Ljuskurva: WZ Per

Totalt antal observationer: 26
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
KTS 2022-12-02 03:56:18 2459915.6641 15.804
V
0.278
KTS 2022-11-04 20:57:33 2459888.3733 15.072
V
0.192
KTS 2022-09-10 01:19:12 2459832.5550 13.526
V
0.017
KTS 2022-03-01 22:54:20 2459640.4544 19.215
B
0.416
KTS 2022-03-01 22:54:20 2459640.4544 14.247
R
0.416
KTS 2022-03-01 22:54:20 2459640.4544 17.044
V
0.416
KTS 2021-12-11 22:49:43 2459560.4512 15.231
V
0.166
HGG 2021-10-06 05:19:58 2459493.7222 13.853
V
0.957
HGG 2021-09-21 07:23:05 2459478.8077 14.045
V
0.910
HGG 2021-09-08 04:50:52 2459465.7020 14.287
V
0.869
KTS 2021-09-07 05:29:11 2459464.7286 14.409
V
0.866
KTS 2021-08-11 04:10:24 2459437.6739 16.838
B
0.781
KTS 2021-08-11 04:10:24 2459437.6739 12.87
R
0.781
KTS 2021-08-11 04:10:24 2459437.6739 15.294
V
0.781
KTS 2021-06-30 04:58:48 2459395.7075 15.99
V
0.650
KTS 2021-03-31 21:23:28 2459305.3913 16.611
V
0.367
WRT 2021-02-26 19:02:03 2459272.2931 12.939
R
0.264
WRT 2021-02-26 18:58:10 2459272.2904 15.671
V
0.264
WRT 2021-02-10 20:04:07 2459256.3362 12.538
R
0.214
WRT 2021-02-10 20:00:57 2459256.3340 15.19
V
0.214
KTS 2021-01-22 05:09:35 2459236.7150 14.448
V
0.152
KTS 2020-12-16 01:35:45 2459199.5665 13.357
V
0.036
KTS 2020-12-05 05:19:23 2459188.7218 12.855
V
0.002
KTS 2020-10-27 01:18:28 2459149.5545 15.199
B
0.880
KTS 2020-10-27 01:18:28 2459149.5545 11.662
R
0.880
KTS 2020-10-27 01:18:28 2459149.5545 13.715
V
0.880


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.saaf.se/graph/vargraph.php?varname=WZ+Per&lastdays=798.75&showband=@UBVRIJ&.png