Ljuskurva: WZ Del

Totalt antal observationer: 26
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
KTS 2022-11-17 20:06:43 2459901.3380 16.089
R
0.498
KTS 2022-11-17 20:06:43 2459901.3380 18.707
V
0.498
KTS 2022-10-09 21:48:23 2459862.4086 16.911
V
0.348
KTS 2022-07-31 03:00:00 2459791.6250 13.186
V
0.075
KTS 2022-05-23 03:10:04 2459722.6320 17.639
B
0.809
KTS 2022-05-23 03:10:04 2459722.6320 14.231
R
0.809
KTS 2022-05-23 03:10:04 2459722.6320 16.11
V
0.809
HGG 2022-05-18 05:25:09 2459717.7258 16.64
V
0.790
KTS 2022-03-31 05:24:08 2459669.7251 18.171
V
0.604
KTS 2022-03-08 06:16:07 2459646.7612 18.321
V
0.516
KTS 2021-12-16 19:55:46 2459565.3304 14.822
V
0.202
WRT 2021-10-21 18:15:15 2459509.2606 11.152
R
0.985
WRT 2021-10-21 18:14:23 2459509.2600 12.154
V
0.985
HGG 2021-10-13 02:29:45 2459500.6040 12.119
V
0.952
KTS 2021-09-26 00:53:42 2459483.5373 12.876
V
0.886
HGG 2021-09-20 04:34:19 2459477.6905 13.513
V
0.863
KTS 2021-08-30 02:43:00 2459456.6132 16.83
B
0.782
KTS 2021-08-30 02:43:00 2459456.6132 13.726
R
0.782
KTS 2021-08-30 02:43:00 2459456.6132 15.306
V
0.782
KTS 2021-08-07 04:52:45 2459433.7033 16.29
V
0.694
HGG 2021-07-06 04:49:35 2459401.7011 <16.195
V
0.570
KTS 2021-06-23 04:57:12 2459388.7064 <17.5
V
0.520
KTS 2021-05-21 04:30:17 2459355.6877 17.088
V
0.392
KTS 2021-04-20 04:25:06 2459324.6841 15.647
V
0.273
HGG 2021-03-16 08:28:10 2459289.8529 13.683
V
0.138
KTS 2021-03-02 06:16:24 2459275.7614 12.999
V
0.084


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.saaf.se/graph/vargraph.php?varname=WZ+Del&lastdays=647.75&showband=@UBVRIJ&.png