Ljuskurva: VZ CMi

Totalt antal observationer: 31
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
KTS 2022-10-16 03:20:35 2459868.6393 12.724
V
0.787
KTS 2022-08-28 05:30:54 2459819.7298 15.989
B
0.614
KTS 2022-08-28 05:30:54 2459819.7298 12.556
R
0.614
KTS 2022-08-28 05:30:54 2459819.7298 14.606
V
0.614
KTS 2022-05-16 20:49:03 2459716.3674 13.417
V
0.250
KTS 2022-04-07 21:44:12 2459677.4057 11.558
V
0.113
KTS 2022-03-12 00:05:19 2459650.5037 10.676
V
0.018
KTS 2022-01-03 03:58:53 2459582.6659 14.199
B
0.779
KTS 2022-01-03 03:58:53 2459582.6659 11.287
R
0.779
KTS 2022-01-03 03:58:53 2459582.6659 12.861
V
0.779
KTS 2021-12-06 06:40:19 2459554.7780 14.048
V
0.681
HGG 2021-10-07 06:18:25 2459494.7628 15.435
V
0.469
KTS 2021-09-29 05:21:24 2459486.7232 15.352
V
0.441
KTS 2021-09-07 04:48:17 2459464.7002 16.365
B
0.363
KTS 2021-09-07 04:48:17 2459464.7002 12.685
R
0.363
KTS 2021-09-07 04:48:17 2459464.7002 14.756
V
0.363
KTS 2021-08-23 05:48:28 2459449.7420 14.258
V
0.311
KTS 2021-05-17 20:49:55 2459352.3680 10.97
V
0.967
KTS 2021-04-25 20:51:30 2459330.3691 11.748
V
0.890
KTS 2021-03-21 23:53:39 2459295.4956 14.529
B
0.767
KTS 2021-03-21 23:53:39 2459295.4956 11.356
R
0.767
KTS 2021-03-21 23:53:39 2459295.4956 13.023
V
0.767
LNM 2021-03-21 19:47:42 2459295.3248 12.839
V
0.766
WRT 2021-02-26 20:19:49 2459272.3471 12.199
R
0.686
WRT 2021-02-26 20:16:39 2459272.3449 14.692
V
0.686
WRT 2021-02-12 18:00:25 2459258.2503 12.809
R
0.636
WRT 2021-02-12 17:55:40 2459258.2470 15.439
V
0.636
WRT 2021-01-29 21:31:14 2459244.3967 13.253
R
0.587
WRT 2021-01-29 21:26:29 2459244.3934 15.92
V
0.587
KTS 2021-01-22 05:34:04 2459236.7320 16.051
V
0.560
KTS 2021-01-21 03:06:20 2459235.6294 16.079
V
0.556


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.saaf.se/graph/vargraph.php?varname=VZ+CMi&lastdays=709.75&showband=@UBVRIJ&.png