Ljuskurva: VZ CMi

Totalt antal observationer: 34
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
KTS 2022-05-16 20:49:03 2459716.3674 13.417
V
0.245
KTS 2022-04-07 21:44:12 2459677.4057 11.558
V
0.108
KTS 2022-03-12 00:05:19 2459650.5037 10.676
V
0.013
KTS 2022-01-03 03:58:53 2459582.6659 12.861
V
0.774
KTS 2021-12-06 06:40:19 2459554.7780 14.048
V
0.676
HGG 2021-10-07 06:18:25 2459494.7628 15.435
V
0.465
KTS 2021-09-29 05:21:24 2459486.7232 15.352
V
0.437
KTS 2021-09-07 04:48:17 2459464.7002 14.756
V
0.359
KTS 2021-08-23 05:48:28 2459449.7420 14.258
V
0.306
KTS 2021-05-17 20:49:55 2459352.3680 10.97
V
0.963
KTS 2021-04-25 20:51:30 2459330.3691 11.748
V
0.886
KTS 2021-03-21 23:53:39 2459295.4956 13.023
V
0.763
LNM 2021-03-21 19:47:42 2459295.3248 12.839
V
0.762
WRT 2021-02-26 20:16:39 2459272.3449 14.692
V
0.681
WRT 2021-02-12 17:55:40 2459258.2470 15.439
V
0.632
WRT 2021-01-29 21:26:29 2459244.3934 15.92
V
0.583
KTS 2021-01-22 05:34:04 2459236.7320 16.051
V
0.556
KTS 2021-01-21 03:06:20 2459235.6294 16.079
V
0.552
KTS 2020-12-05 05:52:48 2459188.7450 14.674
V
0.387
KTS 2020-11-19 05:33:47 2459172.7318 14.571
V
0.331
KTS 2020-10-20 09:22:36 2459142.8907 13.114
V
0.225
KTS 2020-10-01 04:04:39 2459123.6699 12.306
V
0.158
KTS 2020-08-25 05:35:05 2459086.7327 10.832
V
0.028


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.saaf.se/graph/vargraph.php?varname=VZ+CMi&lastdays=730&showband=@V&.png