Ljuskurva: WZ Per

Totalt antal observationer: 23
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
KTS 2023-01-14 00:59:36 2459958.5414 16.936
V
0.412
KTS 2022-12-02 03:56:18 2459915.6641 15.804
V
0.278
KTS 2022-11-04 20:57:33 2459888.3733 15.072
V
0.192
KTS 2022-09-10 01:19:12 2459832.5550 13.526
V
0.017
KTS 2022-03-01 22:54:20 2459640.4544 17.044
V
0.416
KTS 2021-12-11 22:49:43 2459560.4512 15.231
V
0.166
HGG 2021-10-06 05:19:58 2459493.7222 13.853
V
0.957
HGG 2021-09-21 07:23:05 2459478.8077 14.045
V
0.910
HGG 2021-09-08 04:50:52 2459465.7020 14.287
V
0.869
KTS 2021-09-07 05:29:11 2459464.7286 14.409
V
0.866
KTS 2021-08-11 04:10:24 2459437.6739 15.294
V
0.781
KTS 2021-06-30 04:58:48 2459395.7075 15.99
V
0.650
KTS 2021-03-31 21:23:28 2459305.3913 16.611
V
0.367
WRT 2021-02-26 18:58:10 2459272.2904 15.671
V
0.264
WRT 2021-02-10 20:00:57 2459256.3340 15.19
V
0.214


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.saaf.se/graph/vargraph.php?varname=WZ+Per&lastdays=730&showband=@V&.png