Ljuskurva: WW Vul

Totalt antal observationer: 4
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
ANH 2021-10-18 16:46:59 2459506.1993 10.4
Vis
ANH 2021-09-25 17:38:58 2459483.2354 10.4
Vis
ANH 2021-09-22 18:22:01 2459480.2653 10.4
Vis
ANH 2021-09-20 18:02:00 2459478.2514 10.4
Vis


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.saaf.se/graph/vargraph.php?varname=WW+Vul&lastdays=730&showband=@V&.png