Ljuskurva: WZ Per

Totalt antal observationer: 39
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
HGG 2021-10-06 05:19:58 2459493.7222 13.853
V
0.957
HGG 2021-09-21 07:23:05 2459478.8077 14.045
V
0.910
HGG 2021-09-08 04:50:52 2459465.7020 14.287
V
0.869
KTS 2021-09-07 05:29:11 2459464.7286 14.409
V
0.866
KTS 2021-08-11 04:10:24 2459437.6739 15.294
V
0.781
KTS 2021-06-30 04:58:48 2459395.7075 15.99
V
0.650
KTS 2021-03-31 21:23:28 2459305.3913 16.611
V
0.367
WRT 2021-02-26 18:58:10 2459272.2904 15.671
V
0.264
WRT 2021-02-10 20:00:57 2459256.3340 15.19
V
0.214
KTS 2021-01-22 05:09:35 2459236.7150 14.448
V
0.152
KTS 2020-12-16 01:35:45 2459199.5665 13.357
V
0.036
KTS 2020-12-05 05:19:23 2459188.7218 12.855
V
0.002
KTS 2020-10-27 01:18:28 2459149.5545 13.715
V
0.880
KTS 2020-09-05 02:35:22 2459097.6079 15.082
V
0.717
KTS 2020-07-22 03:32:06 2459052.6473 16.406
V
0.576
HGG 2020-07-02 04:54:02 2459032.7042 <15.187
V
0.514
WRT 2020-03-20 19:04:13 2458929.2946 14.973
V
0.190
HGG 2020-03-05 22:47:25 2458914.4496 14.476
V
0.144
KTS 2020-03-03 20:13:55 2458912.3430 14.522
V
0.137
WRT 2020-02-18 20:13:55 2458898.3430 14.064
V
0.093
WRT 2020-02-07 19:09:07 2458887.2980 13.678
V
0.059
KTS 2020-01-29 23:56:06 2458878.4973 13.595
V
0.031
KTS 2020-01-19 00:11:05 2458867.5077 13.573
V
0.997
KTS 2020-01-11 01:11:08 2458859.5494 13.617
V
0.972
KTS 2020-01-02 23:29:54 2458851.4791 13.915
V
0.947
KTS 2019-12-22 02:15:56 2458839.5944 14.206
V
0.910
KTS 2019-12-04 01:48:51 2458821.5756 14.667
V
0.853
KTS 2019-11-13 11:25:35 2458800.9761 15.112
V
0.789


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.saaf.se/graph/vargraph.php?varname=WZ+Per&lastdays=730&showband=@V&.png