Ljuskurva: WY Cyg

Totalt antal observationer: 14
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
ANH 2021-09-20 18:49:58 2459478.2847 9.5
Vis
0.986
ANH 2021-09-13 18:44:03 2459471.2806 9.4
Vis
0.963
ANH 2021-09-05 19:55:03 2459463.3299 9.7
Vis
0.937
ANH 2021-08-30 20:43:00 2459457.3632 10.2
Vis
0.918
BEN 2021-01-31 17:23:00 2459246.2243 10.9
Vis
0.227
BEN 2021-01-26 17:17:00 2459241.2201 10.9
Vis
0.211
ANH 2020-11-26 20:39:59 2459180.3611 8.5
Vis
0.012
ANH 2020-11-04 18:06:02 2459158.2542 9.0
Vis
0.940
ANH 2020-10-18 18:09:56 2459141.2569 9.7
Vis
0.884
ANH 2020-09-12 21:33:59 2459105.3986 11.7
Vis
0.767
ANH 2020-09-01 19:46:59 2459094.3243 12.2
Vis
0.731
ANH 2020-02-23 17:24:00 2458903.2250 9.7
Vis
0.106
ANH 2020-01-19 16:11:59 2458868.1750 9.1
Vis
0.991
BEN 2020-01-04 17:45:00 2458853.2396 9.4
Vis
0.943


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.saaf.se/graph/vargraph.php?varname=WY+Cyg&lastdays=730&showband=@V&.png