2458560.2924 9.1
Vis
0.752
ANC 2019-03-10 19:52:00 2458553.3278 11.3
Vis
0.703
ANC 2019-02-26 18:25:00 2458541.2674 12.3
Vis
0.619
ANH 2019-01-14 19:51:01 2458498.3271 10.2
Vis
0.319
ANH 2018-12-28 18:07:03 2458481.2549 8.9
Vis
0.200
ANH 2018-11-27 18:07:03 2458450.2549 8.3
Vis
0.984


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.saaf.se/graph/vargraph.php?varname=X+Cam&lastdays=730&showband=@V&.png