Ljuskurva: W Per

Totalt antal observationer: 14
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
ANH 2020-10-16 19:14:00 2459139.3014 9.2
Vis
ANH 2020-03-18 20:26:00 2458927.3514 9.2
Vis
ANH 2020-02-22 21:49:58 2458902.4097 9.1
Vis
ANH 2020-01-24 20:02:58 2458873.3354 9.3
Vis
ANH 2020-01-12 17:32:03 2458861.2306 9.1
Vis
ANH 2019-12-18 21:22:01 2458836.3903 9.1
Vis
ANH 2019-09-13 22:49:00 2458740.4507 8.8
Vis
ANH 2019-04-08 19:56:03 2458582.3306 8.9
Vis
ANH 2019-03-11 21:08:03 2458554.3806 8.5
Vis
ANH 2019-03-01 18:40:01 2458544.2778 8.6
Vis
ANH 2019-02-11 19:42:57 2458526.3215 8.7
Vis
ANH 2018-12-28 16:58:56 2458481.2076 9.1
Vis
ANH 2018-11-17 21:32:58 2458440.3979 9.0
Vis
ANH 2018-11-02 19:30:00 2458425.3125 9.2
Vis


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.saaf.se/graph/vargraph.php?varname=W+Per&lastdays=730&showband=@V&.png